0
0

ارتباط قانون جذب با روز قیامت

3378 بازدید

«بسم الله الرحمن الرحیم»

سلامی به زیبایی قیامت
سلامی به زیبایی ((کد)) بودن جهان هستی
سلامی به زیبایی کوانتومی بودن قران این کتاب عجیب…
سلامی به زیبایی احساس خدایی در بین شما دوستانم
سلامی به گرمی دستان خداوند بر روی دوش ما.

در این بحث مینویسم از یکی از زیباترین درک های خدای من از سوره مبارکه تکویر و ارتباط آن با قانون و قیامت.
دوستان عزیزم میخواهم یک صحبت در اول با شما داشته باشم و بعد شروع میکند او….
طی باز خوردهایی که از پاسخ های شما دوستان سخاوتمند و عزیزم داشتم متوجه شدم اکثرا در مسیر و در تکامل خود هستید.کسانی هستند عمل میکنند و از نتیجه هایشان را نمیگویند ،کسانی هستند عمل قوانین را به زیبایی ها مطرح میکنند ولی فقط در زبان و خود هیچ عملی ندارند.
ببینید برادران و خواهران من، بنده اصلااا اصلااااااا اصلااااااااا فرد مذهبی با انچه در ذهن شما از مذهب وجود دارد نیستم و هیچ اعتقادی هم به مذاهب ندارم از شیعه گرفته تا سنی و تمام مذاهب دیگر .دین خدا را فرقه فرقه کرده اند و این سخن خود خداوند است در کتابش…
دین خداوند آیین پاک ابراهیم ع و محمد ص است یعنی توحید همین و بس.
از توحید شما به کجاهاااا که نمیرسید اگر بدانید…
مذاهب و فرقه و فرقه شدن چیزی جز ترویج شرک و درگیری ها و خونریزی ها تا الان چیزی نداشته اند.بگذریم از حواشی …
از شماا خواهششش میکنم خواهش میکنم این مسایل را باهم ترکیب نکنید و قاطی نشه برای شما که چون کسی مذهبی نیست پس انسان بدی است.قضاوت نکنید یکدیگر را این کاری است بسیااار زشت و نازیبا و خدا قضاوت کننده ها را دوست ندارد….
هر شخصی با هر دیدگاهی در فطرت خود به خدا و (رب) خود متصل است اگر نباشد اصلا امکااان ندارد وجود داشته باشد این یک علم است وشما خود را اصلا در بدترین حالت خود از نیروی رب جدا ندانید…
دوستان مهربانم از من بپذیرید که این صحبت هایی که در قران شده است تمامش حق است بپذیرید این نیرووو یک علم است نه دین یا مذهب .بنده خودم کارهای زیادی کردم تا اصل را از فرع تشخیص بدم و فهمیدم مردم کشورم متاسفانه درگیر شرک عظیمی شده اند که این جریان گرانشی منفی گردابی عظیم از مشکلات را دارد به بار میاورد و دامنگیرشان میشود به زودی، هرچند که نشانه هایش کم کم دارد زیاد تر میشود و ما هنوز ادامه میدهیم به لج بازی خود….این یک علم و اگاهی است.((این بحث گوشه ذهنتان باشد))
این نیروو یک علم محض است یک قانون کل است این نیرو در همه جا در جریان است و فقط با عمله ،عمل کننده جواب میدهد.و بدونه عمل اصلا جوابی نمیدهد به شما.بسیااار ریز و دقیق شوید روی گفته های بنده .
من هم قبلا در مراسم های مذهبی شرکت میکردم ولی در یک مقطع به خود آمدم و گفتم چرااا اصلا ،چرررا همه که دارن کار خوب میکنند ولی نتیجه در بین مردم هر روز بدتر و بر عکس میشود؟؟؟
تا حالا اصلا فکر کردین به این موضوع ؟؟
من از یک روز به بعد تصمیم گرفتم تمام معبود های قبلی که مراسم هایشان را شرکت میکردم و واسطه بودند را صدا بزنم و از هرکدام یک درخواست کردم و از معبود یگانه خودم نیز یک درخواست بسیااار بزرگترکردم .
ولی هیچ کدام از آنها هیچ جوابی به من ندادند ولی معبود یگانه من با نشانه هایش بسیار واضح با من صحبت کرد و من را هدایت کرد و من را غرق در عشق خودش کرد…
خیلی دوست دارم درک کنید این موضوع را که جز خداوند هر کسی یا هر چیزی را بخوانید خواه مقدس خواه غیر مقدس تمام انها در روز رستاخیز بر علیه شما شهادت میدهند شک نکنید مطمئن باشید….
سوره حمد گواه گفته من با شماست.من با شما جنگی ندارم خدای من میخواهد فکر کنید به اعمالتان و بدانید این روزها میگذرد و فقط حسرت یک روز ماندن و کار خوب و مشرک نبودن در دلتان میماند…
ببینید دوستان من خدای من اصلا هیییچچچچ هیچچ هیچ اصراری ندارد که شما این گفته هارا بپذیرید یا خیر من هم کاری ندارم .فقط موضوعاتی را که باید بگویم میگویم و میروم…
خواه شما پند بگیرید خواه نگیرید انتخاب با شماست.
من فقط میگویم مردم کشورم با تطبیق من با این کتاب کاملا بر عکس عمل میکنند و چون این کتاب یک علم بی نهایت و بزرگ درونش نهفته است به زودی وارد جریان عظیمی از نازیبایی ها میشوید چون دارند تمام کارهایی که ایات عذاب بر اونها صدق میکند را انجام میدهند.و این یککک علم است.در ادامه متوجه این علم مشوید .ولی چون این نیروی فرکانس مهربانی و بخشش گسترده و چیره است یک دفعه این اتفاق نمیافتد بلکه اول نشانه هایش را میفرستدددد…
چه کار که نمیکنیم؟؟؟
کم فروشی که عادی شده است
زنا بسیار امری بدیهی شده
شرک و کفر میبارررد
دزدی و خوردن زندگی یه انسان بسیااار امری طبیعی شده
پا روی حق گذاشتن
خونریزی و فساد
وچون در همه جا رعایت نکردن حق و پارتی بازی عادت شده این فرهنگ در مذهب ما ریشه کرده ما سالی چند بار دنبال پارتی بازی و واسطه قرار دادن اشخاصی هستیم که خود یک پشه خلق نکرده اند و میخواهیم این حق و نا حق کردن مارا بشورند و ببرند عجججببب بابا عجب.چه تعصب مسخره و بی پایه واساسی …
چیزی برای گفتن ندارم فقط نگاه کنید که در یک سیاه چاله گرانشی عظیم داریم فرو میرویم و هنوووز نمیدانیم…ولی بزودی متوجه میشوید.
خداوند یک نیرو است و اصلا کاری ندارد که شما در گلستان باشید یا در دوزخ او قوانینش را اجرا میکند.
تماااام جهان را فیزیکی مشابه فیزیک کوانتوم میچرخاند که وصف نشدنیست.
خدای من از هر چند آگاهی تعداد کمی را که شما درکش را داشته باشید اذن نوشتنش را میدهد….باهوش باشید در گرفتن نکات مطالبم.
میدونید مشکل اینجاست که فکر میکنید فرعون فقط در قدیم بوده است و در حال حاضر نیست
مشکل ما اینست فکر میکنیم یوسف فقط در زندان بود والان ما نیستیم
مشکل اینجاست ما فکررررر میکنیم فقط ابراهیم بت پرستی پدرش را زیر سوال برد والان دیگر بتی نیست که ما آن را زیر سوال ببریم.
مشکل اینجاست که تمام قران را افسانه و داستان های قدیمی میدانیم و با شرایط حال خود تطبیق نمیدهیم.
کمی ریز بینانه نگاه کنید تمامششششش در این زمانه در حال وقوع است.کمی ریز تر شوید در خود …
ببینید تمام درگیری شما شده است دوری از خود واقعی ،دوری از ((رب)) خود ؛دوری از احساس ارامش خود ،شده است فقط حرف مردم ….
ول کنید قفس هایی که برای ذهن شما به اسم مذهب و دین ساخته اند تمام اینا هارا اگر محمد ص گفت برای این بود که فرهنگ اون زمانه و حتی زمان حال دستوراتی باشد برای کسانی که بهانه گیربودند و هستند.این همان داستان بقره در سوره بقره است و بهانه های بنی اسرائیلی.
اگر شما دنبال اصل و وصل شدن به اصل باشید تمام اینها بهانه است مهم اوست مهم غرق شدن در اوست اصل خود اوست چرا به جزئیات چنگ میزنید ؟؟
چرا اگر کسی میگوید نمازززز را اقامه کنید مثل داستان اون گاو زرد در قران که دمش را میخواستند به مقتول بزنند تا زنده شود و همه چیز رابیان کند بهانه میکنید شکلش را ؟؟؟فکر میکنید این داستان فقط برای اون بنی اسرائیل بود ؟؟؟خیییرررررر
این داستان قران در اصل میخواهد بگوید مهم وصل شدن به اوووست
نه جزئیات نه اینکه وضو چیست نه اینکه غسل چیست نه اینکه تلفظ کلمات چگونه باشد نه اینکه چگونه انفاق کنید نه اینکه چگونه زکات دهید نه اینکه چگونه و با چه عملی دست یک نیازمند را بگیرید اینهااااا تمامشششششش وسیله است اینها تمامش فرع است مثل همان بهانه های بنی اسرائیل .

✅مهم اوست ….

اگر با یک جمله صورتت غرق در اشک میشود از وصل اووو، همااااان نماز توست
اگر با یک کمک در پیشرفت کسی در شغلش شما لذت ببرید همان زکات شماست در علم شما
اگر در کمک به یک انسان یا یک حیوان شما غرق در ارامش و احساس لذت و نزدیکی با خدای خود می شوید همان زکات شماست
اگر پولی را بخشیدی که تورا غرق در لذت کرد و احساسی به تو داد که تورا دستی مفید در جهان جلوه داد همان انفاق توست…
اگر در مطب خودچند بیمار را رایگان ویزیت کردی و این کار از سر رفع تکلیف نبود و تورا غرق در ارامش کرد و منتی نبود برای هم نوع تو همان زکات توست…

اگر به کارگر خود به غیر از حقوقش کمکی کردی برای خرید جهیزیه دخترش و تورا غرق کرد در احساس شعف و لذت بردی پنهانی با خودت و خدای خودت همان انفاق توست
یک داستانی در سوره بقره است و من تازه میفهمم چرا این سوره اسمش(( بقره ))است.در این سوره داستانی از قوم بنی اسرائیل است که برای شخصی که کشته شده بود و میخواستند قاتل را پیدا کنند خداوند به موسی دستوری داد که چکار کنند.و هی و هی وهی یک بهانه جدید میاوردن برای شکل گاو .مهم اون داستان نیسسسست .مهم اصل اون داستان است که خداوند در بطن این داستان میخواهد بگوید مهم پوسته و احکام دین نیسسسستت مهم خود خود خود اووووست .
چرا به این نکات تا الان توجه نکرده ایم.و فقط دنبال این بودیم عیب و ایراد بگیریم از اینکه چرا قران اینجوریه و اونجوریه و اصلا نمیخواستیم وصل بشیم به این نیرو. برای کار خیر و انجام آن دنبال گاو زرد و مشکی نباشید که چگونه دمش را به مقتول بزنید ایا گاوش چاق باشد یا لاغر ایا ماده باشد یا نر…
مهم نفس نیت توست مهم احساس نزدیکی به اوست…

گیر نکنید به فرعیات این جاده بینهایت زیبا…اگر احساست زیباییست شک نکن انجامممممش بده.

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند
که برون در چه کردی؟ که درون خانه آیی؟
به قمار خانه رفتم، همه پاکباز دیدم
چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی

هر کسی خواست فکر کند روی این سخنان هرکسی هم نخواست ما با هم هیییچ بحث و جنگی نداریم و اعراض در بین ما وشما جدایی می اندازد…
تمامممم این نیرو یک صحبت دارد با شما و آن این است:
((کارهای نیک انجام دهید و باهم مهربان و خوب برخورد کنید و حق هم را ضایع نکنید به خلق کمک کنید و دست هم را بگیرید و اووو بخشنده و مهربان است.))
کجای این نیرو شما را به بدی و جنگ و خونریزی و دزدی و قتل و زنا و غیب و دروغ و پول یتیم و مردم را خوردن دعوت کرده ؟؟
کجا و در کدام ایه این نیرو شمارا به اتش دادن خانه های هم دعوت کرده ؟؟
کجا و درکدام ایه این نیرو شما را به رشوه دادن و کار نا حق و خوردن پول و حق کسی دعوت کرده ؟؟؟
در کجای این کتاب شما را به ظلم دعوت کرده ؟؟
در کجا این نیرو شما را به کمک نکردن و دشمنی دعوت کرده؟؟
در کجااا به من بگویید در کجا ؟؟

✅در هیچ جا …

فقط شیطان کارهای نازیبای ما را زیبا برای ما جلوه داد.ما را با شرک الوده کرد و فرکانسی پوشاننده به اسم تعصب را بر چشم دل گوش و زبان ما زد تا خدا را نبینیم .که البته و ۱۰۰ البته ما خود اجازه دادیم و او هیچ دخالتی در این امر نداشته است..او فقط دعوت کرد و ما پذیرفتیم.ببینید طبقات و منزلت مارا
ما از خدا میخواهیم و او را دعوت میکنیم به زیبایی و شیطان از ما دعوت میکندبه امر نازیبا ببینید طبقات لیاقتت را…
این صحبت ها و درکهایی که بنده میگویم تمامش یک علم است این علم در سالها یا قرن های اینده شاید با قوانین ریز تری استفاده شود .مثل سلیمان که باد را تسخیر کرد یا صحبت با حیوانات را …
این نیرو را با مذهب و دین به سود خود تخریب نکنید …
این میشود که تمام مردم جدا میشوند از خدای خود و شروع به کفر گفتن میکنند و این میشود وضعیت حال حاضر …
این نیرو را دریابید و با این خدای زیبا زندگی کنید چه زیبایی هایی در انتظارتان است باوررر کنید .
این مباحث را که میگویم از دید دین نگاه نکنید از دید علم و قانون نگاه کنید این نیرو تمامش همین است: ((زیبایی و نازیبایی که هر ۲ در ذات زیبا هستند))
یکبار از خدای زیبایم سوالی کردم که گذشتگان و پدران و مادران ما که علمی نداشتن چه میشودند اگر ایمان به توحید تو نیاورند و جوابش این بود که به من نشان داد ومن را هدایت کرد به سمتش:

? سوره مبارکه اعراف آیه ۱۷۲.
واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین
✅و (به خاطر بیاور) زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه آنها را برگرفت؛ و آنها را گواه بر خویشتن ساخت؛ (و فرمود:) «آیا من پروردگار شما نیستم؟» گفتند: «آری، گواهی می‌دهیم!» (چنین کرد مبادا) روز رستاخیز بگویید: «ما از این، غافل بودیم؛ (و از پیمان فطری توحید بی‌خبر ماندیم)»!
?سوره مبارکه اعراف آیه ۱۷۳.
او تقولوا انما اشرک آباونا من قبل وکنا ذریه من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون
✅یا بگویید: «پدرانمان پیش از ما مشرک بودند، ما هم فرزندانی بعد از آنها بودیم؛ (و چاره‌ای جز پیروی از آنان نداشتیم؛) آیا ما را به آنچه باطل‌گرایان انجام دادند مجازات می‌کنی؟!»
? سوره مبارکه اعراف آیه ۱۷۴.
وکذلک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون
?این گونه، آیات را توضیح می‌دهیم؛ و شاید به سوی حق بازگردند (و بدانند ندای توحید در درون جانشان، از روز نخست بوده است)!

زیبا بود نه جواب خیلی از شما را داد….
این درک ها از آیات گفته میشود برای این است که در اول از همه دید شما به قانون محکم تر شود و ایمان شما به او.و این را هم بدانید هیچ کسی جز خودتان نمیتواند شمارا تغییر دهد.پس اگر برای وارد شدن در مسیر ۲ دل هستین شک نکنید و واردش شوید…
پس در بحث های بعدی بیشتر میخواهم تمرین کنیم. ما درک این ایات را نمیخواهیم مگر اینکه به هدف و یک زندگی ایده آل در این دنیا و اخرت خود برسیم.پس دیگر بیشتر کار میکنیم با هم و تمرین میکنیم.به نظرم خیلی زیبا تر است.این هم یک هدیه بود از طرف خداوند در ماه رمضان که ایده اش در ذهنم خطور کرد.

?خداایا گره از زبانم بگشا تا دوستانم درک کنند سخنان خودت را یا رب العالمین?

خوب میریم سر اصل مطلب:
✅ببینید جهان هستی را اگر یک اتاق آینه ای در نظر بگیرید تصویر و بازتاب آینه ها در هم بسسسییار بسیار ادامه دارد تا بی نهایت این یعنی کالبد هر اینه در تصویرش و همینطور تا انتها .در این قانون نیز اینگونه است که نیروی (رب) در تمام نشانه هایش جاری است و فقط شکلش فرق دارد..ما در این بحث میخواهیم دیدی به این نیرو پیدا کنیم که اگاهی ما را بالاتر ببرد.
اگر در عصر سلیمان ع نیروی باد در تسخیر او بود در این زمان ما با استفاده از تکنولوژی توربین هایی را ساختیم که باد را به تسخیر خود در بیاوریم و شکل دهیم که در اسمان پرواز کنیم.
اگر او با پرندگان صحبت میکرد در این زمان ما با دلفین ها و حیوانات دیگر با زبان خودشان صحبت میکنیم این یعنی تسخیر این علم.
ولی بحثی که اینجا است و من یک گریز میزنم به این بحث و اون دسته از دوستانی که در این فضا باشند بدانند ما هم اکنووون در عصر تکنولوژی به سر میبریم و بعد از این عصر و به ارث بردن زمین توسط صالحان شما وارد عصر اگاهیییی میشوید.
شما با تکنولوژی از نقطه a به نقطه b میتوانید سفر کنید در زمان و فضا ولی با اگاهی زمان و فضا از بین میرود.
مثلا الان اگر من به شما بگویم روی سطح ماه دارید راه میروید در حین خواندن متن شما روی سطح ماه بودین ولی با تکنولوژی همچین چیزی امکان پذیر نیست‌این بحث بسیار پیچیده است.مثلا با ایات قران اگر بخواهم صحبت کنم در باره این موضوع در زمان سلیمان یکی از مقربین درگاه خدا، در یک چشم برهم زدن تخت ملکه صبا را احضار کرد.یا در سفر حضرت محمد به معراج از مسجد الحرام به مسجد الاقصی یا چند مورد دیگر .
مهم این است بدانید عصر و بعد یا همان وجه بعدی عصر اگاهی است و کالبد های زیبا تر و بسیااار نزدیکتر به نیروی رب.
وارد این بحث نمیشوم سوال نپرسید از این بحث وقتش شد صحبت میکنیم راجبش.
اگر در جهان هستی تمام کهکشان ها به صورت یک شبکه به هم متصل در هم شکل گرفته باشند با توجه به آیه زیر:

?وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُکِ) [الذاریات: ۷]
✅سوگند به آسمان دارای رشته بافتهای محکم.

خوب با توجه به این آیه متوجه میشیم این کیهانی که به شکل بافت عصبی است که در تصاویر که ((ناسا -NASA))هم شبیه سازی کرده است هم خوانی داردو این قانون را که در کالبد کیهانی پیچ در پیچ خود به صوت یک بافت و رشته های محکم نمایان کرده ،،همین قانون و نیرو بسیار تو در تو ((رب)) در همین کره زمین ،در همین بدن شما ،در همین مغز و بافت اعصاب شما این قانون با این چیدمان وجود دارد .

اگر ((قانون تکااااامل)) در ساخت یک کهکشان دخالت دارد و میلیاردها سال طول کشیده است تشکیل بشوند طبق ایه زیر:

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِیَ دُخَانٌ) [فصلت/۱۱]
✅سپس به آفرینش آسمان پرداخت در حالی که به شکل دود بود.

 

 

پس در همین زمین، درهمین حیاط خانه شما ،در همین باغچه حیاط شما درخت سبزی وجود دارد که چندین سال طول کشیده که برگ های بزرگ و میوه دهد و تکاملش را طی کند.این قانون تکامل در باردار شدن یک انسان نیز وجود دارد ویک کودک پس از ۹ ماه به دنیا میآید پس از طی تکامل تشکیلش. این قانون در تکثیر یک ویروس در بدن شما خودش را نشان میدهد .این قانون در تمام تک تک سلول ها وجود دارد با گرانش زمانی و مکانی خود!!!!((بسیار مهم است این نکته))
اگر یک اهنربا ۱۰۰ گرمی یک فلز ۳۰ گرمی را بکشد و جذب کند همین قانون در خود شما در نیروی بدنی شما نیز صدق میکند و شما با وزن ۷۰ کیلو یک جسم ۲۰ کیلویی را راحت حرکت میدهید…پس تماااام جهان طی قوانینی کار میکند که در تمامممممممم هستی (( واحد)) است. وهمه این قوانین در لحظه و در سانتیمتر به سانتیمتر این جهان در اجرا است در تماااام اتم ها و در تمام موجودات میکروسکوپی.این قانون وااااحد است.

((این یعنی همان قل هو الله احد))

عجب آگاهیی زیبایی الله اکبر.یا رب العالمین
پس این نشان میدهد یگانگی خداوند را که همان نیروی ((رب )) میباشد ‌یعنی یک نیروی واحد وجود دارد که تمام کالبد ها را تحت کنترل و فرماندهی دارد‌.و پایه و بیس این نیرو یک چیز است

((ورود و خروج به دو دویی زیبایی و نازیبایی))

✅این قسمت را باااارها بخوانید بـــــــــــــــارها

✅ اگر در جهان سیارات دور یک مدار میچرخند این قانون در کهکشان ها گرفته تا چرخش الکترون ها به دور هسته اتم خودش را در کالبد های مختلف نمایان میکند
اگر ماده تاریک در جهان بین کهکشان ها را پر کرده در فاصله بین هسته اتم و الکترونها همین نیرو و ماده ای با کالبد متفاوت وجود دارد…

✅اگر یک ستاره دنباله دار هر چند هزار سال از کنار زمین میگذرد برای این است در مدار خودش در چرخش است .این قانون در زندگی شما هم جاری است مثلا هر چند ماه یا هر چند هفته یکبار یک اتفاق بد یا خوب برای شما میافتد با شرایط مشابه و این اتفاقات به شما ((اصااااابت)) میکنند.مثل یک شهاب سنگ که وقتی در مدار زمین وارد شود بهش برخورد میکند.برای همین در قران با واژه ((اصابت)) صحبت شده است.

✅اگر یک اتفاق با پایه و بیس مشابه در طول روز ها یا ماه ها یا سالها زندگی شما اتفاق میافتد مثلا مثل یک مریضی یا دزدی یا اتش سوزی یعنی همان قانون مدارها در کالبد شما به صورت اتفاقات است در زندگی شما‌…

?این قانون در هر کالبدی یک جور است ولی بیس و پایه کار همان اتفاق است.

✅اگر الکترون ها در یک لحظه در مدارهای مختلف ظاهر و غیب میشوند این قانون در کالبد انسان ها هم یک جور خاص خودش را نمایان میکند…که مهم نیست بدانید و سوال نپرسید ولی برای درکش به این ایه بسنده میکنم:

?سوره مبارکه اسراء آیه ۱.
سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر
✅به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
پاک و منزّه است خدایی که بنده‌اش را در یک شب، از مسجد الحرام به مسجد الاقصی -که گرداگردش را پربرکت ساخته‌ایم- برد، تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم؛ چرا که او شنوا و بیناست

مسافت بین این ۲ مسجد را ببینید که تقریبا ۲ هزار کیلومتر است در اون زمان بدون هیچ مرکب مثل هواپیما چطور این مسافت پیموده شد؟؟جز یک نیروی گرانشی و دریچه برای کوتاه کردن فضا و زمان؟؟((این نکته بسیااار درک شمارا از قران بالا میبرد))
یا داستان همان تخت ملکه صبا در عصر حضرت سلیمان.
شما هر چقدر با تقوااا که همان کنترل ذهن است رو به (( رهااااا شدن یا همان کوانتومی شدن)) میل کنید خلق کردن برای شما بسیار راحت میشود.مثل بعد و وجه بهشت در کالبد بعدی ما…

اگر فرکانس، دامنه دارد و با کم یا زیاد کردن دامنه و طول موج حالتش تغییر میکند این قانون در انسان با تغییر توجه اش به موضوعات مختلف متغییر است یعنی توجه و تمرکز شما پیچ و دکمه تغییر فرکانس خروجی است .

همین قانون تمرکز در ذربین نور را متمرکز و باعث سوزاندن میشود.

این مطلب را درک کنید شما طی چند وقت جریانی از ثروت و نعمت را وارد زندگی خود میکنید شککک نکنید…

اگر در این کالبد ما این قانون را در سانتریفوژ ((Centrifugus)) استفاده میکنیم با قانون نیروی گریز از مرکز ((اینرسی ))و ذرات را جدا میکنیم یا در ماشین لباس شویی از این قانون برای خشک کردن لباس به واسطه جدا کردن اب از سطح لباس با گردش و نیروی گریز از مرکز استفاده میکنیم این قانون درکالبد سیاه چاله ها وجود دارد و نیروی گرانشش به حدی وحشتنااک بالاست که هیدروژن و اکسیژن اب را از هم جدا میکند و دریاها اتش میگیرند و شما راااا نزدیک بهشت یا جهنم در کالبد های بعدی خود میکند.و سنگ ها را مثل مه و ابر میکند از نیروی گرانش و جاذبه بالا ….نگران نباشید…((این مطلب گوشه ذهنتان باشد تا برسیم به اصل مطب))

✅اگر در کره زمین قطب های نا هم نام داریم در ااهنر ما نیز این قانون جاری است.

✅اگر در کره زمین نعمتی به اسم چشم داریم و این چشم در تمام مخلوقات به نحوی وجود دارد و ما با استفاده از تسخیر این قانون دوربین های عکاسی را ساخته ایم با همان قانونما فقط وفقط در حال کشف هستیم نه خلق چیزی تمام علوم و موارد مورد نیاز ما فقط کشف میشوند نه خلق چون از قبل وجود داشته اند.

شما هیچ وقت گیتار زدن یا پیانو زدن را یاد نمیگیرید بلکه به یاااااد می اورید.تمام علوم تمام این نیرو ها در شما وجود دارد شما یک نیروی بسیار بسیار بسیار عظیم در خود دارید ولی متوجه نیستین و از این نیرو به نحو احسن استفاده نمیکنید…
تمامش در ذره ذره شما وجود دارد فقط باید تسخیرش کنید.
یعنی این نیرو در تماااام جهان وجود دارد و در نشانه هایش با اشکال مختلف در جریان است.و در طول روز یک جمعیتی روی زمین که نیروی رب درون آنها در جریان است با ما سرو کار دارنند.
پس با این وضع این قانون صدق میکند که در رساندن روزی از دست پروردگار بسیار راحت است و نپرسید چطوری ممکنه اتفاقی برای شما بیقته؟؟؟
از این دستش میدهد این دستش!!!!!
به همین راحتی.برای همین میگوید فقط از خودش بخواه چون همه جهان اوست…جالب بود نه؟
چون همه ما درونمان یک نیرو در جریان است …همه اووو هستیم.
خوب پس در همگی ما یک نیروییی در درجریان است که تمااام قوانین جهان به صورت یکجا درونش وجود دارد.که همان رب است.
و تمام این قوانین در یک شجر وارد شده است یعنی در یک دو دویی که یک سرش زیبایی ((سپاسگزاری)) و یک سرش نازیبایی ((کفر وهجو ))
اگر شما از بهشت به اینجا نزول کردین وارد این شجر دو دویی شدین با انتخاب خودتان!!!!!
سیبی درکار نبوده شما انتخااااب کردین…
یک نکته بسیاااار بسسسسیار مهم میگویم برای اونهایی که میگن پس تکنولوژی چی میشه این وسط پس ما بشینیم تا یک کاری انجام بشه یا یک چیزی ساخته بشه .

✅جواب این است:
تماااام تکنولوژی در ابعاد بعدی تبدیل به اگااااهی میشود.

اگر تکنولوژی ایجاد شود به واسطه همین دو دویی است.زیبایی یا نازیبایی.((در مطالب بعدی برای شمااین جواب درکش را باز میکنم اول بخوانید و بعد صحبت میکنیم راجبش))
اگر در این نیرویی که قوانین کلی اش این است که اگر به زیبایی توووووجه کنید وارد کالبد های زیبایی میشوید و اگر به نازیبایی توووووووجه کنید وارد کالبد نازیبایی میشوید ، بخواهید وارد شوید یک کلید بیشتر ندارد .
این بحث همان بحث دریچه هاست که در پست های قبل گفتم بخوانیییید .هرچند تعدادتان زیاد نیست که خوانده باشید…
کلید ورود این ورودی ها و دریچه ها ی دو دویی چیزی نیست به اسم ((صلات))
اگر پیامبر گفته است نماز کلید بهشت است این جمله برای درک مردم آن زمان بوده است و برای درک مردم این زمان این درک متفاوت است .جهان در حال تغییر کالبدش به افرادیست با آگااااهی بیشتر یک دگرگونی جهانی… این جمله یک سری افراد که در مدارش بودند خیلی چیز ها دستشان می اید.
این جمله یعنی شما با ((صلات )) وارد این شجر ((دو دویی )) میشوید که شما را از ریشه این شجر تصاعدی و هرمی به بالای درخت میرساند آن هم به صورت تصاعدی و این قانون تصاعد و تکامل در تمام این نیرو در جریااااان است.((همان قانون فیبوناچی که پستش را گفتم قبلش بخوانییید ))هرچند تعدادتان زیاد نیست که خوانده باشید…
اگر توجه کنید به زیبایی یعنی دارید صلااات میکنید به سمت زیبایی و هرچقدر احساس شما در نماز یا همان صلات تمامممممم نعمت ها قلبی تر باشددد شما وارد زیبایی با ابعاد قوی تر میشوید.و به بالای این(( شجر )) توسط نیروووووی هداااایت ((رب)) هدایت میشوید .اگر به نازیبایی دقت کنید و صلات نازیبایی کنید نماز برای نازیبایی بخوانید و این نماز با وجووود شما آمیخته شده باشد و دائم با غر زدن ها هجو کنی زیبایی ها را و حمد را بوسیده باشی و سر طاقچه گذاشته باشی شما وارد مسیر و کانال نازیبایی میشوی این قانون و نیروی رب یگاااانه است واحد است قل هو الله احد است برای همین شما وارد کانال نازیبایی این نیروی عظیم میشوید.و به صورت تصاعدی در نازیبایی فرو میروی این یککککک قانووووون است .
پس کفرررر نگو که ای خدا چرااا من چرا تووو چرا اوو چرااا فرزند من چرا پدر من چرا برادرم چرا همسرم چراااا ماشینم چرا خانه ام چراااا زندگی ام چرا موتور سیکلتم چرا من که یک آیت الله هستم چرا من که یک خیر هستم چرا من که یک نانوا هستم چرا من که یک نماز خوان قهاااار بودم چرا من که یک قاری قرآن بودم با هنجره طلایی چرا من و چرا من های دیگر…
فقط بگویی چرا من……
این نیروی رب که فرمانروا جهان یک نیروی یگانه است
تمام حرفش با شما با عمل کردن شما است.همین و بسسسس کاری ندارد شما چه کسی هستی…

در ایه زیر توصیح میدهد راجبش :

? سوره مبارکه عنکبوت آیه ۲.
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون
✅آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: «ایمان آوردیم»، به حال خود رها می‌شوند و آزمایش نخواهند شد؟!

?: سوره مبارکه عنکبوت آیه ۳.
ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین

✅ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم (و اینها را نیز امتحان می‌کنیم)؛ (((((باید علم خدا درباره کسانی که راست می‌گویند و کسانی که دروغ می‌گویند تحقق یابد!)))))

در اینجا عشق من میفرماید .ما باید بدونیم شما چی میخوای علم پیدا کنیم به شما اینجوووری نیست که تو بگی خدا میدونه چی میشه اخرش پس به هیچی عمل نکنی بایییید اول فرکانس درخواست و لیاقتت را بدهی وسپس این نیرو به شما پاسخ میدهد .این نیرو تابع توست فرمانبردار توست تو چییییی میخوای همونو بهت میده…
برای همین میگوید ما کسی را که کاری نکند مجازات نمیکنیم.مثل دیوانه ها
شما فقط با عمللل وارد این شجر دو دویی میشوید..اگر عمل صالح و خوب انجام دهید و باورهاتون را روی فرکانس ((کد)) رزاق یا اسم های ((کدهای)) دیگر تنظیم کنید شما وارد زیبایی های این فرکانس میشوی و ثروت و نعمت بر شما جاری میشود. .برای همین هر شخصی دارای یک میکس فرکانسی است .چون در هر موضوعی حمد و هجو شما از یک باور متفاوت است با اندازه کم و زیاد و متفاوت .برای همین خداوند میگوید سعی و تلاش شما گوناگون است در این آیه:

?سوره مبارکه لیل آیه ۴.
ان سعیکم لشتی
✅که سعی((فرکانس)) و تلاش شما مختلف است

اگر قبول کنید یگانگی این نیروی عظیم را با این توضیحات شما را با مطلب زیبایی آشنا میکنم.
اینها مقدمه بود بارها بخوانید کلمه به کلمه اش حرفها دارد ولی تعداد کمی از شما عمل میکنید و شما یادتون میره این صحبتها و گواهی هارا …
اگر شما باور کنید که تمااام اتفاقات روزشما و ایننده شما با ورودش به تضاد های دو دویی است آن وقت شما شروع میکنییید به عمل به ورود به این اعمال توسط تقوا و کنترل ذهن.تقواااا یک کلمه خالی نیست کلمه ای است که رووووح قانون در این کلمه گنجانده شده است تمام قانون تمام اخرت شما تمام بهشت و جهنم شما خلق تک تک لحظات زندگی شما حتی ثانیه های بعدی در همین یک کلمه گنجانده شده است.

?ماهیی چند روز یا حداقل چند ساعت با خود خلوت کنید و فکر کنید به وجود خود و توجه هات خود و اصلاح کنید ذهن خود را ….

?پس شما در روز دائما در حال ورود به یک انتخاب ودودویی خود هستید.حتی اضافه کردن نمک به غذای خود.این ورود به یک زیبایی است برای زیبا و خشمزه شدن غذای شما.
✅زیبایی
یا
✅نازیبایی

لفظ (شجر) در قران برای این است این قااانون شجر در تمام جهااان کالبدش فرق دارد وللی محتوا همان است.مثلا این شجر در رعد وبرق میبینید یک رشته اصلی و ضخیم دارد و رشته های نازک تر در بدنه است
در برگ درختان کالبدش را میبینید در آوند ها
در رگهای خود میبینیداین شجر را
شما در یک شجر هستید….چه کسانی درک میکنند این آگاهی های عظیم را.
خوب ادامه میدم ‌‌‌…
مثلا توجه کنید همین قانون دو دویی و دو دریچه بودن در قران امده است .وقتی هر قومی را خداوند میخواسته عذاب کند افراااد مومن خارج میشدند شب قبلش و تمااام اون افراد ناسپاس عذاب میشدند.از کوچک و بزرگش و هر کس در این جریان دو دویی وارد زیبایی شده بوده است از اون منطقه توسط نیروی هدایت که در کالبد یک(( پیامبر)) بوده است خارج میشده است….عجببببب زیبا گفت خداوند من.

لا اله الا الله

? سوره مبارکه هود آیه ۸۱.
قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باهلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امراتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب
✅(فرشتگان عذاب) گفتند: «ای لوط! ما فرستادگان پروردگار توایم! آنها هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد! در دل شب، خانواده‌ات را (از این شهر) حرکت ده! و هیچ یک از شما پشت سرش را نگاه نکند؛ مگر همسرت، که او هم به همان بلایی که آنها گرفتار می‌شوند، گرفتار خواهد شد! موعد آنها صبح است؛ آیا صبح نزدیک نیست؟!»

?سوره مبارکه هود آیه ۸۲.
فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیها حجاره من سجیل منضود
✅و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، آن (شهر و دیار) را زیر و رو کردیم؛ و بارانی از سنگ [= گِلهای متحجر] متراکم بر روی هم، بر آنها نازل نمودیم…
? سوره مبارکه هود آیه ۸۳.

مسومه عند ربک وما هی من الظالمین ببعید
✅(سنگهایی که) نزد پروردگارت نشاندار بود؛ و آن، (از سایر) ستمگران دور نیست!

وای خدای من تو چقدر زیباییییی.من در تو و تو در من جاری هستی و چه زیباست این عشق بازی من وتو…..
خیلییی قشنگ و زیبا این سیستم را توصیح داده است.
اول میگوید همسرت را هم که حتی نزدیک ترین شخص به تو است مستحق عذاب است و او وارد دریچه نازیبایی شده است.پس اینجا حق بودن خدا وعدالتش بسیاااار زیبا نشان داده میشود و بزرگی این قانون

?و در ایه ۸۳ خیلییییییی زیبا و قشنگ توصیح داده سنگهایی که ((نشان داررررر )) بودند.

یعنی هر کسی که وارد دریچه عذاب شده است به او برخورد میکند همان سیستم دودویی ما…
یعنی نیروی هدایت هر سنگ را هدایت میکند به مخاطب خاص خودش…
شاید ذهن ایراد گیر و کنجکاو بپرسید پس مثلا کودکان که بیگناه بودند چه؟؟؟
اولا در این قانون هیچ ظلمی وجود ندارد دوم اینکه شما شرایط فرکانسی را علمی ازش ندارید و سوم اینکه جواب شماست اینست که شما قبل از ورود به این دنیا تضاد خود را با اگاهیی انتخاب کرده اید پس شما شاید در آن عذاب باشید ولی چون برای گسترشش جهان وارد شده اید وارد کالبد بهشت شوید
بحثی بسیار پیچیده است نپرسید گیج میشوید و من هم جواب نمیدهم جز سوالات مرتبط با قانون را.
برای اثباتش ایه دیگر میاورم.:

? سوره مبارکه ذاریات آیه ۳۱.
قال فما خطبکم ایها المرسلون
✅(ابراهیم) گفت: «مأموریت شما چیست ای فرستادگان (خدا)؟»

✅ سوره مبارکه ذاریات آیه ۳۲.
قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین
✅گفتند: «ما به سوی قوم مجرمی فرستاده شده‌ایم…

?سوره مبارکه ذاریات آیه ۳۳.
لنرسل علیهم حجاره من طین
✅تا بارانی از «سنگ – گِل» بر آنها بفرستیم؛

? سوره مبارکه ذاریات آیه ۳۴.
مسومه عند ربک للمسرفین
✅سنگهایی که از ناحیه پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاشته شده است!»

? سوره مبارکه ذاریات آیه ۳۵.
فاخرجنا من کان فیها من المومنین
✅ما مؤمنانی را که در آن شهرها زندگی می‌کردند (قبل از نزول عذاب) خارج کردیم،

? سوره مبارکه ذاریات آیه ۳۶.
فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین
✅ولی جز یک خانواده باایمان در تمام آنها نیافتیم!

میبیند عظمت و عدالت این نیرو را چرا به این نیرو ایمان نمیاورید؟؟؟:چرا معبود های دروغین را پرستش میکنید برای توسل به او؟؟؟
چه زیبا دوباره از سنگهای نشان دار صحبت کرد و از خانواده کسانی که وارد دریچه عذاب نشدند….
حال با توجه به این نیرو که هر چیزی را وارد بعد زیبا و نازیبایش میکند و با توجه به این ایه محشرررر و زیبا سوره تکویر میتوانید متوجه شوید شما در روز قیامت به صورت علمی در کجا هستیدو چه اتفاقی برای شما می افتد. در نازیباترین کالبد خود هستین یا زیبا ترین؟؟؟
واقعا این نیروی رب و پیامبر اسلام با این وحی،، خود را به رخ جهانیان میکشد .این کتاب اثبات شده است .به این کتاب ایمان بیاورید .بسیار بسیار کتاب فرکانسی است.
در این سوره عشق من میفرمایند:

?إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ ( ۱ ) 
در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود،

وَإِذَا النُّجُومُ انکَدَرَتْ ( ۲ ) 
و در آن هنگام که ستارگان بی‌فروغ شوند،

وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ ( ۳ ) 
و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند،

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ( ۴ ) 
و در آن هنگام که باارزش‌ترین اموال به دست فراموشی سپرده شود،

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ( ۵ ) 
و در آن هنگام که وحوش جمع شوند،

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ( ۶ ) 
و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند،

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ( ۷ ) 
و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد،

وَإِذَا الْمَوْءُودَهُ سُئِلَتْ ( ۸ ) 
و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود

بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ( ۹ ) 
به کدامین گناه کشته شدند؟!

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ( ۱۰ ) 
و در آن هنگام که نامه‌های اعمال گشوده شود،

وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِطَتْ ( ۱۱ ) 
و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود،

وَإِذَا الْجَحِیمُ سُعِّرَتْ ( ۱۲ ) 
و در آن هنگام که دوزخ شعله‌ور گردد،

وَإِذَا الْجَنَّهُ أُزْلِفَتْ ( ۱۳ ) 
و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود،

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ( ۱۴ ) 
(آری در آن هنگام) هر کس می‌داند چه چیزی را آماده کرده است!

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ( ۱۵ ) 
سوگند به ستارگانی که بازمی‌گردند،

الْجَوَارِ الْکُنَّسِ ( ۱۶ ) 
حرکت می‌کنند و از دیده‌ها پنهان می‌شوند،

وَاللَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ ( ۱۷ ) 
و قسم به شب، هنگامی که پشت کند و به آخر رسد،

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ( ۱۸ ) 

و به صبح، هنگامی که تنفّس کند،

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ ( ۱۹ ) 
که این (قرآن) کلام فرستاده بزرگواری است [= جبرئیل امین‌]

ذِی قُوَّهٍ عِندَ ذِی الْعَرْشِ مَکِینٍ ( ۲۰ ) 
که صاحب قدرت است و نزد (خداوند) صاحب عرش، مقام والائی دارد!

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِینٍ ( ۲۱ ) 
در آسمانها مورد اطاعت (فرشتگان) و امین است!

وَمَا صَاحِبُکُم بِمَجْنُونٍ ( ۲۲ ) 
و مصاحب شما [= پیامبر] دیوانه نیست!

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِینِ ( ۲۳ ) 
او (جبرئیل) را در اُفق روشن دیده است!

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَیْبِ بِضَنِینٍ ( ۲۴ ) 
و او نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت داشته بخل ندارد!

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ رَّجِیمٍ ( ۲۵ ) 
این (قرآن) گفته شیطان رجیم نیست!

فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ ( ۲۶ ) 
پس به کجا می‌روید؟!

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ ( ۲۷ ) 
این قرآن چیزی جز تذکّری برای جهانیان نیست،

لِمَن شَاءَ مِنکُمْ أَن یَسْتَقِیمَ ( ۲۸ ) 
برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد!

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن یَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ ( ۲۹ ) 
و شما اراده نمی‌کنید مگر اینکه خداوند -پروردگار جهانیان- اراده کند و بخواهد!

((درک کامل این سوره در پست بعدی گفته میشود بسیار حرف دارد مخصوصا ایه اخرش فعلا ایات مهم را کار داریم.))
قبلش بگم این چند ایه اولیه توضیح یک نشانه در ایات بعدی است .
در ایه اول میفرماید خورشید پیچیده میشود .این که پیچیده میشود یک مثال بزنم براتون :
شما یک جاارو برقی را فرض کنید در کنار یک ظرف پر از خاک رس باشد و ما بخواهیم این خاک را تمیز کنیم اگر ببنید این خاک مثل پنیر پیتزا کش می اید و کشیده میشود.
دقیقا در این ایه خداوند به پیامبر میگوید روز قیامت اینجوری است .خورشید به همین صورت کشیده میشود و پیچیده میشود چراااا ؟؟
در ایات بعدی میفهمید.
در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شود. و باقی ایات تاااا آیه ۱۵ و ۱۶
اول باید این ۲ ایه راا توضیح دهم تا برگردم و آیات اولیه را بگویم.

?فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ( ۱۵ ) 
سوگند به ستارگانی که بازمی‌گردند،

الْجَوَارِ الْکُنَّسِ ( ۱۶ ) 
حرکت می‌کنند و از دیده‌ها پنهان می‌شوند،

✅توصیح این ۲ ایه این است:
((الخنّس)) یعنی آنچه که پنهان میشود و دیده نمیشود, ((الجوار)) یعنی آنچه که با سرعت زیادی در حال حرکت است و(( الکنّس)) یعنی چیزی که جذب میکند و به قولی جارو میکند در زبان عرب‌.

#((کُنّس جمع کانس است و کانس در زبان عربی چیزی است که جاروب می کند. وقتی در زبان عربی گویند: کنس البیت یعنی خانه را جاروب کرد در واقع سیاهچاله ها به علت قدرت جاذبه فوق العاده ای که دارند بسیاری از اجرام آسمانی را به سمت خود جذب می کنند و فضای اطراف را جارو می کنند))

در این ۲ ایه از یک سیاه چاله صحبت میکند و چون پیامبر با توجه به شرایط زمان خودش درک درستی از سیاه چاله ها نداشته و به این صورت بازگو شده است.
سیاه چاله ها دقیقا با توجه به ایات میدان های گرانشی بسیاااار بسیااار قوی هستند که در فضا و مکان سقوط میکنند سیاه چاله ها از مرگ ستاره ها به وجود میایند برای همین قسم خورده میشود از ستارگان زمانی که مرگ انها میرسد و درخود فرومیریزند. بخاطر میدان گرانشی خودشون هرچیزززی در سر راهشان باشد را میبلعد و به خود جذب میکند البته چه جذبییییییی. و این میدان گرانشی اینقدددر بالاست که حتیییی نور را جذب میکند و چنین جاذبه و گرانش قوی دارد.برای همبن وقتی نور از جسمی بازتاب نشود شما آن را نمیبینید.و این سیاه چاله ها در کهکشان دیده نمیشودند و راه تشخیص اینها فقط از طریق افق انها است ‌در اینترنت سرچ کنید این سیاه چاله هارو میبینید و توصیحات کامل تری میتواند دریافت کنید.و به تازگی ناسا یکی از انها را کشف کرد و عکس برداری کرد از این پدیده..فرض کنید به چه میزان میدان گرانشی ایجاد میکند که نور را در خود میکشد.و دقیقا عین یک جارو برقی نامرئی حرکت میکند چون نور بازتب نمیشود که این پدیده دیده شود.
حالا با توجه به درک این ۲ ایه برمیگردیم به ایات اولیه.
با توجه به صحبت هایی که کردم این نیرو همواااره در جهان در جریان است فقط در کالبد های مختلفش و این نیرو یگانه است در کالبد سیاه چاله به این صورت گرانش قوی دارد در چاه حمام شما وقتی اب میچرخد یک کالبدش است .اهنر ربا یک کالبدش است چون آهن را جذب میکند سیاه چاله ستارگان را قووورت میدهد و جذب میکند برای همین در ایات دیگر گفته شده ماه و خورشید در یکجا جمع میشوند .در ادامه توصیح میدهم. در انسان ها این نیرو به صورت شرایط جذب میشود و کالبدش شرایط در حال حاضر شماست که با گرانش خود به وجود اورده اید و مثل یک سیاه چاله در مدار خود به قولی اتفاقات را جارووو میکنید چه بد چه خوب ….تو چطور گرانشی ایجاد میکنی زیبا یا نازیبا.
این قانون جذب و گرانش یک نیرو واحدددد جهانی است که در هر کالبدش یک جور جذب میکند.
حالا وقتی بخوانید ایات را از اول دیگر با دید باز وارد این اگاهی میشوید که خورشید کشیده و پیچیده میشود متوجه میشوی یعنی چه.یعنی سیاه چاله نزدیک به خورشید میشود و او را میبلعد و مثل یک پیتزا کش دار میشود و ذراتش ذره ذره جدا میشوند از سطحش و کشیده میشوند درون این چاه مخوف و همینطور نور ستارگان را درون خود میکشد و شما نور هیچ ستاره ای را نمیبینی و همینطور خود ستاره را چون همه چیززز را میبلعد.از شدت گرانش بالای خود.برای همین در ایه بعدی میگوید کوه ها را میبلعد چون تمام کوها مثل یک مشت خاک مکیده میشود درون این جارو برقی مخووف و به قدری گرانش بالاست که همان مثال قران که مانند گردوخاک میشوند کوها شکل میگیرد و ذرات را جدا میکند از هم.برای همین در ایه بعدی میگوید دریاها اتش میگیرد به دلیل اینکه گرانش بسیار بسیااار بالاست و ذرات را جدا میکند تا حدی که هیدرژون از اکسیژن جدا میشود از گرااانش بسیااار بالا و دریاها اتش میگیرد .((یک باور فراوانی زیبا در این ایه خبر میدهد که دریاها و اب تا روز قیامت بر روی زمین وجود دارد از دل نازیبایی های زیبایی استخراج کنید)) این اگاهی یک علم است.با این اگاهی ها زندگی کنید.در تمام ایات قیامت نشانه ها حاکی از جذب یک سیاه چاله داریم .

✅ لااله الاالله

.با گرانش بالا بسیار کارها میتوان کرد در(( قدر )) خودش.سفرهاااا در زمان مثل اصحاب کهف ۳۰۹ سال .درمان بیماااری هااا و و و که جای بحث ما نیست.
این گرانش بالا یک نشانه است از نیروی یگانه رب العالمین.
این سوره بسیار صحبت دارد و در پست بعدی راجبش صحبت میکنم .که چطور شما وارد بعد بهشت و جهنم میشوید .اونهایی که صحبت بنده را گرفته باشند زیر این پست مینویسند …اما تعدادشان اندک است.
حالا این نیرو در کالبد شما میتواند گرانش شماااا رااااا بالاااااااااااا ببرد.در ایه ۷ سوره ابراهیم در مورد افزوده شدن با(( فرکانس حمد کدهای خداوند )) میگوید.
همینطور در سوره لیل توصیح مفصل این قسمت داده شده است برای همین گفتم دوباره متن های من را بخوانید همش سلسله وار وصل است..
این گرانش بالا باعث میشود در روز قیامت هر روز ۵۰ هزار سال طول بکشد که این را علم میداند که در سیاه چاله ها زمان ثابت است به طوری .اگر یادتون باشه در درک سوره کهف و سفر اون افراد در زمان به مدت ۳۰۹ سال توصیح دادم.چه زیبا هدایتم کرده است مسیرش را میبینید؟؟؟ واقعا زیباست الله اکبر…..

?سوره مبارکه معارج آیه ۴.
تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه
✅فرشتگان و روح [= فرشته مقرّب خداوند] بسوی او عروج می‌کنند در آن روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است!

یعنی با توجه به این ایه شما ۱ ثانیه در روی زمین توقف دارید از نظر علمی.
شما تمام ایات قیامت را ببنید اتفاقات یک سیاه چاله میافتد .قیامت با اخرت فرق دارد .
بحث ما روز قیامت بود.
خوب با من در این اگاهی های کهکشانی چقدر همراه هستین ؟؟؟؟
در این سیاه چاله مخوف که(( نفس)) شما قرین شده است و فرکانس های زیبا و نازیبا دارد تجزیه میشود و وارد دریچه های بعدی میشوند شما چه کسی را صدا میزنید؟؟؟

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ( ۷ )
و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد،

این ایه افرادی که در مدار درک بیشتری هستند متوجه چگونگی ورود به کالبد بعدی را نشان میدهد.
تفکر کنید روی جملات خدای من
در اینجا اون مثال : حالا پیدا کن پرتقال فروش را چه زیبا نمایان میشود مگه نه؟؟

حالا تو پیدا کن صاحب اون گنبد های طلایی که در نظر تو زیبا جلوه داد.پیدا کن تک تک معبود هایی که در ذهنت شیطان زیبا جلوه داد؟؟صداااا بزن با تمااااااااام وجوووووودت امام اول و اخر را ،هیچچچچچ کسی صدایت را نمیشنود جز رب العالمین…واو خودش میگوید اون روز من مالکم نه هیچ کس دیگری.تا کی میخواهی تعصب را روی شرک ادامه دهی چرا باور نمیکنی در یک جریان شرک فرو دارید میروید؟؟؟:عجله نکنید نزدیک است زمانی که چشمانتان از شدت ترس میچرخد .به بازی های خود سرگرم باشید….
خوب وقتی که این قانون در وجود ما اثبات شد با توجه به ایات قبلی و همچنین اثبات شدن روز قیامت به وسیله کدام پدیده زیبا کهکشانی ما متوجه میشویم ما با این نیرو که در وجودمان است میتوانیم تمامممم زندگی خود را جذب کنیم با بالا بردن نیروی گرانش خود با فرکانس ((حمد))یادتون بیاید تفسیر سوره حمد(( الحمد الله ))
این نیروی گرانشی را روی هر یک از ((کد های خداوند))قفل کنید و متمرکز شوید وارد زندگی شما میشود.((درمورد کد بودن اسم های خدا بعد ها صحبت میکنم بحثی بسیااااار بسیار پیچیده و آگاهی های در سطح بالا میخواهد که الان زمانش نیست و جز عده کمی از شما با من وارد این اگاهی ها نمیشوند))
این فرکانس حمد با بالااا بردن گرانش شما ، شما را تبدیل به یک جارو برقی مخوف میکند مثل یک سیاه چاله…این نیروی گرانشی در کالبد شما اینگونه است شک نکنید.
اگر شما حمد کنید و سپاسگزاری خود را از اطراف در هر موضوع و هر اسم از خداوند بالا ببرد میشوید یک سیاه چاله زیبا با گرانش بالا که البته و ۱۰۰۰ البته تکامل دارد یعنی همان قانون فیبوناچی که در پست های قبل صحبت کردم‌….این موصوع را در ایه ۷ سوره ابراهیم میتوانید ببینید‌.

✅این کتاب، یک کتاب کوانتومی است شک نکنید درونش

این نشانه ها در زندگی شما با توجه به شرایط شما خلق میشود و شمارا رو به زیبایی یا نازیبایی سووووق میدهد. و در دو دویی زیبا و نازیبا شما را وارد میکند.
اگر شما در کالبدی منفی و منفی فرو روید به سمت این سیاه چاله حرکت میکنید و یک روز این قیامت را میبنید و در ان روز چشمانتان از حدقه بیرون زده و هیچچچچ چیزی حتی فدا کردن کل کره زمین به کار شما نمی اید چون همه چیز دارد کشیده میشود چه گرویی میخواهی بدهی به چه کسی اصلا میخواهی گرو دهید .
هیچچچچ چیزی کمکتان نمیکند جز فرکانس های ارسالی شما از قبل همان(( بما قدمت ایدیهم هااااا ))
همان انفاق ها همان زکات ها همان گره از کار خلق گشودن هااا همان به ناحق حکم کسی را امضا نکردن هاااا همان مریض هایی که در راه خدا ویزیت کردی هماااان احترام هایی که به پدر و مادرت گداشتی همان زنا ندادن هااااا همان غیبت نکردن هااااا همان رشوه نگرفتن ها برای پایمال کردن حق همان مال یتیم را نخوردن هاااا همان چکش هایی که روی میز دادگاه به نا حق نزدی همان گرفتن یک سبد سنگین از دست زن بازدار در خیابان همان نگاه حمد گونه ات به صورت فرزندت همان گرفتن دست یک نیازمند در خویشاوندانت همان کمک به افراد که در دل این گرداب های فرکانسی منفی به نان شب محتج هستند همان نان و پنیر و خرمای توووبه هم نوعت ….اره همان کارهای زیبایی که کردی فققققط اونها تورو کمک میکنند.و تورا وارد بعد و وجه بعدی تو از این سانتریفوژ هولناک میکند که ذرات و فرکانس بد و خوب گذشته تو را جدا میکند و روانه ابعاد بعدی تو میکند…. و بهشت و جهنم که کالبد بعدی تو هستند نزدیک میشوند با توجه به ایات …چقدر حرف دارم ولی گوشی نیست که بشنود و چشمی نیست که ببیند …
میخواهید نشانه های تغییر زمین را بگویم؟؟؟
اگر دارید به سمت گیاه خواری سوق پیدا میکنید
اگر شب ها خوابتان نمیبرد و بیخواب شده اید و در همان چند دمی که میخوابید خواب های پریشان میبینید
اینها نشان از تغییر فرکانس زمین دارد .این ها را چه کسی درک میکند ؟؟کسی که وارد مسیررر شده باشد.
زمین را صالحااااااان به ارث میبرند از من به شما نصیحت شروع کنید به بالا بردن سطح اگاهیی و تغییر در خود مواظب باشید له نشوید و سنگ های نشان شده خدا به شماااا اصابت نکند از ما گفتن و رفتــــــــــــــــــــــــــــن.

حالا فهمیدین که این قانون چیست؟؟

ححالا فهمیدین هر کالبدی یک گرانش دارد؟؟

حالا فهمیدین حتی عذاب ها هم خووود خوود شما جذب میکنید با گرانش ناسپاسی

حالا فهمیدین تر و خشک نمیسوزند؟؟

حالا فهمیدین شما ثانیه به ثانیه خود را در گرانش خود میبلعید؟؟

حالا فهمیدین که مریضی ما چگونه ایجاد میشود؟؟؟

حالا فهمیدین چگونه بی پولی و بدبختی را با بستن و قفل کردن کد(الرزاق) برای خود جذب میکنید؟

حالا فهمیدین چگونه است این نیروی واحد جهانی؟؟

حالا فهمیدین یک کشور که گرانشش رو به منفی و رو به هجو وناسپاسی و بدتر از همه رو به ((کد)) کوانتومی مخوووف ((شرک ))میرود نتیجه اش چه میشود؟؟؟

✅بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانددددد.

و باز برای شما مثال میزنم تا ایمان بیاورید و وارد عمل شوید….

در این ایه سوره نوح خداوند میفرمایند :
?سوره مبارکه نوح آیه ۱۰.
فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا
به آنها گفتم: «از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است…

? سوره مبارکه نوح آیه ۱۱.
یرسل السماء علیکم مدرارا

✅تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد،

?: سوره مبارکه نوح آیه ۱۲.

ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا

✅و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد!

با توجه به این ایه متوجه میشویم حتی نعمت های اسمانی با قانون جذب انسان ها با توجه به حمد و سپاسگداری انها نازل شدن و شدتش را رقم میزند.
انسانها با بالا بردن نیروی گرانشی حمد خود گرداب و سیاه چاله ای درست میکنند در موقعیت و لوکیشن خود که مثل یک سیاه چاله فققط کالبد های زیبااا را جذب میکنند ابته این نیرو اندازه ذره را حساب میند به سرعت و جواب میدهد برای همین ترکیب میشود شرایط…
این نیرو در کالبد هم اکنون شما به صورت شرایط و اتفاقات روز مره شما جذب میشود و کالبدش توسط شما لمسسسس میشود.این اگاهی شاید اصلا برای این زمان نباشد و شاید زمان های اینده به این نوع از علم پی ببرند مثل قران که گفته شده است و الان متوجه فرکانسی شدنش شدیم.اینان سخنان روح من است.قبولش کنید…
حال که ما میتوانیم تمااااام زندگی خود را خلق کنیم چرا زندگی خود را وارد مسیر وکانال دو دویی زیبایی نکنیم.چرا با این قدرت عظیم نمیتوانیم تمام خود را مهار کنیم.
زیرا ایمان نمی اوریم به این نیروی ((رب))
چون شما مسخره میکنید که این نیرو تمام محصولات کشاورزی تو را تمام حوادث تو را تمام کار و کاسبی تو را تمام طرز رفتار تو با همسرت را تمااام رفتار دیگران با تو را تمام اتفاقات روز زندگی ات را شکل میدهد این نیرو ((همه چیز)) است…
مثلا در کشاوزی شمارا به سمت کالبدی از ابزار سوق میدهدکه نسبت به افراد دیگری که گرانش ضعیف دارند شما در آن مقطع بسیاار موفق ترید به وسیله نشانه ها وابزارهایش که در آن جاری است…حتی شما اگر یک پمپ اب میسازید این علم از قبل ووجود داشته است و شما کشفش کرده اید و خدا در این پمپ هم جاری است.دیگر چه مثالی بزنم برای شما…
اگر‌بر یک قوم عذابی نازل میشده است این کتاب میگوید با کافر شدن و مشرک شدنشان خودشان عذاب را برای خودشان نازل کردند ما ذره ای ستم نمیکنیم به بنده ای و برای همین افرادی که در جذب شرایط بهتری بودند با ایمان خودشان در اون نقطه مکانی از عذاب نبودندددد..
موسی و لوط وخیلی از پیامبران دیگر این شرایط را نشان میدهد.اگر در این کشور یکی در لذت است یکی نیست همه اش بخاطر تفکر و توجه خودت است .میخوای پزشک باشی میخوای مهندس باشی میخواهی معلم باشی میخواهی راننده باشی میخواهی کارگر باشی فرقی نمیکند میخواهی به هر اندازه این قانون را یادت بیاوری همان اندازه برداشت میکنی و هر کس اندازه توانش ..
در تمام این اقشار هم ثروت مند دارد هم فقیر در تمامشان…
طرز استفاده از این نیرو در این کالبد این است که باید با حمد گرانش خود را بالا ببرید و جذب کنید شرایط مطابق میل خود را .
یک اهن ربا ۱۰۰ گرمی یک اهنربا ۳۰ گرمی را جدب میکند و یک اهن ربا بزرگ تر اهن سنگین تر و بزرگتر را جابه جا میکند .
همین نیرو در شما اینجوری عمل میکند که تکامل فرکانس حمد گرانش شما زیاد میشه سپس به هرچیزی اندازه گرانش جذب ما و وسعت ما وارد زندگی ما میشود یک یخچال از یک سوراخ سوزن نمیگذرد.
جذب شما تکامل گرانشی دارد و باید ادامه دار باشد وگرنه این نیرو با قطع و وصل شدن گرانشش قطع میشود .تداوم بسیااار بسیار مهم است.
این گرداب گرانشی باید تداوم داشته باشد.
دوستان خوبم کشور ما در خط قرمزی از شرک و نیروی گرانشی منفی قرار گرفته است و هر روز به هم رحم نمیکنیم و هر روز در این گرداب نازیبا داریم فرو میرویم و این نازیبایی ها اخر کار دستتان میده و وارد گرانش عذاب خود میشوید…دیگر من چه بگویم نمیدانم…..
تمااام عذاب ها را خود به واسطه گرانش خود جذب میکنید قومی که گرانش نازیبایی اش زیاد شود بدوووون شک یک کالبد نازیبا برای نابودی اش بهش اصابت میکند .این را با ایات قران هم میتوان اثبات کرد .مثلا در این ایه:

?سوره مبارکه قصص آیه ۴۷.
ولولا ان تصیبهم مصیبه بما قدمت ایدیهم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المومنین

✅هرگاه (پیش از فرستادن پیامبری) مجازات و مصیبتی بر اثر اعمالشان به آنان می‌رسید، می‌گفتند: «پروردگارا! چرا رسولی برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم؟!»

به کلمات ((بما قدمت ایدیهم ))توجه کنید این کلمه بسیار زیبا صحبت های بنده را تصدیق میکند….

میدانم حرف های قشنگی است چند روز در فکرش میمانید و بعد رفته رفته فراموش میکنید …کاشک به نفس خود رحم کنیم.
یا غفور….
در جلسان بعدی با شما دیگر فقط تمرین
میکنم.
شما هم مثل دوستان نزدیک من که تمرین میکنند و به حرف های خدای من اعتماد دارند تمرین میکنند تمام فایل های استاد را میخرند و استفاده میکنند و بسیااار بسیار نتیجه گرفتن ولی تعدادشون کم است چون همه ایمان نمیاورند به این حرف ها و اگاهیی ها .
شماااا دوستان عزیزم همتون لایق ورود به این قانون بوده اید و خداوند شما را دعوت دارد میکند به قانونش .به او ایمااان بیاورید.او زیباست او جمییییلللل است او غفور است او زیباست او مهربان است او سخاوتمند است او بی نهایت رزاق است او خاشع است …به اووووو ایمان بیاورید.
یه چیزی بهم گفت بگم خیلی امید بخشه

✅او گفت من همه چیز یادم میماند جـــــــــــــــــززززززز گناه بنده ام….

وللللللییییی(( بنده ام))

اورا اطاعت کنید بسیار زیباست .او بسیار غفور است او بسیارررر آمرزنده است او بسیاررر بخشنده است تا همین الان هم که صبر کرده است برای تغییر در خود بسیار صبر جمیلی است تا شما واردش شوید .این متن را بااااااارها بخوانید باااارهااااا اشک بریزید ..
هرچند تعداد همراهانم کم و فراموش کارند.
✅✅در انتها بگم دوستان خوبم به هیییچ وجهجواب دوستانی که خارج از قانون سوال کنند و به حواشی بپردازند دیگر داده نمیشود.
بحث ما قانون است و تمرین با هم.
سوالاتی درمورد مسایل گمراه کننده برای خودتان بهتر است نپرسید تا توجه شما پرت موضوعات دیگر نشود…
مسیر ما اموختن قانووووون است همین و بس.سپاسگزارم از اینکه سوالات خارج از قانون نمیپرسید.
این کتاب کتابی است کوانتومی و فرکانسی که دید من را بسیار در هر روز باز تر میکند.دوست دارم با کسانی که در مدار فرکانسی کوانتومی این کتاب هستند با بنده ارتباط برقرار کنند.دراینده(( کد)) های این کتاب را برای شما با قانون جذب بیشتر باز میکنم با افراد خاصش نه هر شخصی که درمدارش نباشد…این کتاب علمی دارد که در لحظه میتوانید تغییر کنید این علم اسمی دارد به اسم فرکانس ((شهادت))
بسیار این فرکانس زیباست بسیااااار عجیب .تغییر یک باور در لحظه و طی کردن تکاملش در این کالبد و تغییر انی در بعد دیگر شما…برای همین خداوند میگوید شهیدان زنده اند و نزد او روزی داده میشوند.چقدر این کتاب زیباست فکر کنم اولین نفری باشم در ایران که این کتاب را با فیزیک کوانتوم باز میکنم به صورت جز به جز.
خود را برای جهانی در ابعاد دیگر اماده کنید با بالا بردن سطح اگاهی تا تیر های نشان دار شده این نیرو به شما اصابت نکند….
تمرین کنید تمرین کنید تمرین کنید
و همراه باشید با خداوند من…
یا رب العالمین

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://radiohast.com/?p=1375
محمد حسین
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوک

نظرات

8 نظر در مورد ارتباط قانون جذب با روز قیامت

دیدگاهتان را بنویسید

 1. سلام دوست عزیز
  من از شاگردان استاد عباس منش هستم
  من خیلی از این آگاهی هایی را که دادید، قلبم تصدیق کرد و لذت بردم ازشون و جواب خیلی از سوالاتم جواب داده شد
  ولی در پشت پرده صحبت های شما در برخی اوقات حس بد دریافت میکنم اینکه شتاب دارید برای رسیدن آخر زمان، اینکه بسیار به عذاب توجه دارید ولی از صحبت های استاد من فرکانس ارامش،بخشش و رحمت خدا دریافت میکنم و احساسم خیلی بهتر میشه
  وقتی قانون جهان روی توجه کردن به زیبایی هاست چرا از برخی از مقالات شما مثل همین مقاله توجه شما به عذاب هست
  نه اینکه تو همین ایران کسانی هستن زندگی بسیار زیبایی دارند ولی توجه شما به افراد مشرک جامعه هست
  در آخر بسیار سپاس گزارم که آگاهی هایی که خداوند به شما گفته است به ما منتقل کردید

  5

 2. درود ب این همه جاری بودن شما

  سپاسگزارم ازتون

  من از روز اول که با این مطالب آشنا شدم و درحد کمی می‌فهمیدم و یه قسمت هاییشو قبول نداشتم تا الان که حدود ۲ ماه میگذره
  میبینم ک چقدر اولش مقاومت داشتم و انگاری جور دیگه دوست داشتم قانون عمل کنه

  ولی ب لطف خدا که معمولا من آگاهی هاتون رو از نیمه شب شروع میکنم ب خوندن ک همون نیمه شب میبینمش توی یک شب گفتید ی آگاهی گفتید با وضو بخونید و منم عمل کردم و اون کارهای نادرست رو اول تصمیم گرفتم ک انجام ندم و انگار از روز بعد خدا باهام صحبت میکرد و دلیل هاشو میگفت ک چرا گفتم اینکار انجام ندید

  خداروشکر چند کار اشتباهم رو با این دید که خدااااا میبخشه ولی با ایمانی کم ولی گفتم خداخودت باهام صحبت کن و بگو بخشیدیم

  و بااااازم اون بود ک گفت بخشیدمت خیلی وقته

  خواستم ازتون تشکر کنم

  از آگاهی قبلی تون تا الان قبل از اینکه این آگاهی عظیم رو امروز بخونم تو ذهنم هزاااااااران سوال جواب داده شده بود و این آگاهی های امروز رو انگار از قبل ۸۰درصدش رو میدونستم و هرچی ک میگفتید بدون شک درست بود چون خدای من همزمان داشت تایید می‌کرد و روح من احساس میکنم ک جاری تر شده….

  خداروشکر به خاطر آگاه شدن این مسائل از زبون شما…. خیلی زیباست خیلی زیباست …. باور کنید تا الان باهمین آگاهی ها تعداد سوالات بسیار زیادی ک از بچگی داشتم رو گرفتم
  با این آگاهی های ناب الهی از دست شما و ازهرجایی که خدای درونمون تاییدش کنه پیش میریم…..

  انرژی و رحمت بیکران خدا برای شما محمدحسین جان

  9

 3. سلام عرض میکنم خدمت استاد لطفی عزیز بنده پاک خدا و خدمت همه دوستای عزیزم. خداروبسیار شاکرم که لیاقت خوندن و درک این آگاهی رو البته نه کامل و در حد تکاملم به من عطا کرد. خدای من چقدر تو زیبایی چقدر تو عظیمی و چقدر ما انسان ها ناسپاس.خدایا ناسپاسی مارو ببخش. من چند روز پیش از خدا خواستم کمکم کنه بهتر درک کنم قوانینش رو و هدایت شدم به متنی که داستان زندگی حضرت ابراهیم و حضرت هاجر بود و اونجا انگار دود از سرم بلند میشد من تازه درک کردم سعی بین صفا و مروه چیه و چرا خداوند میگه سعی های شما پراکنده است توکل چیه وصل بودن به رب درون چیه و ساعتها اشک ریختمو انگار تمام قوانین خداوند یهو به قلب فرو ریخت و تو خونه فقط راه میرفتم میگفتم لَبَّیكَ الّلهُمَّ لَبَّیكَ، لَبَّیكَ لاشَریكَ لَكَ لَبَّیكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلكَ، لاشَریكَ لَكَ لَبَّیكَ» اشک ریختم و اشک ریختم و اشک ریختم. و من هر روز ازخدا میخوام درکش کنم و امشب هدایت شدم به این پست زیبا و بازهم اشک و اشک……. خدایا دستهامو محکم بگیر دیگه حاضر نیستم حتی برای ثانیه ای ازت رها بشم
  استاد لطفی عزیزم من این حسو حالمو مدیون در اختیار گذاشتن این آگاهی هاتون هستم شکر وجودتون و شکر رب زیبای درونتون. بازم منتظر این گنجینه اگاهی هاتون هستم که هرکسی نمیبینه و نمیشنوه و درک نمیکنه……..

  13

 4. سلامی به زیبایی درخشش ستارگان در شب و تلاءلوء پرتوهای طلوع خورشید
  *سوگند به ستاره هنگامی که افتد*که هرگز دوست شما از راه راست منحرف نشده، و خطا نرفته * و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید* گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل می شود نیست*بسیار نیرومند به او تعلیم داده است*دارای درایت وتوانمندی شگفتی است پس مسلط و چیره است* ( سوره مبارکه نجم آیه ۱ تا ۶)
  و اینچنین پروردگار عشقم به من جواب داد زمانی که تصمیم گرفتم برای همیشه یک راه را انتخاب کنم و در یک شجر دودویی قرار گرفتم.و باید انتخاب میکردم .و زمانی که مصمم شده بودم آگاهی های ارزشمندِ شما را دوباره جدیتر مطالعه کنم و بهشون عمل کنم.و ذهنم شروع به نجوا کرد
  که اگر این راه درست نباشد و راهی که مذهب میگه درست باشد در قیامت که دیگه زمانی برای جبران نیست می خوای چیکار کنی.همون روزی که من این پست رو خوندم ذهنم خیلی ناآرام بود نزدیک غروب آفتاب قرآن را برداشتم از خدا خواستم با من صحبت کند و یک نشانه برایم بفرستد که دلم محکم شود.و همین که قرآن رو باز کردم و خداوند با آیه های سوره نجم با من سخن گفت و خیلی محکم به ستاره ها قسم خورد که دوست شما از راه راست منحرف نشده و لحظه ای که من به کلمه دوست شما رسیدم یک لحظه زمان برام ایستاد چون بار اول بود می دیدم خداوند پیامبر رو دوست خطاب میکند خب همیشه من فرستاده و رسول و… دیده بودم و برام بسیار بسیار حیرت انگیز بود.و از خدایم سپاسگزاری کردم و بر خودم لازم دونستم حمد آگاهی های رب شما رو به جا بیاورم و زیر همین پست از شما سپاس گزاری کنم .سایت ها و اساتید زیادی هستن در زمینه قانون و قران فعالیت دارن و من اکثرا رو دیدم ولی جذب هیچ کدوم نشدم ولی جنس آگاهی های شما خیلی فرق میکند و خداوند از دریچه شما و سایت شما داره درخواستم رو پاسخ می دهد.امیدوارم خیلی زود بتوانم به استقلال مالی برسم و دوره ها رو شرکت کنم.

  17

 5. سلام به خدای استاد لطفی
  سلام به خدای همه دوستان که متفاوت فکر میکنند و متفاوت عمل میکنند.
  الله اکبر
  الله اکبر
  ۱۰۰۰الله اکبر به این آگاهی
  خدایا سینه ام را بگشا تا با تمام وجود درک کنم این آگاهی هارو…
  یادمه اوایل سال تصمیم گرفتم با جدیت تمام قران را بخوانم و تا به قوانینش پی ببرم روز های تعطیلات بود هر روز بایک دفتر میرفتم پارک سرکو چمون کلی قرآن رو مطالعه میکردم هر چقدر میخواندم باز چیزی در یافت نمیکردم انگاری دنبال یک موضوعی هستم انگاری یک جمله ای هست که اگر پیداش کنم زندگیم از این رو به اون رو میشود (یه حالتی که انگار هرچقد غذامیخردم سیر نمیشدم)
  همونجا کلی با خداوند صحبت کردم اشک ریختم گفتم یک راهی یک روشی درمسیر زندگیم برای درک قرآن قراربده…
  تااینکه خودم هم حواسم نشد چطوری هدایت شدم به بخش عقل کل در حالی که در ماه شاید یک بار به بخش عقل کل مراجعه میکردم
  هدایت شدم به پرسش های استاد لطفی(از هرکسی آموزش پذیر باشم استاد من است) یه مدت همونجه آگاهی هاتون رامطالعه میکردم تااینکه الان اینجاییم…
  اینارو گفتم در مورد هدایت درک مان بالاتر برود
  من معتقدم شما اگر دلت قرمه سبزی میخواهد یکه از بستگانت برایت همان لحظه قرمه سبزی آماده میکندتادر زمان مناسب تواز همان قرمه سبزی خواهی خورد اما بستگی به تو دارد.
  هزاران مثال دارم که ماهدایت میشویم به خواسته هایی که حتی خودمان خبر نداریم فقط ی مثال میزنم:
  پارسال یه حسی گفت بروم خون بدم در حالی که من تابه حال خون نداده بودم رفتم خون دادم بعد چند روز ، به صورت اجباری درشرکت آزمایش خون میگرفتند وگرفتند. در جواب آزمایشم آمده بود که خون تو غلیظ است و دکتر شرکت بهم گفت برو خون بده در حالی که من یک هفته پیش خود به خود رفته بودم خون داده بودم.
  قطعا به خاطر باور اون موقع من بوده که من هدایت شدم به خون دادن اما الان خون دادن را قبول ندارم و قطعا هدایت میشم به سمت غذاهایی که باعث میشود غلظت خونم پایین بیاید.
  (استاد دوست دارم در مورد هدایت واسمون بنویسی)

  من درونم باتمام وجود این آگاهی هارو قبول میکند
  هیچ شکی ندارم هر بار میخوانم بهتر شفاف تر میشود فقط میخواهم در مورد حجرت پیامبر اون مصافت را در یک شب و مردانی که ۳۰۹روز در یک غار خوابیدند بیشتر توضیح بدی
  جمشیدی فر

  12

  1. سلام به رب وجود شما دوست مهربانم.
   بنده بارها گفتم استاد اصلی اووست و ما همگی شاگردان محفل اوو هستیم.
   شما به بنده لطف دارین.
   حتما در موضوعات تشریح قوانین نیروی خدایت که جز اصلی ترین قوانین است رو بازگو میکنم و روی سایت قرار میدهم .
   سپاسگذارم

   17