0
0

تفسیر آیه های 6 و7 سوره حمد و ارتباطش با قانون جذب

4297 بازدید

«ایمان اوردن مساوی است با عمل کردن و عمل مساوی است با نتیــــــــــــــجه، اگر نتیجه حاصل نمیشود از قانون جذب یعنی عمل در کار نیست»

 

 

 

«بسم الله الرحمن الرحیم»
سلام عرض میکنم به خداوندان شما و دستان سپاسگذارش.سلام به خدای سید بزرگواری که جایی را ندیدددم جز آنکه رد پاهایش بود.درود بر تو.و سلام به همه همراهان عمل کننده ام به دوستان نیمه بیدارم و دوستان خوابم که بیدار میشوند با این آگاهی و دوستان دیگر که بیدار نمیشود حتی با( اصــــــــــــــــــابت)
امشب الهامی شد به زیبایی کهکشان ها به زیبایی(( ب ))
امشب چنان سیلی به من زده شد از سمت رب وجودم که صورتم سرخ وشرمنده و نادم ولی درد سیلی به نرمی پر قووو ولی به هولناکیه لرزه ای عظیم بر وجودم….
پس از پست سوره حمد و ۲ ایه اولش قرار شد که من دیگر پستی قرار ندهم.ولی از خداوند خواستم بدانم که این کار من خوب بود یا نه و او نشانه ای فرستاد از ایاتش و من رو شرمنده و غرق در استغفار کرد…. ضربه ای که تا چند شب من دائم ترسان و لرزان بخوابم و نتوانم فکری آرام داشته باشم….و استغفار از کرده ام و برگشت از نشانه تاریکی به نشانه زیبایی شد نتیجه نجات این بنده ناسپاس…
و بعد از یک کشمکش با رب زیبایم که من آن را شروع کردم و باخت خودم را اعلام میکنم خدای من با نتیجه بینهایت بر هیچ برد…
ایه ای از سوره آل عمران سیلی من و شیرینی این ِآشتی اگاهی بود از درک ۲ آیه اخر سوره حمد.گفتاری دوستانه با شما عزیزانم.سپاسگذارم رب العالمین….
این بود آن آیه که من را نابود کرد این آیات را مینویسم و خود افشایی میکنم تا کسانی که در این مسیر جای رد پاهایم پا میگذارند جنس مسیر را درک کنند و هر لحظه مراقبت کنند از تصمیم هایشان که پشیمانی به همراه نیاورد ولی این کاملا طبیعی است و تمام همسفران تجربه اش میکنند و خداوند غفور و رحیم است خداوند بهترین محافظ و نگهبان است رب العالمین بهترین تکیه گاه است.
✅فراموشش نکنید

سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۸۷.
واذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون
✅و (به خاطر بیاورید) هنگامی را که خدا، از کسانی که کتاب (آسمانی) به آنها داده شده، پیمان گرفت که حتماً آن را برای مردم آشکار سازید و کتمان نکنید! ولی آنها، آن را پشت سر افکندند؛ و به بهای کمی فروختند؛ و چه بد متاعی می‌خرند؟!

 سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۸۸.
لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب الیم
✅گمان مبر آنها که از اعمال خود خوشحال می‌شوند، و دوست دارند در برابر کار (پست گذاشتن) که انجام نداده‌اند مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب (الهی) برکنارند! (بلکه) برای آنها، عذاب دردناکی است!((عذاب شرک))

??در آیه ۱۸۷ و ۱۸۸ به من فهماند که یادت بیاید پیمانی که بسته ای و یادت رفته است. مرا هدایت کرده بود به سمتش و به من گفت از چی مشرک شدی چرا ننویسی و بندگانم را بیدار نکنی مگر چه فکری کرده ای 

مگر این حرفها برای توست و از توست که مغرور شدی چرا غرورت تو را از راه درست منحرف کرد چرا در قبال کاری که تو نکرده ای دنبال ستایش مخلوق هستی و ستایش خدادندشان را نگاه نمیکنی و من کمی به خود مغرور شده بودم و من این را صادقانه میگویم که دوستانم بدانند مسیر شرک چقدر سخت است و مثل یک مورچه سیاه روی یک سنگ سیاه است مراقبت ازش.و نباید نا امید شد و من برگشتم سمتش و توبه کردم از تاریکی نشانه شرک به نشانه نور هدایتش.و بسیار راحت زیبا و مهربانانه در آغوشش خوابیدم بخشید بدون هیچ درگیری و او به من یک شیرینی داد و بخشندگی اش را دوباره به رخم کشید تا بسوزد این غرور مسموم…
نا بسوزد خود خواهی تا بسوزد ناسپاسی تا بسوزد توکل به خودت نه خدای خودت….
امروز قانون تکامل و ۲ آیه اخر سوره حمد را میگویم .کوتاه ولی مفید .چرا هنوز ایه های وسط را نگفته ؟؟چون من نمیدانم کی میگوید و کلمه به کلمه جلو میرویم و آیه به ایه .بچه ها یک آگاهی زیبا بنویسم قبلش تا درک تان راحت تر شود.
یادتونه در پست قبلی صحبت کردم از نشانه ها در پست سوم خودم خیلی مهمه این مباحث حتماااااا بارها بخوانیدشون.تا جا بیفته براتون تا تکاملتون طی بشه.
امروز من به این درک رسیدم که هر آیه از قرآن کالبد یک نشانه را هدف میگیرد و بی نهایتتتتت از بال و بینهاااایت از پایین و چپ و راست درک و تفسیر دارد هر نشانه از خداوند .و یادتونه گفتم قرآن کلام الله و کلمه یعنی ((روح))
بدانید که به قرآن میگویند آیات الهی کلام الله یعنی کتابی متشکل از چند هزار آیه و نشانه که هر کدام بی نهایت صحبت دارند.این خیلی مهم است همه نشانه های خداوند بی نهایت هستند .مثلا در بدن خود و به اسمان نگاه کنید که در بدن شما اگر قوی ترین میکروسکوپ های جهان را که تا الان علم کشف کرده موجودی رویت کنند بازز و بازز مخلوقات ریز تر و میکروسکوپی تر از سلول ها و اتم ها وجود دارند و بینهایت است همچنین از بالا تا به بزرگترین کهکشان ها و کل جهان و ووو
این درک های ما اولین لایه های این تفکر است و هرچقدر مدار شما طی شود درک شما بیشترررر میشود.
خوب میرسیم به تفسیر آیات این سوره مهم و خدایی :

سوره مبارکه فاتحه آیه ۶
اهدنا الصراط المستقیم
✅ما را به راه راست هدایت فرما

سوره مبارکه فاتحه آیه ۷
صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین
✅راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختی؛ نه کسانی که بر آنان غضب کرده‌ای؛ و نه گمراهان.

.صراط مستقیم یعنی راهی بدون شیله پیله با(( رب العالمین)) بدون غرور بدون غیبت بدون زنا بدون ربا بدون ناسزا بدون حسادت بدون طمع بدون دزدی بدون ترس راهی است که ارامش دارد لذت دارد راهی که ((((( تکـــــــــــــــــــــامل )))))) دارد.
خوب در این ایه صحبت ا اهدنا و صراط شده این ۲ کلمه مکمل هم هستند و همدیگر را همپوشانی میکنندهمینطور کلمه صراط مستقیم کلمه ولا الضالین..و انجام و وارد شدن در این را ما را د مسیری قرار میدهد که مستقیم است.خوب براتون با تر کنم مطلب را.هنگامی که شما در خواست هدایت میکنید از خداوند
نیروی رب شما را مثل یک جریان آب بر روی زمینی که بدون مسیر و شاهراه است هدایت میکند به این طرف و آن طرف و این حس و نیروی هدایت در وجود شما به صورت گفتاری که صدایش نه بلند است نه کوتاه نه همه میشنوند نه اگر تو نا آرام باشی و با مسائلی مثل ترس طمع پارازیت های فرکانسی دروغ غیبت ناسپاسی وووو..داشته باشی صدایش را میشنوی.که نشانه های خاشع نبودن توست. میتوانی بشونی وبه شما گفته میشود ولی اگر‌ نا ارام باشید هرگز نمیتوانی به این نیرو اعتماد کنی و راه پیش ببری.
برای همین خداوند در این آیه میفرمایند:

سوره مبارکه بقره آیه ۱۸۶
واذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیومنوا بی لعلهم یرشدون
✅و هنگامی که بندگان من، از تو در باره من سؤال کنند، (بگو:) من نزدیکم! دعای دعا کننده را، به هنگامی که مرا می‌خواند، پاسخ می‌گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند (و به مقصد برسند)!

در اخر این آیه زیبا که خداوند خودش را و وجودش را تعریف میکند میگوید اگر بندگانم از من درخواست کنند من در خواستشان را همواااره پاسخ مثبت میدم پس بااااید((( دعوت مرا بپذیرنندددددد و ایماننننن بیاورند )))
یعنی چی یعنی همین اهدنا صراط المستقیم
یعنی وقتی آرام شدی و به ارامش درونی رسیدی من نیروی هدایتم را برای اونها میفرستم و در این نیرو که نشانه اشششششش این آیه است:((این که گفتم هر آیه ای درک دارد و هر آیه که همان نشانه های خداوند است که درونش جاری است این نیرو را در گوشه ذهنتان تا آخر این مطلب داشته باشید بسیااار مبحث کلیدی است)))

سوره مبارکه بقره آیه ۳۸
قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون
✅گفتیم: «همگی از آن، فرود آیید! هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد، کسانی که از آن پیروی کنند، نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین شوند.»

نشانه هدایت این است که در فرکانسی هستی که نه غمگین میشوی و نه ترسی داری.ترس از آینده و غم از گذشته می آید.این را بدانید.
پس کالبد این نیرو در این مشانه اینجوری است.وقتی که وارد چنین کالبد آرام و خاشع ای شدید شما وارد مسیر هدایت و این جریان بی نهایت میشوید .در بعد از اینکه دعوت خدارا قبول کردین کلمه بعدی همپوشانی دارد کلمه قبلش را که بایییید (( ایــــــــــــــــــــــمان بیاوری ))

این جمله را ۱۰۰ باااار بخواند که مینویسم تا درکش کنید درک بسیااار متفاوت است از خواندن سطحی :

✅ایمان اوردن مساوی است با عمل کردن و عمل مساوی است با نتیجه که در ایات بعد همپوشانی میشود و توضیح میدهد راجبش

وقتی شما هدایت شدید و وارد کالبد نشانه هدایت شدین باید یک شرط دیگر که عمل است را بدست بیاورید .اما بحث اصلی این است عمل به چی ؟؟صراط مستقیم یعنی چه؟؟
عمل یعنی اجرای تماااام فرکانس های هدایتی خداوند در حد توان شما و شما تا حد توان تکلیف به حسابش رسیدگی میشود و بازخورد فرکانسی دارد یعنی هرچقدر قوی تر شوی در عمل فرکانس های قوی تری که تورا هدایت میکنند به سمت نعمت برای تو از این نیرو آماده و هدیه داده میشود…
فرکانس های هدایتی خداوند و صراط مستقیم چیست،
صراط مستقیم همین کتاب قرآن است.

یعنی کنترل ذهن که تقوا میشود
✅یعنی انفاق مال برای ارسال فرکانس عدم کمبود ثروت
✅یعنی زکات دادن به خاطر فرکانس لیاقت و فراوانی به صورتهایی که قبلا گفتم
✅یعنی صلات و توجه به زیبایی ها هر لحظه
✅یعنی ترک پارازیت های فرکانسی که شما بهش گناه میگویید مثل پارازیت دروغ غیبت افترا حسادت وووو

و تمام مسیر هایی که قرآن معرفی کرده است .
خوب تمام این ها باید عمل شود بهش ولی در ذهن شما چیست الان؟و ری اکشن شما به این جمله چیست؟؟
من که ندارم انفاق کنم
من که به نون شبم محتاجم چطوری ببخشم به کسی
من که همسرم با من دعوا میکند چه زکاتی از لبخند و محبتم بدهم به خانوادم
من که یکبار زننا کردم ربا خوردم شرک ورزیدم و…. و کلی کار کردم پس دیگر آب از سر گذشت چه یک وجب چه ۱۰۰ وجب و فرکانس و پارازیییت عجیببببب و و وحشتناک نزدیک به فرکانس شیطان که ناامیدییی ا رحمت خداوند است را ارســـــــــــــــال میکنید.

سپاسگذاری === نزدیکترین فکانس به خداوند
ناامید و یاس از غفور بود و توبه پذیر بودن خداوند و رحمتش ==== نزدیک ترین فرکانس به نیروی فرکانسی شیطان(( این فرکانس هموار در جریان است بعدا توصیح میدهم راجبش))
شما یک قانون یادتون رفته و من برای شما آن را بازگو میکنم تا به یااااااااااد بیاورید این قانون را :

قانون تکامل

قانون تکامل در تمام کائینات همواره در حال اجرا است

 

تمام این یاس و نا امیدی تمام عمل نکردن به دانسته های شما منشا و سرچشمه اش رعایت نکردن قانون بزرگی است به اسم ((تکامل))
اسمش را بارها شنیده اید اما درکش نکرده اید.
این یعنی اگر نعمتی وارد زندگی ات نمیشود از درامد ،محبت، صداقت ،سلامتی ووووو به خاطر این است تو جریان هدایتت را جدی نمیگیری و عمل نمیکنی به دستورات فرکانسی قرآن و تو قانون تکامل را به یاد نیاورده بودی هنوز.
د قانون تکامل این موضوع فریاد زده میشود که ای بنده :((این تمام مسیر است لطفا بارها بخوانید از رویش و بنویسید و بارها با خود تکرار کنید تا یادآوری شود برای شما))

اول باااااید درخواست کنی در این قانون از نیروی رب وجودت
✅درخواست حتمااااااا اول از تو باید باشد و در این قانون باید به صورت ارسال فرکانس باشد یعنی ((عمل))
✅یعنی وقتی انفاق کنی با احساسسسس خوب و شعف چسبندگیت شسته میشود در این صراط و به دیواره صراط مستقیم گمراه نمیشی و نمیچسبییی به دیواره کانال .یعنییی تو درخواستت را از جهان با انفاق شروع کردی یعنی اوک منن تسلیم شدم در برابر امر خداوند خوب ای رب من دستور چیه امررر چیه،؟انفاق کنم ؟؟چشششششم شروع میکنم .وقتی شروع کردی به عمل چه چیزی وارد میشوددددد در مسیر؟؟؟؟؟
احسنت به شما چیزی نیست جزززز

✅تکاممملللل

یعنی با اولین قدم و عمل شما فرکانس درخواست را ارسال ویک نتیجه کوچک به شما نشان داده میشود و یک نشانه در هر کالبد ((امید بخشی)) از سمت این نیرو ارسال میشود .تمام نشانه هوی ارسالی زیبا و امید بخش هستند‌.مثلا یک تلفن برای یک کاری که میخواستی انجام بدی و پولی بری تو داخلش بوده به شما پیشنهاد داده میشود و شاید اصلا به نتیجه نرسه اون کار ولییییی چون نشانه ای از امید درونش بود و نشانه های خدادند همواره وعده فزونی و امید دارندددد پس از طرف رب بوده پس شما وارد مسیر شده اید.
به هر میزااااان که شما عمل کنید نشانه بیشتررر و بزرگتر میشود .اگر کوچکترین انفاقی کردی و فرکانس انفاق را فرستادی((( با توجه به احساس شعفت و خوشحالی درونت))به تو برگشت داده میشود از هم اندازه پولتتت تاااااااا بینهایت که اندازه این بینهایت بستگی به احساس صلات و شعف درونی تو دارد.در پست های قبل توصیح داد در قسمت زکات.این فانون اشتباه نمیکند به اندازه یک ذره ارزن را حساب میکند..این است حق و ظلم نکردن خداوند در حق بنده اش.تمام این نیرو حق و علم است.
حتما حتما یادتون باشه از کوچک ترین کارها شروع کنید به عمل حتی اگرررر فقیر بودین باید ببخشین تا افزوده شوید وگرنه در همان فرکانس میمانیییید.این بخشش ممکنه پولی نباشه مهم فرکانس حامللل است و نیت سوار شده بر روی آن.مثلا تو پول نداری کمک کنی که خوب عیبی نداره هزارتاااا کار دیگه میتونی کنی پس بهانه نیار‌.یک لبخندت را ببخش یک کمک کن در راه خدا به کسی که گره از کارش باز شود…
چقدرررر در این قانون جواب میگیری:
به اندازه عملت هرچقدر چرخ اسیاب این قانون با آب عمل که همان هایی بود که در بالا گفتم در جریان وجودت به چرخد شما به صورت تصاعدی وارد نعمت میشوی .هرچقدر نچرخد شما ساکن میشوید.و ((نزدیک اصابت فرکانس مرگ بعدها شاید گفتم راجبش ))
باید تکامل را جدی بگیرید باید بدانید از کم شروع میشود نشانه هایش و منتطر یک اتفاق بسیار فاصله دار با خودتان نباشیددددد.هرچقدر عملللل کنی همان قدر نتیجههههه میگیرییییییییییییییییییی.چرا اینو گفتم ؟؟
چون میخوام براتون آیه و نشانه بعدی را باز کنم.
در ایه بعدی اگر شما وارد کالبد نشانه عمل شوید و تکامل را رعایت کنید و صبر کنید و صب کنید و لذ ببرید و لذ ببرید و اطمیناان کنید به خداوند و این نیرو شما وارد کالبد و نشانه بعدی خود میشوید .نشانه بعدی کالبد شما چیست؟؟

صراط الذین انعمت الیهم.

و پیدا میشود نشانه بعدی که به راه آنها که نعمت دادی یعنی نشانه وارد شدن در این راااااه نشانه اشششش اتفاقااااااات است یعنی وقتی نعمتتتتت برای شما جاریییی شدددد یعنی وارد راه کسانی که دارند عمل میکند .خوب ازترش کنم براتون :

اگر شما در خوشبختی هستی
اگر در سلامتی کامل هستی
اگر در فروانی هستی
اگر روابط تو با همسرت خوب است
اگر نعمت پول دارد وارد زندگی تو میشود
اگر خوشحالللی اگر احساس شعف و خوشحالی درونی داری و شادی
اگر نیاز به هیچ کسی نداری جز رب
اگر هر روز مشکلات پشت هم به تو اصابت نمیکند

این یعنی داری عمل میکنی و در جریان راه افراد عمل گرا هستی و این جریااان حتما حتما حتما حتما حتما
تکامللللل دارد پس اگر وارد شدی نگو چرا من الان پراید دارم بنز سوا نمیشو یا الان با شوهرم دعوام شده یا با زنم هر روز دعوا دارم پس چرا عوض نمیشه باید عمل کنی و در هر عمل تو یک درخواست است و جواب تو رو به بهبودی رفتن کارهایت است…

پس ربطی به کشیدن ولضاااااللییییین نداره
پس ربطی به گرد و خاک خوردن توی ماه رمصون نداره که روزت باطل بشه یا نشه
ربطی به پای چپ و راست وارد شدن نداره توی جایی
پس ربطی به تکرار ((بدون احساس خوب)) یک نوشته و ذکر نداررررد
پس ربطی به جای مهر ندارد
پس ربطی به اینکه کارخوب کنی ولی در پشت طوری دیگری باشد ندارد
پسسس ربطی به ریا و تظاهر ندااارد .اووو میبیند دقیق هم میبیند اندازه ارزن را حساب میکند .
نیت توچیست؟؟؟

زیبایی در عمل یا نازیبایی

بسیار دقت کنید تکامل را و بدانید با هر عمل به دستورات فرکانسی قران شما وارد مرحله جاری شدن نعمت میشوید و این مرحله از کم شروع میشود و تصاعدیییییی بالا میرود به قول انیشتن تصاعد جز عجایب دنیا و هشتمین عجایب دنیاست .
بچه ها این آیه بسیار خوف داشت برای من بسیاررررر خوف داشت .کسانی که در مسیرشششش باشند و این تکه از جمله را درررک کنند بخداوندی خدا اولین قدم را در راه گذاشته اند و این حرف را درک کردند.شما با انجام صحبت های قبل خداوند و عمل به آنهاااا وارد نشانه بعدی میشوید یعنی آیه بعدی بچهههاااا این یکیییی از هولناک ترین زیبایییی یک الهام بود به من.ما میدانستیم هر آیه با توجه به سوره حمد که تفسیر کردم در پست سوم قبلی گفتم ما دائم در حال تبدیل به نشانه هااااا هستیم.و همه نشانه ها،، رب در آنها جاری است.ایات قرآن یعنی جمع کثیری از نشانه ها یعنی هر آیه از قران یک نشانه است.و هر آیه آن کوهیییی از اطلاعات دارد و به همه شما گفته میشود .و بدانید پیامبر بهش قرآن نزول کرد و شنید و فهمید و در قلبش یهو الهام شد و به صورت جرئه جرئه بهش نوشانده شد.و هرکسی از شما بهش یک آیه الهام شود و درکککک کند اون آیه را و بفهمدش که چه گفته است یعنی قرآن به شما هم نازل شده است هر کسی با درک خودش .نمی دانم نمیدانم چند نفر با من همراه هستند ولی از اینجا به بعد الهامات بسیااار بسیار ثقیل است….وارد عمل شوید تا حرفی برای گفتن داشته باشیم باهم.امیدوارم همراهانم درک کنند مطلب را.
در ادامه و در نشانه بعدی میگوید :

غیر المغضوب الیم ولاالضالین
نه راه انها که بر آنها غضب کرده و نه گمراهان .

خوب اگر شما وارد عمل نشویییید این هم یک کالبد نازیبا دارد و که توصیح دادم در پست قبلش که این میرو ۲ وجهه دارد.
کالبد این نشانه اینجوریه.
اینجا نشونه بعدی که ما در این کالبد قرار میگیرد این است که ما تبدیل میشویم به این نشانه از آیه اخر سوره حمد اگررر کالبد فعلی شما کمی شبیه به این جمله است که هر روز دعوا داری هر روززز غصه میخوری هر روووز بخل میورزی هر روزززز کم تر میبخشی از ترس هر روز زنا میکنی هر روز دروغ میگی هر روزز دشنام میدی هر روز نا سپاسی هر روز نمیخوای که لج بازی را کنار بزاری هر روز با خداوندت جگر گوشه ات قهری هر روز نگاهت به دست مردم است هر روز اشک نمیریزی هر روز دلت سنگ شده است هر روز نعمت هارو از دست میدی هر روز زیبایی اش را درک نمبکنی هر روز در نازیبایی غرقی هر روز با همسرت دعوا داری هر روز بچه ات به تو فش میدهد هر روز عمل نمیکنی هر روز توبه نمیکنید هر روز و هر روز وووو هر روز … این یعنی تو عمل نمیکنی به دانسته هایت و فقط بر زبان جاری کرده ای ووو

و ناگهان.‌…همین
خداوند من این ها چیست که میگویی که اشک مرا دائم سرازیر میکند و دوست دارم در تو غرق باشم و دیگران اصلا با من کاری نداشته باشند و من د تو غرق شوم.چه لذتی دارد این غرق شدن چه لذتیییی….
من فقط زیبایی میشنوم و میبینم از خداوندم و متن های شما را میبینم اینها تحسین خداوند است به دست و کالبد شمادوستان عزیزم.من اورا میبینم که با من صحبت میکند اورا میبینم مثال ها برایم میزند ولی در نشانه هایش…چه نشانه هایی چه زیبا چه رازآلود
دوستان من بسیار بسیار بسیار مهم است تکامل.و قانون تکامل در اینجا بسیار بسیااار کارایی دارد و وقتی وارد راه بی شیله پیله ای شوی و در جریان هدایت بیفتی نشانه اش ورود نعمت هاست و از نعمت کوچکتر ولی هیجانی تررر به نعمت های بزرگتر و مناسب تر با توجه به ✅شخصیت قبلی تو…
یعنی چی ؟؟شخصیت چرا؟؟
?چون شخصیت را عادت میسازد و عادت از تکرار یک رفتارت وتکرار یک رفتارت به گفتار ت و گفتار تو به افکار ت یا همان توجه های تو در روز به قانون ربط پیدا میکنید من اینجوری این سخن حضرت علی را از انتها به اول خواندم تا درکش کنید .تا بدانید تکامل در این ایه و در این گفتار چگونه ایجاد میشود .
وقتی وارد عمل و تکرار و تمرین فرکانس های خداوند که در کتابش نوشته شوی نعمت بایییید وارد زندگیت شود بااااید هیچ شکی درونش نیست این یک(( یقین ))است . وقتی ((صراط الذین انعمت علیهم)) شد یعنی شما دارییید عملللل میکنید.و اگر عمل نکنید و در همان نبود نعمت بمانید یعنی عمل نمیکنیییییددددددددد.
وقتی انفاق کنید یا زکات هرکاررری را دهید بایییید و قطعاااا نعمت وارد زندگیت شود این یک فرکانس الهی از آگاهیی آسمانی است این فرکانس شما راااا باییید وارد نعمتی کند ولی چقدرررر؟؟؟اندازه احساس خوبت اندازه احساس اطمینااان به خداوندت به همین سادگی …
اگر در اون روزهای بد و سخت هستی بدااان چون عمل نداری وگرنه عمل داشته باشی بااااید وارد نعمت بشی وارد او وارد نشانه او یعنی آیه ((صراط الذین انعمت علیهم ))شوید.و از نتیجه هایییییی کوچچککک شروع میشود.پس به شخصیتت نگاه کن و بعد تکاملت را ببین .بسیاررر بسیااار اون سخن خداوند حضرت علی باور و این ایه را پشتیبانی میکند.بسیار کلیدی قانون تکامل را توضیح داد و همینطور مسیر قانون راااا.
این بحث برای قانون تکامل بود که خداوند به وقتش این را به من گفت.برای این شیرینی اختلاف و شجر درونیم خداوند را سپاسگذارم.

✅(((الحمد جمیل الحمد وهاب الحمد الرزاق الحمد صمد الحمد مجید الحمد محمود الحمد غنی الحمد خلاق الحمد سلام الحمد اول الحمد اخر
الحمد …..)))

و این است الله 😕 الحمد ال……….له

میبینید با همین زیبایی ها که همتون واردش شده اید شما وارد این مسیر شده اید که به این پست هدایت شده اید پس بیشتر کار کنید که نشانه بعدی شما از زیبایی پست های بعدی و درک بیشتر آنهاست.و عمل بیشتر و لذت بیشتر در زندگی روزمره خودتان.

اینها سخن های عقل ناقص و بی پشتوانه من نیست .اینها سخنان روح من است….بیایید باهم درکش کنیم رو به روز باهم تمرین کنیم وهرروز واردش شوید…
✅ این یک بشارت به شماست….شما وارد مسیر شده اید این پست ها را هر کسی نمیخواندد.پس قطع نکنید این مسیر را این فرکانس را پشوانه دار کار کنید از کوچک شروع کنید تکانل را حفظ کنید و صبر کنید

این است نشانه ورود شما به مسیر یعنی ایه اخر سوره حمد و تکلیف شما با خودتان…
بچه ها یکم با شما میخوام خودمونی تر بشم بلا خره یک جمع فهمیده هستیم .ما که این پستارو درک میکنیم خیلی خیلی از بقیه جمعیت جهان جلو تریماااااا.به ابن حرفا فکر کنید خیلیاتون نمیدونید چی میگم ولی به حرف من میرسیدااااا.عمل کنید نزارید(( ناگهان ))وجودتان به شما اصابت کندد…
بچه ها برگردید به عمل به توحید.دوستای من شما خیلییی خیلی فهمیده هستین که حداقل خداوند را قبول کردید و پای در این راه گذاشتید .شما ها جز خوبانید.اگر به حرف های خدای من عمل کنییید چیزی جز معجزه نمیبییینییداااا.من نمیگم خیلی چیزاروووهاااا… چون هنوز هم فرکانسمو پیدا نکردم .من دارم میگم بچه هاااا بجنبید آنکه اسرار حق اموختن مهر کردند دهانش دوختند…
بیایین توی مسیر اینقدررر براتون سوال پیش میاددد کنار هم حلشووون میکنیم.بیاین تو مسیر این مسیر بسیااار لذت بخشه .بخدا اینقدر آرومم که هیچ آرام بخشی در دنیا را به این اندازه قبول ندارم حتییییییی مهر مادری را…..
ببینید ته داستان رااا .ببینید که خدا میبیند شمارا
به او برگردید .وارد شوید عمل کنید نگران نباشید ثروت و نعمت ها بر شما روانه میشود.من هم مثل همه شما اول راهم اول اول راه اما عجیب تمرکز دارم روی این قانونو میداااانم تکامل خود را دارم طی میکنم و اصلا نگران نیستم و من خیلی تا الانشم معجزه در زندگیم دیدماااا .میخوام بگم جنس این حرفااارو خیلی خوب درک کنید.تمرین کنید انفاق و فرکانس زکات را این هیولاهای خوشبختی را تمرین کنید فرکانس صلات و صبر را این برجهای زمین و اسمانها هستند این هارو از مننن قبول کنید.عمل کنید وارد شوید هر لحظه صحبتتت کنید با رب خودتون اون رفیق شما اون خود خود خود شماست اینقدر باهاش صحبت کنید که بگن شمااا دیوانه اید چه اشکالی دارد این دیوانگی چه اشکال دارد در اغوش معبود آرام گرفتن.بشکنید بتها و سیمان ها و زنگار هارو متعصب مغزتان را.بشکنید این تعصب به اسلام و مسیح و یهود ول کنید این حرفارو که آیا اصلا خدا هست؟؟؟من دیدم هست قبول کنید هست همه جا هست در همین کلمات هم هست .ول کنید این حرفا رو که قرآن را آیا محمد ص از خود گفته یا خدا ول کنید شیعه و سنیی را ول کنید مذهبیت را تمام و ریسمان خدا یکیست و اون توحید است یعنی صراط مستقیم یعنی عمل به فرکانس های هدایتش برای برگشت به سوی خودش از این چاه مخووووففف.
هر روززززز نقل شما باشد در دهانتان هر روزززز نانی باشد در سفره شما.هر روز نعمت باشد برای شما.هر روززز برکت باشد سر سفره هایتان.برای کی میگم این حرفارو برای خودم که وقتی در خیابان راه میروم میبینم که چقدر درگیرن این مردم ناسپاس از خدای خودشان چقدر دروغ و شرک پر شده در بین ما چقدر بد شدیم مااا…
ولی وقتی به خانه برمیگردم انگار از انبوهی انرژی منفی در امانم بخداوندی خدا اینها برای این نیست که بگویم من خوبم اونها بد من میخواهم بگویم چقدر مردم حواسشاان نیست به خودشون به اخرتشون به قیامتشون.همبن شمایی که دارید این متن را میخوانید همبن شما اگر پیام این آگاهی را درک کرده باشید بخداوندی خدا چنان پیشرفتی میکند که در زندگی اش تا بحال ذره ای از آن را ندیده ای .یه الگو میدم بهتون این الگو صراط مستقیم فقط این الگو را داشته باشید.
استاد میگه همش آرومه میگه وقتی همه فرار میکنند تو فیلم های وحشتناک که همه جا اتیش میگیره و من میشینم تو تجسماتم میگم اینا چرا فرار میکنند من میشینم اروم نگاه میکنم.اصلا همه جاواسش بهشته.همه جا رو زیبا میبینه همه چی دیگه زیبا شده براش حتی ?اتش قیامت ….وااای خدای من واااای خدای من درک میکنید این یعنی چی؟؟؟
اگر در بطن این جمله برید یعنی من در قیامت هم آرامم مثل آیه های قرآن که میگوید مومنان خدا در قیامت ارام و صبورند و به پروردگارشان تکیه دارند.این فکر از این ایه می اید تفکر کنید روی جمله های خدای من.تفکری عظیییییم….
من جایی قدم نذاشتم که خداا ورب ونشانه های سید عزیزم را ندیده باشم.این را بدونیددددد و بدانید نه خود شخص استاد عباس منش راااا اصلا و اصلا بلکه خدای سید را دیدم .سید حسین عباس منش که کالبد انسانی است مثل همه ی ما نیاز داردو خدای او نگهبان و جایگاه زیبایش در حال حاضر است.و در بعد ووجه بعدی کالبدش چه نوری منتظرش است …او از فقیر ترین خانواده انتخاب شد تا هیچ بنده ای هیچ گونه بهانه ای برای پذیرشش انجام ندادن عمل را نداشته باشد.
او از پایین ترین و اصف بار ترین شرایط و مکان ها برگزیده شد.او را هدایت کرد و شد منادی زمانه شماااا او منادی است اوو تمام کلام است.من میدانم و درک میکنم او الان کیست منظورمن خدای اووووست ننننه او… این کشیدن حرفهای رب من همان حرف 《 ~ 》روی ایات عربیست.چه قشنگ…
بچه ها میخوام بهتون بگم یک روز زنگ زدم به دوستم برای تشکر از کاری که خدای او برای خدای من انجام داد که همگی یکی هستند و سبحان است خداوند…
گفتم از خدای تو تشکر مبکنم واقعا کار من را راه انداخت میدونی به من چی گفت؟؟؟شاید فکرشو نکنید شایدددم کنید.
گفت ای بابا همه این کارو من کردم از خدای من تشکر میکنی واقعا بهش بر خورد…یهو به خودم اومدم گفتم مهم نیست اینها خیلی دور شده اند از قضیه و کلا نیستند در مسیرش. این حالت همان ولاالضالین است و برای همین علامت (~) روی این کلمه است یعنی خیلییییی ها. و یک جمله به من گفت که به شما بگویم شما در اول مسیرید و خیلیهاتون اصلا پشت گوش میندازید و میگویید این حرفا جز مسخره بازی نیست…اینها آیات الهی است که من دارم به صورت ورود به درک شما بازگو میکنم…
پشت گوش نندازید عمل کردن به نشانه هاراااااااا.
حتی در قانون تکامل اگر شما عمل نکنید به نشانه هایی که جلوی شما ظاهر میشود لبیک نگویید هدایت تمام میشود و باید دوباره سعی و تلاش کنید این همون فرکانس است که به شما گفتم معنایش ((سعی ))میشود.هدایت را باید انجام دهید و به دعوت خدا که با نشانه هایش به سمت تو می آید لبیکککک ((این معنای واقعی لبیک است که در حج میگویند که حج تمامش یک سنت الهی انجام قانون است و شکلش را کشیده روی یک نقشه و به ما داده ولی ما تا الان درک نکرده ایم و فقط به عشق حاجی شدن رفتیم و به عشق دیدن خونه سنگی که نه ضرری به خودش میتونه بزنه نه ضرری را از خودش دفع کند حتییی همان حجر الاسود .ما در تمام مذاهب بسیار بسیار شرک داریم بسیار بسیار بی طرفانه برای هدایت شما گفتم همین.ریسمان خدا یکی است توحید همین )) بگویی اگر نگویی یعنی ناسپاسسسسسی کرده اییییی .و کفر نعمتت باعث یک توبه و استغفار میشود و دوباره باید سعی کنی و عمل به نشانه هایت کنی.و به این ریسمان با توبه و سعی چنگ بزنید.بار و روح این کلمه این است: یعنی با رغبتتتت تلاش کنید.یعنی همان نیت در رضای خدا
خیلی از ما ایمان داررریم خدارا قبول داریم قرآن را قبول داریم ولی بر زبان است .خیلی از ما حجاب را ترویج میدهیم ولی حجاب ذهنتان پاره گشته یک سری ها حجاب ظاهری ندارند ولی قلب ارامی دارند و یک سری ها نه به این نه به آن ایمان دارند.و یکسری ها هم نه حجاب ظاهری بلکه والاتر از آن و بسیار والاتر از آن حجاب ذهن هم ندارند …این معنای حجاب است .مهم آرامشت از قلبت و حجاب ذهنت که تقوا است و کنترل ذهن از ورودی های نازیبا .ودر اصل عمل نمیکنید به زیبایی ها و آرام بودن ها
مثلا وقتی من میگویم انفاق کنید شما میگویید:

✅من چطوری انفاق کنم حالا چه میدانم حااالاا ولش کن من بعدا یکیو دیدم تو خیابون واسه چند ماهمو میدم بهش .نه این اشتباه است .این عمل به سعی و تلاشش پایه و اساسس و تداومش است تا در قلبت درک شود و حسش کنی است نه ابنکه از کار خوب اعراض کنی و به قولی ازش فراری باشی و برای فقط رفع تکلیف باشد.باید تمرین شود .این فرکانس انفاق یک طناب برای شما چطوری از یک چاه میخوای بری بالا طناب و میگیری مستقیم میری بالا برای نجاتت هی و هی و هی سعی میکنی یعنی تکرار و تلاش میکنی یعنی توبه میکنی یعنی استغفار میکنی این انفاقم یک فرکانس طناب است برای شما باید تا هی و هی و هی تکراررررر کنید و سعی کنید این است شکل این فرکانس در نقشه گنج خداوند در آیات حج مناسک صفا و مروه است .که بهش مراسم سعی نیز مبگویند .این آگاهی هارو درک کنید بخداا فتح میکنید فتح.

اصل و پایه این کار است معنی اعراض
کار کنید و کار کنید و کار کنید روی خودتان با خدای من همراه باشید .

یا رب العالمین 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://radiohast.com/?p=1369
محمد حسین
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوک

نظرات

3 نظر در مورد تفسیر آیه های 6 و7 سوره حمد و ارتباطش با قانون جذب

دیدگاهتان را بنویسید

 1. سلام خدمت شما استاد محمدحسین لطفی عزیز و رب زیبایش
  خدای من چقدر هدایت امروزم قشنگ بود
  چقدر برای من درس داشت
  خوندن این مطالب باعث شد که من در مسیری که هستم مصمم تر باشم
  من واقعا نیاز داشتم به این صحبتهای قشنگتون و از رب عزیزم امروز درخواست کرده بودم که از زبان بهترین بندگانش با من سخن بگه و این اتفاق رو امروز برام رقم زد
  چقدر شاکر و سپاسگزار رب عزیزم هستم که من و به این پیام هدایت کرد
  وقتی انفاق و انقدر قشنگ توضیح دادین و از اپن احساس شعف که این ماه من انفاق کردم و به وفور نعمتهایی که وارد زندگیم شد رو دیدم چون واقعا با انفاقی که انجام دادم خیلی احساس خوشحالی و شعف داشتم من چقدر قشنگ هدایت شدم و به درخواستهام پاسخ داده شد
  من تو این پیام به معنای واقعی تکامل رو درک کردم،در مسیر بودنم را درک کردم،اینکه هر لحظه نشانه ها برمن ظاهر میشه رو درک کردم

  من از خدای بزرگم بینهایت سپاسگزارم برای هدایتم به سمت این پیام و اینکه این همه آگاهی ناب رو هر روز روزی من میکنه و نعمتهای به این قشنگی رو در زندگی من جاری میکنه

  از خدای محمد حسین عزیز سپاسگزارم برای وجود نابش که انقدر با صحبتهاش قلب من و.گشاده تر میکنه و به آگاهی های من اضافه میکنه
  خدایا از اینکه هر لحظه به درخواستهای ما پاسخ میدهی سپاسگزارم و من و در مسیری قرار دادی که تمرکزم روی زیبایی ها باشه

  خیلی دوست داشتم از احساس قشنگی که بعد از خوندن این پیام به من دست داد بهتون بگم و بگم خدا از رگ گردن نزدیکتره و هرلحظه به درخواستهای ما پاسخ میده

  در پناه الله یکتا باشید 🙏🌹

  9

 2. سلم قولا من رب رحیم
  سلام به محمد حسین عزیز و رب زیبایش
  خدا را بی نهایت شششششششکر به خاطر این آگاهی ها نابش که روزی من و دوستان عزیزم کرده
  رب العالمین میگه
  قران را براتون نازل کردم تا در آن فکر کنید و ایمان بیاورید و عمل کنید و شفا پیدا کنید رشد کنید وبه آرامش و رستگاری برسید و نوش جاتون این آرامش و رستگاری
  تشکر محمد حسین عزیز
  الحمد الله ربی غنی کریم

  14

 3. سلااام سلام دوستان عزیز مهربان و استاد محمد حسین عزیز
  خدااای من زیباترینم چگونه زیباااااااامنرو هدایت کردی به این پست که من در سایت استاد عباس منش این پست خونده بودم و در اون دوره تازه شروع کرده بودم و در تکامل اون زمان این پست درک کردم ولی الان با تکامل الانم بیشتر از اون دوره درک کردم و خیلی راه دارم و مطمئن هستم چند ماه دیگه باز برگردم ودوباره باز با تکامل بیشتر درک میکنم و الان من در ورکشاپ هدایت شدم به پست دنبال پست لیل بودم که سر از اینجا درآوردم که پروردگارم هدایت گر من به زیبایی منو هدایت میکنه چون هر روز من از رب وجودم این درخواست دارم خب اول بگم از اینکه از خدای محمد حسین بسیار سپاسگزارم که میدونم چه دعاهای عاقبت بخیری زیبای از اینکه آگاهی ناب دراختیار ما میزارن دریافت میکنن یکیش من وقتی میخواستم معنی قرآن رو بخونم ترس وجود منو می گرفت چون باورهای غلط هنوز داشتم واینکه باز در همین کارگاه فهمیدم باید برم تو دل ترسام و من شروع کردم به خوندن قران واینکه چه لذتی داااره خداااااای من و بگم از اینکه چجوری هدایت شدم به اینجا این متن ورکشاپ جلسه اول بودامروز من از صب حس حال عالی داشتم و داشتم جلسه رو دانلود میکردم نگاه کردم دوباره و اینجا روح الله گفته شده و این هدایت تکامل باید طی بشه تا ما کامل این آگاهی درک باو کنیم و بگم از حس حالی که چند باری این دوست عزیز بهم زنگ زد که پول لازمم اینا و شروع کرد به اینکه وقتی به تو میگم یا مشکلی پیش میاد برام میام بتو میگم زود حل میشه خیلی خوبی اینا ونم همون لحظه گفتم هذا من فضل ربی اینا از طرف رب منه باور فراوانی پول و چندین بار شده به مشکلی که براش پیش اومده و به من زنگ زده تا رفع بشه خب به منم انرژی خوبی میداد ولی من چون از استاد محمد حسین این آگاهی دریافت کرده بودم همون لحظه میگفتم هذا من فضل ربی که اینا فضل رب منه واینکه بگم با این پست خوب خدا بهم گفت که اینا همش از طرف رب وجودت الهام تا به خودم مغرور نباشم و اینکه این پست کامل کرد که چنین فکری حسی نباید داشته باشم سپاس از رب وجودم
  ??????????????
  اسم ((تکامل))
  اسمش را بارها شنیده اید اما درکش نکرده اید.
  این یعنی اگر نعمتی وارد زندگی ات نمیشود از درامد ،محبت، صداقت ،سلامتی ووووو به خاطر این است تو جریان هدایتت را جدی نمیگیری و عمل نمیکنی به دستورات فرکانسی قرآن و تو قانون تکامل را به یاد نیاورده بودی هنوز. (این جمله استاد در پست بود )
  ??????????????

  و من بگم از انفاق کردن که فکر میکردم پدر خانواده که انفاق میکنه کافی و انگار خودمو کنار می کشیدم میگفتم کافی ولی باز با این آگاهی فهمیدم که نه هرچی در توان من باشه باید انجام بدم خدا شاهد وقتی من شروع کردم به اینکه اتفاق کنم از دستان خداوند برای من پول یا وسیله فرستاده میشد که من ببرم به دست نیاز مندان برسونم و اون حس احساس شعف درونم ایجاد بشه خداااااای من خدااایا شکرت که چه خوب هدایت میکنی تا منم شروع کنم اگاهانه انفاق کردن ولذت برررردن دوست داشتم اینارو بگم درپناه الله یکتا شاد سلامت باشید پربرکت ?????

  19