0
0

ارتباط قانون هدفگذاری با قرآن

3272 بازدید

هدف گذاری یکی از بزرگترین و تاثیر گذار ترین قوانینی است که اگر شما هدف های روزانه ،هفتگی،ماهانه و سالانه داشته باشید به طور قطع در ضمیر ناخودآگاه شما برنامه ریزی انجام میشود که جهان را وادار میکند شما را به هدف خود به واسطه دستان خداوند و نشانه هایش برساند،این یک قانون است

 

 

?سوره مبارکه غاشیه آیه ۲۱.
فذکر انما انت مذکر
✅پس تذکّر ده که تو فقط تذکّر دهنده‌ای!

?سوره مبارکه حجر آیه ۴۹.
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم
✅بندگانم را آگاه کن که من بخشنده و مهربانم!

?: سوره مبارکه فاطر۴۲.
واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدی من احدی الامم فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا
✅آنان با نهایت تأکید به خدا سوگند خوردند که اگر پیامبری((امامی)) انذارکننده به سراغشان آید، هدایت یافته‌ترین امّتها خواهند بود؛ امّا چون ترساننده ای برای آنان آمد، جز فرار و فاصله‌گرفتن از (حق) چیزی بر آنها نیفزود!((چقدر شبیه ما است این نشانه))

?: سوره مبارکه فاطر آیه ۴۳.
استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باهله فهل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا
✅اینها همه بخاطر استکبار در زمین و نیرنگهای بدشان بود؛ امّا این نیرنگها تنها دامان صاحبانش را می‌گیرد؛ آیا آنها چیزی جز سنّت پیشینیان و (عذابهای دردناک آنان) را انتظار دارند؟! هرگز برای سنّت خدا تبدیل نخواهی یافت، و هرگز برای سنّت الهی تغییری نمیابی.

?سوره مبارکه رعد آیه ۱۱.
له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال
✅برای انسان، مأمورانی است که پی در پی، از پیش رو، و از پشت سرش او را از فرمان خدا [= حوادث غیر حتمی‌] حفظ می‌کنند؛ (امّا) خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند! و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی (بخاطر اعمالشان) کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا، سرپرستی نخواهند داشت!

?سوره مبارکه رعد آیه ۳۱.
ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتی بل لله الامر جمیعا افلم ییاس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم حتی یاتی وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد
✅اگر بوسیله قرآن، کوه‌ها به حرکت درآیند یا زمینها قطعه قطعه شوند، یا بوسیله آن با مردگان سخن گفته شود، (باز هم ایمان نخواهند آورد!) ولی همه کارها در اختیار خداست! آیا آنها که ایمان آورده‌اند نمی‌دانند که اگر خدا بخواهد همه مردم را (به اجبار) هدایت می‌کند (امّا هدایت اجباری سودی ندارد)! (((و پیوسته بلاهای کوبنده‌ای بر کافران بخاطر اعمالشان وارد می‌شود، و یا بنزدیکی خانه آنها فرود می‌آید، تا وعده (نهایی) خدا فرا رسد؛ به یقین خداوند در وعد؛ خود تخلّف نمی‌کند!))
!
?: سوره مبارکه یس آیه ۲۹.
ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون
✅(بلکه) فقط یک صیحه آسمانی بود، ناگهان همگی خاموش شدند!

?سوره مبارکه نساء آیه ۱۴۷.
ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان الله شاکرا علیما
✅خدا چه نیازی به مجازات شما دارد اگر شکرگزاری کنید و ایمان آورید؟ خدا شکرگزار و آگاه است. (اعمال و نیّات شما را می‌داند، و به اعمال نیک، پاداش نیک می دهد.)

: سوره مبارکه مائده آیه ۱۱۶.
واذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الهین من دون الله قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب
و آنگاه که خداوند به عیسی بن مریم می‌گوید: «آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را بعنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید؟!»، او می‌گوید: «منزهی تو! من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست، بگویم! اگر چنین سخنی را گفته باشم، تو می‌دانی! تو از آنچه در روح و جان من است، آگاهی؛ و من از آنچه در ذات (پاک) توست، آگاه نیستم! بیقین تو از تمام اسرار و پنهانیها باخبری.
?: سوره مبارکه مائده آیه ۱۱۷.
ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شیء شهید
✅من، جز آنچه مرا به آن فرمان دادی، چیزی به آنها نگفتم؛ (به آنها گفتم:) خداوندی را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست! و تا زمانی که در میان آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم؛ ولی هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی، تو خود مراقب آنها بودی؛ و تو بر هر چیز، گواهی!

?: سوره مبارکه توبه آیه ۳۱.
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون
✅(آنها) دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند، و (همچنین) مسیح فرزند مریم را؛ در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتائی را که معبودی جز او نیست، بپرستند، او پاک و منزه است از آنچه همتایش قرار می‌دهند!

سلامی به زیبایی داوری خداوند بین ما و کسانی که میگویند معبودان ما جز واسطه و توسل و نزدیک شدن بخدا کاری برای ما نمیکنند.((مائده ۱۱۷-۱۱۶))
سلامی به نزدیک بودن اصابت….((فاطر ۴۳))
سلامی بسیاار بسیار نزدیک به عذابی نزدیک…((یس ۲۹))
سلامی به تغییر نکردن قومی که تا خود را تغییر ندهند خدا انهارا تغییر نمیدهد…((رعد ۱۱))
سلامی به بخشندگی خداوند و برگرداندن جریمه و عذاب((نسا ۱۴۷))
سلامی الهی از قلبم به شما زیبایی های ناااب…((عاشیه ۲۱ حجر ۴۹))
هر چند نخواستم این بحث را تکرار کنم ولی باااززز مامووور شدم به بازگفتنش از سمت رب و این بار دوم است که به من گفته شد….
به فرشتگان صبح و شب وآن لحظه که شب را به روز تحویل میدهندددد قسم….
بسیار بسیااار نزدیک است عذاب قومی که در نیرنگ فرو رفته اند…
بسیااااررر کفر میگویند…
بسیاررر شرک میورزند…
بسیار ناسپاس هستند از نعمتهای زندگی خود…
قومی که نمیخواهنددد تغییر کنند…

سوره مبارکه تکاثر آیه ۱.
الهاکم التکاثر
✅به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
افزون طلبی (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است.
سوره مبارکه تکاثر آیه ۲.
حتی زرتم المقابر
✅تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید (و قبور مردگان خود را برشمردید و به آن افتخار کردید)!

قومی که در فخر فروشی و افزون طلبی واینکه بگویند در روز عاشورا هئیت من بزرگتر از هئیت دوستان است و ما بیشتر نفر داریم.و هرچقدر سنگین تر و بزرگتر باشد فلزاتی که حمل میکنند بر روی دوش ،تعصباتشون بیشتر و بیشتر میشوند.
کسانی که بر طبل میکوبند با غرور ….
کسانی که میبالند به طلا ها و فلزات نقره در گنبدهاااا ((تکاثر ۱))
تا جایی که به زیاااارت مقبره ها رفتین.و شفاعت و درخواست خلق خواسته کردین به کسی جز خداوند یکتا((تکاثر ۲))
و خداوند تماااام شما و امامان و پیامبران و معبودهایتان را جمع میکند و نشانه و ایه ۱۱۶ و ۱۱۷ مائده را اجرااااا میکند …
و چه کسانی با انها به دوزخ وارد میشوند به واسطه این اعمالی که خووود فرستاده اند؟؟
هم معبودی که لذت برده باشد از پرستیده شدن هم همان ها که میپرستیدن.ولی صالحان از پرستیده شدن و واسطه شده هراس دارند…

✅ای دوستان خوبم در اوایل هر پست میگوید و من مینویسم …و من مامور شدم به نوشتن درخواستی که از خدای خود داشتم…
خدای من شما را هشدااار میدهد به عذاب و جریمه ای بسیار بسیاررر نزدیک…

سوره مبارکه یس آیه ۲۹.
ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون
✅(بلکه) فقط یک صیحه آسمانی بود، ناگهان همگی خاموش شدند!

جریمه ای که هر چقدر صبر میکند صبری جمیل ولی گویا این قوم هر روز نابینا تر میشوند و در کارهای خود تعقل نمیکنند.
هر روز برای خود یک نفر را بت میکنند و بت قبلی را افسانه
هر روز برای همدیگر دست خدا نمیشوند
هر روز نعمت های خود را شکرر نمیکنند
هر روز میگویند من که چیزی ندارم برای شکر ولی یادشان رفته همین نفس کشیدن را که او به انها هدیه و امانت داده است…
مردمی که به خود رحم نمیکنند چطور خدا به انها رحم کند؟؟؟
مردمی که فکر میکنند خداوند شخصی است خشن که اونهارا از این عذاب و جریمه به آن جریمه و عذاب دیگر هدایت میکند از سر تفریح و خوش گذرانی با ملائکه….
مردمی که تعقل نمیکنند در رفتار و گفتار شان…
چقدر شده ایم شبیه قوم ها و جمعیتی که در گذشته درس عبرتی بودند برای جهان و شده ایم یک مقاومت بزرگ در مقابل زیبایی ها برای سیستم جهان…مقاومتی که به راحتی با یک صیحه از بین میرود و جریان زیبایی دوباره برمیگردد و زمین را صالحان به ارث میبرند….
دوستان زیبایم نمیدانم چرااا و چرااا و چرااا دوباره به من گفت که این مطلب را بگویم و من دوست نداشتم که بنویسم ولی نشانه هایش مرا سوق داد به نوشتن …
هر روز میبینم تنها شما هستید که درک میکنید صحبت های خدای منن را و بین این هزار نفری که متن های خدای من را میخوانند عده قلیلی تفکر میکنند و عمل را وارد زندگی خود میکنند.و اکثرا فقط میخوانند.ولی این هم مسیر تکاملشان است.
✅خدای من گفت که بگویم:
چرا خوبی نمیکنیم به هم
چرا ربا را راحت میخوریم
چرا زنا را راحت انجام میدهیم
چرا حق را با ناحق سرکوب میکنیم
چرا (( حب )) به دنیا در فقیر و غنی ما ریشه کرده است
چرا غیبت شده است مثل نقل و نبات
چرا من اشک میریزم برای شما….
چرا دستانم میلرزد برای نوشتنش..
چرا بیم میدهم شمارا به اصابت…
چرا فقیر را اطعام نمیکنید
چرا ارث را میخورید و جوابی پس نمیدهید
چرا ازدواج کم رنگ شد
چرا زنا پر رنگ شد
او میگوید به شما ….
چرا تفکر نمیکنید در این محفل…
چرا میخندید به این گفتار…
چرا مسخره میکنید و رد میشوید…
هر شب استغفار میکنم از گناهان خوددم و این مردم وقتی میبینم سنگ ها رو به آسمان تسبیح میکنند.و درختان سجده میکنند و ما بیتفاوت می گذریم ،چقدر این درک زیباست … چه کسی درک میکند این جملات را نمیدانم…ولی خود که دیوانه او شده ام….
ای دوستان خوبم ای مهربانان برگردید و خود را واطرافیانتان را نجات دهید شاید عذاب برگشت…
بعضی ها میگویند : این مرد دیوانه است؟؟؟
✅ولی من میگویم به زودی …
خوب باشید خوبه ، خوبه ،خوب …
آرامممم باشید آرامه ، آرامه ، آرام
او آرام است…
او بسیار زیباست
او یک لبخند زیبا از سر شوق بخشش است…
چه زیبا گفت چه پاک .
برگردیم همگی برگردیم ما لیاقتمان این نیست برگردیم به بهشت…خدا ما را هدایت میکند…اینجا جای ما نیست.اینجا برای ما نیست اینجا لیاقت ما نیست ما مقام خود را درک نکرده ایم…خوب باشیم تا هدایت شویم …واگر بد باشیم:

✅((والله لا یهدی القوم الظالمین))

لج نکنید با این کتاب این کتاب بسیاررر واضح است.
اگر وارد زیبای ها شوی خود کرده ای اگر وارد عذاب شوی بازهم خود کرده ای.
این نیرو فقط میگوید :
✅چشم.اطاعت، شما فقط امررررر کن.
ما کد نعمت را بسته ایم و وارد شجر نازیبایی شده ایم.
نیرو سبحان و عظیم ((رب))
میگوید اصلاااا برای ما مهم نیست که شما بهشت بخواهید یا جهنم را
اگر بگویی دنیا را میخواهم و اخرت را نه
در اینجا هم فقیر میتوانی باشی هم ثروتمند.
میتوانی مذهبی باشی میخواهی نباشی میخواهی عشق به امام اول و آخر داشته باشی میخواهی نداشته باشی
خودت باید انتخاب کنی اگر اخرت هم بخواهی میگوید چشم از اون هم بهت میدهیم شما امرررر چه میفرمایید .از دنیا و اخرت هم بخواهید آن هم میدهیم پاکیزه اش هم میدهیم زیادش هم میدهیم شما چههههه میخواهی؟؟؟زیبا یا نازیبا
وااای خدای من چه اگاهی گویا موجی به ارتفاع یک ساختمان ده طبقه از دریا در جلویم ایستاده است…
تو در مرز راه میروی ولی مرزی که کم کم به راست و کم کم به چپ کشیده میشوید این همان نامه اعمال است
شما وارد بهشت این کالبد و بهشت کالبد بعدی میشوید.
ولی اگر به نازیبایی و ناحق توجه کنی کم کم به سمت کالبد های نازیبا میروی و اگر تعداد این افراد که به سمت نازیبایی زیاد شود و افراد (( ولاالضالیییین)) زیاد پیدا باشد از نظر گرانشی عذاب ها و نازیبایی هارا جذب میکنید اگر تغییر نکنید به سمت بهشت ،عذابی شاید جهانی و شاید یک منطقه خاص وارد میشود مطمئن باشید .و در این عذاب تیر های نشاندار را که گفتم قبلا برای آنها میفرستند شاید زلزله بیاید و اون تعداد از افرادی که به اون نازیبایی لجوج بودند به عذاب ✅اصابتتتتت کنند.
و باقی دیگرشان میماننننننند.
بسیار بسسسیییاارررر این نیرو دقیییق است ذره ای از ارزن را حساب میکند.
و این داستانها عبرت است برای ما ای دوستان.
نیروی رب تمام جهان را هدایت میکند و به چپ و راست میراند.
ایا میتوانید بگوید در این سنگ یا این فلز نیروی رب وجود ندارد؟؟؟
اگر وجود نداشت که یک خانه اهنی میساختیم واز عذاب های خدا در امان بودیم!!!!
در تماااام اشیا و اجسام و مخلوقات اطرافتان نیروی ((رب)) در جریان است و خداونددد راااااا تسبیح میکنتد ولی شما درک ندارید تا ببینید.((اسرا: ۴۴))
خیلی درکش سنگینه این موضوع خیلی بخوانید بخوانید و بخدانیددددد.تعصبات خود را کنار بگذارید….
شما اگر الان در زندان هستین این کالبد این زندگی توست و در زندگی بعدی هم در زندانی
چه زندان جسمی چه زندان عاطفی چه زندان ذهنی در همه چیز زندان داریم…
برای ورود به کالبد بهشت بایید دراین زندگی در بهشت باشیم…و این بهشت چگونه به وجود میآید؟؟
با توجه به زیبایی ها.((در جلسه بعدی توصیح میدهم تمریناتش را))
ایات عذاب و بهتره بگیم ((جریمه)) فقط برای کفر و شرک فراگیر فعال میشوند.

✅نه برای موی سر نه برای حجاب نه برای جزییات….
به اطراف خود نگاه کنید تمام مردم غرق شده اند در ناسپاسی و شرک.
شرک چیست؟
پرستیدن و توسل جستن جز خدا…
تقریبا خیلی زیبا هم زینت داده شیطان در مقابل ما…

میخواین براتون یه مثال بزنم ببینید چقدر ریززز و حساس وارد زندگی شما شده است شرک و چگونه با زیبایی ها زینت داده شیطان آن را برای شما؟؟
مثلا گوشت گوسفندی که برای کسی بکشی مثل بت قدیمه شرک و گوشتتش حرامه ..
حداقل من خودم ۱۰۰ بار گوشت این حیوانات را خوردم
نگران نباشید خداوند غفور و رحیم است از الان به بعد بدانید این گوشت حرام است.این حیوانی است که به نام غیر از خداااا کشته شده است
اون حاجی
اون استاندار
اون رئیس
یا اون ادمی که ته ته نییت قلبیت اینه اگر‌من این کارو کنم اون یکاری برااام میکنه و اون واون های دیگر…
۱۰۰۰ بار ((بسم الله)) بگویی و بعد سر گوسفندی را ببری اون گوشت حرام است چون به نیت اون شخص دارد قربانی میشود.نه نیت خدا!!!
نیت خدا باشد بدون هیچ مناسبتی و برای فقیران یا خانواده خود است…مثل کشتارگاها .زیاد وارد این بحثا نمیشوم اصل و حقیقت مهم است.

✅الهامات پراکنـــــــــــده است این یک اصل است….

این نگاه رو من اوایل اصلااااا نمیپذیرفتمااااا خیلی رو خودم تمرین کردم تعصبم کم بشه روی این موضوع من یهویی وزنه ۵۰ کیلویی نزدم.
من خودم روزای عاشورا ۱۰ تا دیگ غذا رو مدیریت میکردم .من نفر اول شما تو این مسایل بودم ولی تفکر کردم و برگشتم به سمت اوو و توبه کردم و هرررر روزز باید کار کنیدروی خودتان…
میخوام بگم مهم ایناااا نیست مهم اوست ..
مهم اصل است نه فررررع.
این کتاب کتابی است کوانتومی .
ببینید عذاب و رفع عذاب و رفتن سمت بهشت مثل الکلنگ میماند خدا اونجا نیست که دکمه بزنه با ملائک بخنده…
نیروی ((رب ))یک نیروی فراگیر و واحد است.
اگر کارهای زشت میکنید هی بر خورد میکنید با یک نشانه از عذاب حالا هر چند وقت یکبار .چه در مورد خودتون و چه موقعی که جمعیت تمامش وارد کفر و شرک شود و نشانه هارا جمعیتی دریافت ووارد کالبد نازیبا شوند…ارتباط قیامت با قانون را آیا خواندید؟؟موضوع گرانش را فهمیدین؟؟؟
یکم به دورو برتون نگاه کنید واقعا نشانه هاشو نمیبینید؟؟؟؟
اول مثل اون صبح و شب شدن که کم کم صبح و شب میشود نشانه هااااایش می اید درک کنید این را و سپس✅ اصابت.

?فرمول شرک نورزید رو در پایین میگم در همه نگاهاتون استفاده کنید به قضیه ها:

✅نیروی رب = جاری بودن در تماااااام نشانه هایش که همااان مخلوقات از ریز ترییین اتم تا بینهایت کوچکتر و بزرگترین کهشکشان ها و اسمانها تا بینهایت بزرگتر

✅نیروی رب= جاری شده در نشانه هایش

?نشانه هایش و مخلوقاتش چیست؟؟؟
پیامبر ، پدر، مادر، امام ها،درختان سنگها حیوانات سلول ها، اتم ها،نوشته هاااااا،اجنه ووووو…..

✅درخواست از نشانه هایش = شرک

((این تمام فرمول است))

حتی یا علی مدد حتی یا امام حسین حتی یا فلانی …
فقط بگو یا رب در تمام زندگیت …
امامان وپیامبران نشانه زیبایی بودند اگر میخواهید رفتارهای اون اشخاص را پیروی کنید که نشانه های زیبایی خداست نه توسل جستن از انها ….از ما گفتن .من کسی را زور نمیکنم من یک تذکر دهنده هستم و نهایت ۱۰۰۰ نفر این متن را بخوانند .
✅خود دانید …

چون شما شریک قرار دادین یک کالبد از نشانه هایش را که خود در او غرق است و همتراز قرار دادین نیروی رب و نشانه هایش را این کار بسیار نازیباست و دور از قدرت نیروی رب.

شرک یعنی بزرگ کردن نیروی مخلوق یا همتراز کردن او در کنار نیروی رب که خالق است
وقتی شما از کسی یا چیزی درخواست کنید و دعا کنید از اون نشانههههه یعنی شما نیروی رب را نادیده گرفته اید تمااام اذن ها به واسطه اوست هیچ کسی جرات حرف زدن در روز جزا را ندااارد حتیییی مقربین تا اذن خدا جاری شود…
اگر درگیر این موصوعات هستی خودت را نجات بده واگر به راه پدرانتان ادامه میدهید و با اینکه میدانید انها علم به کارهایشان نداشتند بسیار خوب اصراری نیست ادامه دهید اینقدر ادامه دهید تا برسید به
✅ناگهان
از دوستان همراهم میخواهم روشن کنند اطرافیان خود را تا حداقل افرادی که دنبال راه هدایتی هستند هدایت شوند و باقی افراااد میمانند…اینها همان ولضالین هستند.
که مهر خورده است بر گوش و چشم و قلبهایشان.به قول قران اونارو هرچی صدا بزنی انگار صداهایی از دور میشنوند و بیخیال رد میشن از کنارش….
و در آن روزی که همه به انجا میرسیم و به دوزخ میگویند پر شدی؟؟؟
جوااب میدهد مگر باز هم هست؟؟؟

?سوره مبارکه ق آیه ۳۰.
یوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزید
✅(به خاطر بیاورید) روزی را که به جهنّم می‌گوییم: «آیا پر شده‌ای؟» و او می‌گوید: «آیا افزون بر این هم هست؟!»

شما افراد قلیلی هستین که این متن ها وهدایت ها را میخوانید…

در تمام ایات عذاب حتی اگر یک خانواده مومن باشد آن عذاب یا اجرا نشده است یا اگر اجرا شده است آن خانواده یا آن افراد که به خدا ایمان داشته اند از اون شرایط خارج شده اند.و این خارج شدن هر کدام به نحوی است که ما نمیدانیم و نیروی هدایت شما را هداااایت میکند.
مومن به حجاب نیست به نماز و روزه نیست به مسجد رفتن نیسسسست درک کنید این را به نیت های پاک شما در راه خدا است…
هرچه نیت تو در اجرای امور پاک تر و به خدا نزدیک تر و تقوا الله بیشتر تو جز صالحانی .
به ظاهر افراد نگاه نکنید ریش و مهر و جای اون در پیشانی برای خداوند ملاااک نیست.تسبیحات اربعه را میلیاردها بار گفتن ملاک نیست.

✅مهم نیت و ته ته ته اعماق فکرت برای جاری کردن یک امر است.زیباااا یا نازیبا؟؟؟

آیا موقع اجرای حکم به فکر مقام بعدیت هستی؟؟یا اجرای حق؟؟
آیا موقع وزن کردن کمی بیشتر میکشی برای خدایت تا اون به تو ۱۰ برابر بیشتر دهد یا کم فروشی میکنی در محل کارت؟؟
آیا از اسم رفتن به مکه فقط حاجی شدنش را دوست داری یا اصل عمل را؟؟

از کوچک و بزرگ کفر میگویند و ناسپاس اند.از کوچک و بزرگ شرک میورزند و ادامه دهنده راه پدرانشان هستند.
از کوچک و بزرگ دروغ میگویند برای جمع کردن بهایی اندک
از کوچک و بزرگ بت پرستی منبع درامدشان شده است
از کوچک و بزرگ پارچه های سبز کشیده شده به چوب و فلز را بر دست و پای خود میبندند…
من خودم میدووووونید چقدر مشتو لگد میخوردم تا یک پارچه رو به ضریح امام رضا یا مراسم های امان حسین تبرک کنم به قولی؟؟؟؟
خدایا مارا ببخش….
اینها اگر شرک نیست چیست؟؟؟؟
چقدر خنده دار است این موضوعات به این واضحی را درک نمیکردیم و جالب اینجاااست چقدررر هم تعصب دارند بر روی اینها بدون کووووچکترررین تفکری در ایات.
شرک و کفر؛ میزان عذاب و ورود به نازیبایی ها است
حمد و سپاس و مشرک نبودن ،میزان ورود به زیبایی ها است
این ۲ را میزاااان خود قرار دهید و هر کس خود حساب کار خود را بهتر از هر کس دیگری دارددد در پسا پرده ذهنش.
عذاب الهی اجمالا نابودی یک نسل بشر را ندارد بلکه ممکن است فقط قوم و افرادی را نشانه بگیرد حال کلی حال تکی
اگر جریانی از عذاب((جریمه)) را در گذشتگان ببینید، نازیبایی دارد به صورت فعل مضارع و همووواااره اجرا میگردد این نیرو اندازه ارزن راا حساب میکند.
که دارید نشانه هایش را میبینید!!!
حال این کالبد نازیبا میخواهد یک تکنولوژی باشد
میخواهد تغییرات اقلیمی باشد
میخواهد در یک موشک انفجاری باشد
میخواهد در یک شهاب سنگ باشد
میخواهد در یک بیماری دستکاری شده باشد
میخواهد توطئه یک کشور بر علیه یک کشور دیگر باشد
تمام اینها نشانه های این نیرو است و این نیرو در تمام علوم و ذرات و کشورها وافراد جاری است یک نیروی وااااحد و جاری . نیروی رب العامیییین

?سوره مبارکه بقره آیه ۲۵۱.
فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملک والحکمه وعلمه مما یشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین
✅سپس به فرمان خدا، آنها سپاه دشمن را به هزیمت واداشتند. و «داوود» (نوجوان نیرومند و شجاعی که در لشکر «طالوت» بود)، «جالوت» را کشت؛ و خداوند، حکومت و دانش را به او بخشید؛ و از آنچه می‌خواست به او تعلیم داد. ((((((و اگر خداوند، بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی‌کرد، زمین را فساد فرامی‌گرفت، ولی خداوند نسبت به جهانیان، لطف و احسان دارد.)))))
میبنید نیروی رب در همه مردم و لشکرها جاریست…

تا حالا دقت نکردین به این که چرا شرایط در کشور خودمون داره بدتر و بدترررر میشود چون قانون این است ورود به نازیبایی بیشتر نازیبایی بیشتر و بیشتررررر به همراه دارد و کم کم بزرگ میشود عذاب ها و جریمه ها و….
✅و ناگهان

نازل میشود عذابی که همه را در خاموشی ابدی فرو میبرد.جز انها که یا خارج شدن یا ایمان اوردند و عمل صالح انجام دادند.
چرا غم میخوریم
چرا استرس داری برای مشکلت
چرا دشنام میدهی
چرا غیبت میکنیم
چرا زنا میکنیم
چرا دروغ میگوییم
چرا ربا میخوریم
چرااا ربا شده است سیستم دادو ستد یک کشور به این عظمت
چرا خود را گول میزنیم و حکم نازیبا یی خداوند را زیبا جلو میدهیم
چرا سود حرام میخوریم
چرا تغییر نمیکنید
چرا نمیدانید وارد سرازیری عذاب بزرگ شده اید
چرا همسران مردم برای شما حلال شده است؟
چرا از کوچک و بزرگ برای بها اندکی زندگی افراد را به بازی میگیریم.
چرا خدا گم شده است بین ما
چرا موذن ها در پسا پرده کارهای دیگر میکنند
چرا ظاهر افراد شده است ملاک تشخیص شما؟؟
چرا تا دختری به نیت شما نباشد به او کار نمیدهید؟؟؟
چرا اسلام را دوررر زده اید.
چرا از مکان های شرک الود خود دل نمیکنید؟؟
چرا اگر کسی زنا کرد خدا او را بخشید ولی شما اورا نمیبخشید؟؟مگر شما چه قدرتی هستید؟؟
چرا تا زنی شوهرش را از دست داد چشم دیگری به او دارید.؟؟
چرا تا مردی سقوط کرد دستان خداوند نشدید برای بلند کردنش تا بسازد زندگیش را و فقط خندیدی و لذت بردید از سقوط همدیگر؟؟
چرا نمیگویید اصل این کتاب را؟؟
چرا قدرت جایگاه کورتان کرده است؟؟
چرا حکم در دادگاه ها بر خلاف حق داده میشود ؟؟
چرا شبها استغفار نمیکنید از خداوندتان….
چرا و چرا و چرا های دیگر…
تمام کلید های عذاب برای این قوم که فساد را جاری کرده اند فعال است و من روزها چشم بر اسمان دارم که خدایا چرا مردم اینهمه ناسپاس اند ….
نشانه ها دارد بزرگ و بزرگ تر میشود و میرسد که روی ناگهان در آن شبی که همه در خواب هستید این نیرو تمام شما رااا خااااموووووش کند .و حسرت بخورید و حسرت بخورید و حسرت بخورید از یک روز زنده ماندن در این دنیا و انجام کارهای نیک …
درک نمیکنند و ادامه میدهند بازی و سرگرمی دنیا را…
این نیرو عذاب نمیدهد بلکه ما آن جریمه و عذاب را با کارهای خود جذب کرده ایم …وگرنه او سرشار از زیباییست .ما خود شده ایم مقاومت نازیبایی در مسیر زیبایی و همیشه نیروی خیر برتر است….
ببینید دوستان خوبم من اگر میخواهم تذکر دهم برای این است که خود من کسی بودم که در تمام نذری های امام حسین به شدت فعالیت داشتم و به قولی حتی نذر امام حسین میکردمو و این نیت های شرک الودم داشتم.
خیلی سالهای عاشورا بود با عشق امام حسین کار میکردم..‌.
ولی از روزی که بیدار شدم دیدم ای دل غافل چه شرکی مثل یک پیچک پیچیده بر دستو پای این بنده غافل.
من نه میخواهم شما صحبت ها من را قبول کنید نه نیازی دارم که خودم راثابت کنم…
من از طرف خدای خودم مامورم به گفتن صحبتهایی که باز کند دریچه اگاهی هایی را که روشن میکند ذهن شما را هر چننددد تعدادمان اندک است.

میبینید چقدرررر مسائل را با مقدسات مخلوط شده است و بسیاااار بسیااااار سخت است تغییر این عادات و افکار برای ما و چقدر سخت تشخیص شرک از مقدسات…..
من توانستم و من از تماااام شما آتشی تر بودم …
اگر دنبال حقیقتی قرآن را بخوان و بدون تعصب در موردش صحبت کن ولی اگر تمام این نیرو را زیر سوال میبری و تعصب داری روی باورهای شرک الودت ما باهم کاری نداریم و در پذیرش توحید و دین اکراهی نیست…

?سوره مبارکه زخرف آیه ۸۹.
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف یعلمون
✅پس (اکنون که چنین است) از آنان روی برگردان و بگو: «سلام بر شما»، امّا بزودی خواهند دانست!

این اگاهی ها برای بیداری و رفتن در بعد وجه بعدی این جهان است اینها را شوخی نگیرید و عمل کنید…از ما گفتن و رفتــــــــــــن.

✅خوب میرسیم به اصل مطلب قانون هدف گذاری در این کتاب زیبا و کوانتومی:
من این قانون را با سوره الشرح توضیح میدهم.
این قسمت بسیار شمارا در بیزینس و کسب کار شما کمک کننده است.و من مثال های از خود میزنم تا بهتر متوجه مطلب شوید.
ببینید دوستان من هدف گذاری یکی از مهمترین و تاثیرررر گذارترین قسمت در زندگی شما و درک این قانون است.
زمانی که شما میخواهید یک کوه را تکان دهید باید از سنگ های ریز و کوچک شروع کنید و سپس یک کوه را با تکامل جابه جا میکنید .
وقتی شما کارهای بزرگ خود را به بخش های کوچکی تبدیل کنید ناگهان میبینید ریزه ریزه بخش بزرگی از کار را پیش برده اید.
اگر هدف گذاری را در رعایت نکنید در شما حس پوچی ،تنبلی،بیحوصلگی، پایین امدن اعتماد به نفس ،پرداختن به کارهایی که جز حواشی شغل شما است و نپرداختن به اصل کارهایی که شما را تغییر میدهد.
اگر این بحث را با قانون بخواهیم جلو ببریم باید بدانید اگر شما میخواهید قانون تجسم را رعایت کنید باید به یک سری نکات توجه کنید و اون هدف گذاری است.
تمام این قوانین تکامل دارند و باید در تمااام قوانین قانون تکامل را مد نظر داشت.
اگر شما در وضعیتی هستین که یک موتور سیکلت هم ندارید و دارید به یک بوگاتی فکر میکنید بدونید این تجسم شایـــــد زیبا باشد برای شما ولی چون فاصله فرکانسی بین شما و این خواسته بسیـــــاااار بسیار زیاد است شما را از ادامه راه منصرف میکنید چون اهرم نجوا بسیااار قدرتمند تر از تجسم بزرگ شماست.
اینجاست که باید اون ماشین هاو خانه ها و شرایط زیبا را درخواست کرد تا جایی که احساس خوب به شما دست میدهد وسپس رها کرد.
از نظر کد های قرآنی که بعدها با بالاتر رفتن اگاهی شما میگویم این نیروی ((رب)) تمام افعال حرکات صدا ها وووو شما را ضبط میکند .
یعنی شما با نوشتن یک نوشته در دفتر خود این را به صورت یک کد فرکانسی که با ۲ فرکانس حامل و درخواست همراه است به جهان که همان نیروی رب است ارسال میکنید.و این کد در جهان باقی میماند یا به شکلی دیگر در می اید تا تکلیفش مشخص شود…((بعد ها راجبش صحبت میکنم))
توجه کنید:
?سوره مبارکه یونس آیه ۶۱.
وما تکون فی شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه وما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین
✅در هیچ حال (و اندیشه‌ای) نیستی، و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمی‌کنی، و هیچ عملی را انجام نمی‌دهید، مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم در آن هنگام که وارد آن می شوید! و هیچ چیز در زمین و آسمان، از پروردگار تو مخفی نمی‌ماند؛ حتّی به اندازه سنگینی ذرّه‌ای، و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر، مگر اینکه (همه آنها) در کتاب آشکار (و لوح محفوظ علم خداوند) ثبت است!

خوب پس شما اگر از اون خواسته های بسیار فاصله دار با خود لذت میبرید ایرادی ندارد که هر روز تجسم کنید انها رااااا ولییییی باید برای رسیدن به این خواسته ها ما فاصله های فرکانسی را پر کنیم.

✅اینجاست که پای قانون هدف گذاری به میان می اید.

شما باید هدف گذاری های خود را کوچک کنید تا فاصله های فرکانسی را طی کنید هر چقدددر این هدف ها با شرایط فعلی شما نزدیک تر باشد شوق رسیدن به خواسته بیشتر میشود و با رسیدن به خواسته در شما اعتماد به نفسی ایجاد میشود که شخصیت شما را تغییر میدهد و این فواصل فرکانسی را ریزه ریزه پر میکند.
بسیاااار بسیااااااار مهم است این نکته بارها بخوانیدش.
مثلا اگر شما یک موتور دارید به یک ماشین مدل پایین و نزدیک به پول خود فکر کنید و هدف گذاری کنید برای رسیدن به این ماشین در طی این مدت باید این کار انجام گیرد.
وقتی که به ماشین رسیدین در شما اعتماد به نفس بسیار زیبایی شکل میگیرد که پایه های شما را میسازد.
هدف گذاری در واقعیت و تجسم آن در زمان رسیدن بسیار کار را قوی میکند.
مثلا شما میخواهید یک توپی را به سمت دروازه شوت کنید اول نقطه مورد نظر در دروازه را هدف میگیرید این یعنی هدف گذاری سپس تجسم میکنید که با کدام قسمت از پا به کجای توپ ضربه بزنم که این توپ همان مسیر هدف را میرود.
اینجوری شما چنان قدرتی پیدا میکنید که در تمام زمینه ها موفق خواهید شد.حتی تمرین های قانون در زمینه های مختلف.
تجسم در مسیر هدف گذاری کار میلیون ها انسان را انجام میدهد.باور کنید.

خوب با توجه به ایات قرآن شروع میکنیم به مسیر این هدف گذاری.

?بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‌
به نام خداوند بخشنده مهربان‌
أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ «۱» وَ وَضَعْنا عَنْکَ وِزْرَکَ «۲» الَّذِی أَنْقَضَ ظَهْرَکَ «۳» وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ «۴» فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً «۵» إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً «۶» فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ «۷» وَ إِلى‌ رَبِّکَ فَارْغَبْ «۸
✅(اى پیامبر!) آیا به تو شرح صدر عطا نکردیم؟ و بار سنگین‌ات را از (دوش) تو برنداشتیم؟ آن (بار گرانى) که براى تو کمرشکن بود. و نام تو را بلند (آوازه) گردانیدیم. پس (بدان که) با هر سختى آسانى است. آرى، با هر دشوارى آسانى است. پس هنگامی که از کار مهمّی فارغ می‌شوی به مهم دیگری پرداز. و با رغبت و اشتیاق به سوى پروردگارت روى‌آور.

✅✅خوب ببینید در این ایات برای کسانی که در این مسیر و این برنامه ها هستند و واقعا به نیروی رب ایمان میاورند حتی رفتارهای تبلیغاتی دیگر نیازی نیست .همانطور که خداوند در ایه ۴ میفرماید ما نام تورا رفیع و بزرگ کردیم .این ایه را داشته باشید تا در اخر به هم وصل کنیم.
ببینید در ایات اولیه از گشایش قلب پیامبر صحبت میکنه .
برای درک بیشتر پیامر ص ،آگاهیی ها را به صورت کم کم و یواش یواش به قلب پیامبر القا میکرده.شرح در زبان عرب یعنی باز کردن یا گشایش مثلا اعراب به گوشت که مثلا ورق ورق کنند میگن گوشتو ما شرح کردیم یعنی آگاهی ها به صورت ورق به ورق و تکاملی بر قلب پیامبر القا و باز میشده است .یک اگاهی متراکم و فشرده شده که یکباره القا شد به قلب پیامبر و کم کم شرح داده شد.مثلا قانون زیپ کردن فایلها در کامپیوتر .
شما به صورت فشرده چنتا فایل را زیپ میکنید و بعد در جایی دیگه از حالت زیپ خارج میکنید و بسط میدین اون فایلو در کامپیوتر دقیقا این قانون همینجوری بوده برای پیامبر .
موضوع بعدی رسالت پیامبر بوده که اگاه کردن جامعه اون زمان با اون فهم درک و شعور بسیااار پایین که دختران را زنده به گور میکردند کاری بسیااار بسیاار دشوار و سخت بوده است .
خوب من شروع میکنم براتون این ایات رو تشریح کنیم با توجه به این زمان و مکان حال حاضر دنیا.
وقتی که با توجه به این ایات شما وارد این قانون و نیروی رب شوید یعنی شما باید اول بدانید قانون تکامل وجود دارد .و کم کم شما هدایت میشوید به سمتی که در بیزینس یا شغل خود به مسیر هاااای راحتی که سنگینی اون عمل را از دوش شما برمیداره.در ایات خدا میگه ایا ما سنگینی این کارو از دوش تو برنداشتیم؟
و ایا ما نام تورا بلند اوازه نکردیم.
خوب شما وقتی در بیزینس خودتون وارد توکل کردن((در ایه بعدی توصیح داده توکل یعنی چی)) به او میشوید و به او اعتماد میکنید هداایت میشویدو وقتی هدایت شوید کم کم راه پیدا میکنید به مقصود اصلی خودتون از راحت ترن و اسااان ترین راه ممکن.
و حتی دیگه تبلیغات هم لازم نیست بکنید.شاید این جمله براتون خیلییییی مسخره باشه هاا!!!!
ولی ببینید اون زمان که پیامبر نبوده چطوری از دورترین نقاط دنیا می اومدن برای دیدار با پیامبر و اسلام تا کجاااها که پیش نرفت!!!اینجا همااااان نیروی گرانش را ببینید که در ایات بعد توضیح میدهد راجبش…

بدون هیییچ تلگرام اینستاگرام اینترنت بدون هیییچ تبلیغاتی.
نه اینکه تبلیغات بد باشه هاا نه منظورم اینه که این نیرو شما را به سمتی هدااایت میکنه که اوالا راحترین مسیر ها رو جلوتون میزاره دوما خودش براتون شرایطی رو پیش میاره که افراد دیگه به صورت ویروسی کار شمارا تبلیغ میکنند .این خیلییییی نکته مهمی هستش.نمونه باااارز این داستان که میگم کسی نیست جز خود استاد….
ایا شما در سایت استاد تبلیغات میبینید؟
ایا تبلیغات استاد را در سایتی دیده اید؟؟
شاید اوایل یسری تبلیغ کرده باشند ولی مطمینا وقتی به این اگاهی رسیدند دیگه تبلیغ نکردند.
چون باااا توجه به گرانش شما افراد و شرایطی که برای کارتون نیاز دارین رو جهان جذب میکنه.
من خودم مثلا همین چند روز پیش احساس کردم باید با یکی از دوستان قدیمی خودم که ۵۰ سال سنشون بود و در زمینه تحقیقات قرانی و قوانین کیهانی جز واقعااا افراد آگاه بود و خیلی وقت پیش ها با هم آشنا بودیم دیدار کنم ولی شرایط کاری، ایشون رو جایی دیگر برده بود ومن هیچ تماسی نداشتم با ایشون و از رب خودم خواستم که باهم روی تحقیقاتمون کار کنیم روی قران من این درخواستو از نیروی رب خودم کردم.
ورهااااا کردم.
به صورت معجزه اسایی در یک منطقه زیبا و تفریحی در جنگلی ایشون و من دیدم که اتفاقا ایشون هم به فکر من بود و اتفاااقا ایشون هم روی نیروی رب تحقیقات گسترده ای دارندمیکنند.میبینید نیروی رب چجوری شما را کنار هم جفت میکند؟؟؟ از کیلومتر ها آنطرف تر…
اصلا اگر کل دنیا جمع میشدن تمام شرایط رو میچیندن کنار هم نمیتونستند این اتفاقو ایجاد کنند .داستانش خیلی عجیب بود و در حوصله این بحث نبود.
منظور این بود گرانش بسیااار بسیار مهم است که در ایه بعدی میگوید.
فقط میخوام بگم وقتی شما اعتماد داشته باشید (( این اعتمادو که در جلسه بعدی با کلمه تقوا باز میکنم)) متوجه میشین که اصلا نیازی به هییییچ کار سختی نیست نیروی رب شما را وارد ((دو دویی هایی)) میکند که آساااااان ترین معجزه وار ترین اتفاق ها در مسیر برای رسیدن به خواستتون اتفاق میافته شکککک نکنید.
خوب در ایه ۵ و ۶ یک نیکته بسیااار بسیاااار مهم وجود دارد .در اول ایه ۵ به خود پیامبر میگه با هرر سختی اسانی است ولی در ایه بعدی(۶)) میگه قطعا با هر سختی اسانی است.
یعنی این یک قاااااانوووون است.
ولی این یعنی چی؟؟؟
خوب حالا میخوام کوانتومی تر بهش نگاه کنید .در بحث های ما دیدتونو از معنی های سطحی بکشید بیرون و عمیق تر نگاه کنید.و کاری هم با افراد متعصب نداااشته باشید سرتون توی کار خودتون و کشف بیشتر قوانین باشه همین.اعراض کنید .((دوستان متوجه شدن چی گفتم))
یادتونه تو تفسیر سوره حمد گفتم هر نشانه ای ۲ بعد داره زیبایی و نازیبایی؟؟
و گفتم تحقیقاتی در علم انجام شده که نور رفتارش با دید ناظر تغییر میکرده و این یک ازمایش بسیار مهم است ؟؟
خوب این جمله یادتون باشه پست بعدی بسیاررر بسیاااار مهم است وبا این جمله مهم خیلی کار داریم.
خداوند در این ایه میفرمایند:
تماااام کارهای دنیا ۲ بعد و وجه دارند سختی و اسانی
ولی نمیگوید بعـــــــــــد از هر سختی آســـــانی است.
بلکه میگوید بـــــــــــــا هر سختی اسانی است.
یعنی با توجه به اون جملات سوره حمد و ازمایش ناظر نور ((دراینترنت سرچ کنید ازمایشش را میتوانید پیدا کنید و با فیلم ببینید))متوجه میشویم همه کارهای ما کاااملا و ۱۰۰ درصد به دیدگاه ما متصل است.این دید در بیزینس و شغل شما که اگر به زیبایی یک کار نگاه کنید شعور زیبایش را جذب میکنید و اگر به دید نازیبا نگاه کنید شعور نازیبا را جذب میکنید تمااااام زندگی سخت و اسان شمارا در بر میگیرد.
اگررر در کنار شما یکی درامدش زیاد است و شما حسرت میخورید این دید شماست.
اگر در یک بازار ۲ نفر در بغل هم یکی پر درامد و یکی کم درامد است با همان اجناس این تمااامش نگاه شماست.

✅✅شمااا دارید سختی اون کار را تماااشا میکنید و ذکر و تسبیح اون شعور نازیبا را میگویید.

این مثال را شما در تمااااام زندگی خود در تماااام ابعاد مطئنا دیده اید.
این یک قانون مهم است که در پست بعدی کامل بازش میکنیم.
در ایه بعدی یک جمله بسیار مهم است که میگوید:

ای پیامبر وقتی از یک کار فارغ شدی یک کار مهم دیگر را نصب کن. ((این همان هدف گذاری است)) این همان قانون است که اگر نباشد پیامبر سست میشود…

اینجا در ایه از کلمه نصب استفاده کرده.تاحالا شده یک نرم افزار در کامپیوتر خود نصب کنید؟؟
یک نوار سبز رنگ از ۰ تا ۱۰۰ درصد شروع میکند به پر شدن تا انتقال فایلها انجام و برنامه نصب شود.
شما باید همین قانونرو در کار هاتون اجرا کنید اینن بسیااااار حیاتی هستش.
اگر شما این قانون رو انجام ندهید دچار بی هدفی و بی انگیزگی میشوید.مثلا مثال بارز این داستان خوانندگان یا افراد مشهوری هستند که بعد از اینکه به تمام اون ارزوهایی داشتن میرسند خودکشی میکنند ۲ دلیل دارد:

۱:تکامل خود را طی نکرده اند و خیلی زود به جایی رسیدند و باید به واسطه قانون به سرعت فرود بیایند.
۲:کاملاااا بی انگیزه شده اند و ((هـــــــــــــــدف مهــــــم)) دیگری ندارند.

و وقتی شما بی انگیزه و بی هدف بشین ۱۰۰ درصد دیگه روی قانون کار نمیکنید و همش میگین که چی که چی بشه…
و کم کم بیماری ها شرایط بد و ناگوار به همون روال بدیهی وارد زندگی شما میشه .چک های برگشتی مشتری های پر حاشیه ووووو
برای همین خداوند میگوید :ای پیامبر تا از یک کاری فارغ شدی یک کار مهم و هدفمند دیگری رو نصب کن یعنی استارتشو بزن.
اسکلتشو بساز و مثل همون نوار سبز رنگه که از ۰ تا ۱۰۰ پر میشه تکاملتووو طی کن و تکمیلششش کن .این صحبت های که کردم اگر درک کنید در بیزینس شما اتفاقات زیبایی رخ میده.و بیشتر منظور از درک یعنی ((تغییر دیدتون از نازیبایی به زیبایی با تمام حواس۵ گانه.))
و درایه اخر هم صحبت از رغبت میکنه که به سوی نیروی رب باید با رغبت برگردی یعنی وقتی دوباره یک کار مهم نصب کردی دوباره شروع کن با رغبت روی خودت کار کن که همین مسیر دوباره طی شود و تو در آسانی باشی.

حالا اگر همه این ایات را به هم وصل کنیم متوجه چند موضوع میشویم.
۱:در کار خودتون در اول باید اگررر و اگر و اگررررر میخواهید با این نیرو کار کنید و تصاعدی پیشرفت کنید و راحت باشین باید قانوناشو رعایت کنی وگرنه برو هرکاری دوست داری کن کسی اجبارت نکرده.
۲:این نیرو میگه باید به زیبایی های کارت نکاه کنی حتییییی و حتی وحتی اگر یک اتفاق به ظاهر نازیبا در کارتون رخ داد شما باید زیباییی اون داستان را نگااااه کنید این نکته بسیاااار کلیدی هستش.
۳: نیروی رب خودش تبلیغ شمارا میکند و افرادی که با شرایط شما میسازنند و برای شما به صورت تصاعدی خیر و برکت ایجاد میکنند را خوددددش وارد گرانش شما میکند یعنی شما با افزوده شدن اون افراد را جذب خودتون میکنید .
۴:شما باییید یک هدف انتخاب کنید و بااایییید تکاملش را طی کنید و بااااید بعد از هر هدفی یک کار مهم دیگر را استارت کنید تا همیشه برای جهان سود اور باشد و نیروی رب هم به شما سود میدهد البته ۱۰برابر بیشتر از شما.
یک مثال بزنم جا بیفته براتون.
شما یک گوی تو خالی هستین وسط یک استخر .روی این گوی توخالی کلی دریچه نصب شده که هرکدومشو باز کنید اب با توجه به قطر اون دریچه وارد اون گوی میشه.
هرچقدر شماااا این دریچه رو بااااز تر کنید اب با سرعت و حجم بیشتری وارد میشود و شما را غنی میکند از اب.
پس شما اب استخر را نعمت تصور کنید که همیشه و همه جا هست.

✅شما نیاز به تبلیغ ندارین که اب را وارد گوی خود کنید.شما باید دریچه گوی خود را باز کنید همین….بسیااار نکته مهمی است.این دریچه نگاه شمااا در همان ایات۶و ۵ است .زیبا نگاه کن به هدفت اگر رشد میخواهی.
وگرنه حرف از گرانی و کمبود همـــــــــــیشه است.نگران نباش.رها شو…

پس اگر نگاهتون اینجوری بشه دیگه اصلا رقیبی وجود نداااارد .
چون نعمت همه جا هست پول سلامتی همههه چی هست در اطرافت اگر تو اونارو نمیبینی چون دریچه رو بستی باز کن این دریچرو تا اب وارد شود…
هر کسی هر چقدر باور کنه این نیرو را همانقدر اب وارد دریچه اش میشووووود.
تمام دنیا همین است وجز این نیست…
در پست بعدی ادامه همین پست تقوا و روح این کلمه رو براتون باز میکنمچون متن زیاد میشه.و چقدر مهم است و دنیا و اخرت شما را میسازد.در پست بعدی تمرینات هم میگویم.
تمرین کنید تمرین کنید تمرین کنید
همراه باشید با خداوند من….

نویسنده: خداوند محمدحسین

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://radiohast.com/?p=1655
محمد حسین
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوک

نظرات

5 نظر در مورد ارتباط قانون هدفگذاری با قرآن

دیدگاهتان را بنویسید

 1. باسلام به شما محمدحسین عزیز
  بسیار خوشحالم که خداوند مهربان من رو به این سایت هدایت کرد
  در مورد این مطلب که نوشتین
  در تماااام اشیا و اجسام و مخلوقات اطرافتان نیروی ((رب)) در جریان است و خداونددد راااااا تسبیح میکنتد ولی شما درک ندارید تا ببینید.((اسرا: ۴۴))
  من بتازگی این آیه رو با دیدن آزمایشات کلیو باکستر روی گیاهان و بعضی اشیا درک کردم که واقعا همه آنچه دور و اطرافمون اعم از جاندار و غیرجاندار هست همه دارای درک و شعور هستند.آزمایش باکستر خیلی جالب هست و امیدوارم دوستان هم ببینن و اين آیه و آیات مشابه این رو بهتر درک کنند.
  از شما دوست عزیز سپاسگزارم بخاطر به اشتراک گذاری این الهامات و آگاهی های ناب.
  از خداوند برای همه نور افزون رو خواستارم

  6

 2. سلم قولا من رب رحیم
  سلام به محمد حسین عزیز
  سلام به رب زیبای محمد حسین
  سلام به این آگاهی های ناب
  سلام به تمرین و تکرار و عمل
  خدایا بی نهایت شششَکر که این آگاهی ها را روزی من کردی و مرا هدایت کردی به این سایت توحیدی و دوستان بهشتی و این استاد بی نظیر
  چقدر حالم خوبه خدا را شکر
  الحمد الله ربی غنی کریم ??

  10

 3. سلاااااام محمحد حسین عزیز
  من حدودا چند روزه با سایت استاد آشنا شده بودم .اونجا هر روز مطالب شما رو با جان و دل مطالعه می کردم.
  بسیار خدا رو سپاسگزارم که تونستم سایت خودتون رو پیدا کنم.
  و دوباره خدا رو سپاس می گویم که من را به مطالب شما هدایت کرد.
  من هرروز منتظر آگاهی های مابتون هستم.
  از خداوند یکتا برای شما نور آرزومندم.

  10