0
0

تفسیر سوره حمد و اثبات قوانین وحدت جهانی

2963 بازدید

 

«سوره حمد یکی از اسرار آمیز ترین سوره های این کتاب  کوانتومی است.حمد هر یک از صفات  الله  ، باعث غنی شدن آن صفت را در زندگی شما میشود»

 

 

«بسم الله الرحمن الرحیم»

قسم به زوج و فرد .
آن که میداند چه قسم بزرگی است این قسم و چه نشانه ای….
✅سعدیا عشق نیامیزد و شهوت با هم
پیش تسبیح ملایک نرود دیو رجیم.
✅گدایی است تسبیح و ذکر و حضور
گدا را نباید که باشد غرور.
سعدی (بوستان ).
✅دگر دستها را ز مرفق بشوی
ز تسبیح و ذکر آنچه دانی بگوی.
سعدی (بوستان ).
✅اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. (گلستان ).
✅همه شب نبودش قرار و هجوع
ز تسبیح و تهلیل و، ما را ز جوع.
سلامی به گرمیه دستان خداوندم به صمیمیت بین شما دوستان و یاران همراهم.سلامی به لرزه در اندام های شما با این آگاهی .
امروز مینویسم که بخوانید که بدانید که بپوشانید جامعه عمل به حمد خدا به ستایش او به نیرویی که تمام جهان از بی نهایت به بالا و بی نهایت به پایین به بی نهایت چپ و بی نهایت راست را گرفته .سپاس خدایی را که در نوجوانی در کوله پشتی مسیر زندگی من قرآن را قرار داد و من را سوق داد به خواندنش در هر روز و امروز در بهار ۳۱ سالگی ام این کتاب را از کوله پشتی ام در آورد و گفت :این است مسیر تو تا بینهایت این جهان و آن جهان .سپاس خدایی را که درک آیاتش را به من الهام کرد و به من جرات و قدرت بیان ((سمع)) از الهاماتش را بخشید .
مینویسم با قلبی آکنده از عشق حق با قلبی مطمئن از وجودش در کنارم در لحظه به لحظه گسترشم.با دستانی لرزان ولی حس ناب ناب نابی که آرامشش را من میدانم و او میداند و بس…
امروز مینویسم از قانونی بزرگ به پهنای عرش بیکرانش از توحیدش از نیرویی که مالک است از نیرویی که وحدت میدهد تمام جهان را در کنار هم…و اثبات میکند قوانین تکاملی نوشته هایم را…
مینویسم از الهاماتی که درکش برعهده عده قلیلی از شماست.مینویسم از الهامی که در خلوت های شبانه من و او می آیند ‌از الهاماتی که در اشک من جاری هستند از خبرهایی که از کجا امده اید و در کجا هستید و به کجا میروید .
از الهاماتی که درک و تفسیری را به من داد که جوابهای تمام عقل کل سایت در یکجا به من الهام شد.درکش سخت است نه؟؟؟ولی خدای من الان میداند جواب سوالات شما را
از قانون مسخ تا علم اسما الحسنی از علم جهنم تا علم بهشت را
از علم اینکه سوره واقعه چه گفته است
از علم اینکه شما در اینده چه میشوید و چه اینده ای در انتظار شماست.
از علم اینکه خداوند کیست و چیست و درک خداوندم با ذره ذره وجودم .
از اینکه یعنی چه که در گردش زمین و روز و شب خداوند چه میخواست به ما بگوید .از اینکه خداوند قسم هایش برای چه بود .از اینکه مرزهای در سوره نو که از شرق و غرب بود یعنی چه از مرزی که بسیار نزدیک است تا رخ دهد….
.و چقدررر فریاد میزند این را در قرانش و ما ذره ای تفکر نکرده ایم…

از خدای من بپرسید از بهشت که کجاست این وعده خداوند
از خدای من بپرسید از ظلمات و روشنایی و قسم های خداوند بر آن
از خدای من بپرسید از نشانه هایی به اسم نماز از نشانه هایی به اسم توبه که اینها چی هستند و من میگویم اگر درکش را داشته باشید.
از خدای من بپرسید از این که چرا زمین راصالحان به ارث میبرند ؟
از خدای من بپرسید از وعده های خداوند از جهنم و بهشت و نعمت و عذابهایش

?و اگر میخواهید همه این ها را بدانید از خدای من بپرسید که ما کجا هستیم و کجا میرویم و از کجا امده ایم….

واین سوال اخر تکامل شما را به رخ میکشد…

خدای من همین چند شب پیش بود که با من بود در کنار من در وجود من و الهامی بر من گفت که اگر این را میخوانید بر شماست انجام آن و این نوشته گواهی است بین من وشما در روز جزا ….و خدای من خدای وجود شمارا آگاه کرد ولی شما انسان هستین و نسیان شما شمارا باز فراموش کار میکند…ولی اگر بر خود گرفتین هم در این دنیا و هم در آن دنیا رستگار میشوید .این پیام بسیار سنگین است.و بارها بخوانید و بخوانید و بخوانید تا وقتی که درک کردید که چه گفتم گریه میکنید و مینویسید زیر این پست با اشکهایی که بند نمیاید.
در ادامه بگویم که این اخرین پست من در این سایت است ولی جواب بچه ها و دوستانم را میدهم و برای بیدار کردن کسانی دیگر باید به الهام خودم که در سایت خودم است عمل کنم… کسانی که با من هم مدار باشند من را پیدا میکنند نگران نباشند.
سوره حمد ام کتاب .سوره ای که تمام روح قرآن در آن وتمام این روح ۷ ایه ای در بسم الله الرحمن الرحیم و تمام آن در ((با)) آن و تمام ((با)) آن در نقطه زیر آن…

ولی ایا مهم است این که تمام قران و دنیا در نقطه آن باشد ؟؟؟یا مهم شناخت اوست؟؟؟؟اینها همه نشانه اوست.اگر متوجه شوید.

شروع میکنم با علم این که شما دوستان و هم مدارهای خوبم تمام پست های قبلم را خوانده اید .
برای درک این سوره باید در ۳ پست مثل پست پیش برای شما باز کنم تا امادگی پیدا کنید .در اول باید معنی ذکر ،تسبیح، حمد را متوجه شوید و اینکه چرا قران به عربی نازل شده است و توضیحی در مورد علم ارتعاشات فرکانس ما که در درکش چون سخت است در موردش‌کمی توضیح میدهم تا درکش برای همه امکان پذیر باشد.

??و نکته ای بسیار مهم:من در اخرین پست که پست ۳ میباشد در زیر همین بخش آن خبر مهم را به شما میگویم ولی باید درکش کنید و روزها روی آن فکر کنید تا درکش کنید و اون الهام …چه الهامی است چه الهامی ثقیل وسنگین و زیبا .چه خبری است. بیم دهنده و شاد کننده و بشارت دهنده پس با جان و دل بخوانید و گوش کنید و بیندیشید??

?خداوند من گره از زبانم بگشا و مرا هدایت کن به سمت بهترین کلماتت که تنها بر تو توکل میکنم و بس…?

دوستان خوبم در این ۳ آیه اول تمام قانون و توحید و خلقت گفته شده است.بریم سراغ علم ارتعاش و فرکانس همه هستی ،حتی حروف کلمات…
ببینید وقتی شما یک کلمه را بر زبان میآروید اون کلمه یا حرف ((یک فرکانس حامل دارد یک فرکانس درخواست))
به طور مثال وقتی میگویید این آب زرشک یا این لیمو چقدر ترشششش و نمکی است دهان شما اب میافتد.وقتی به یک شخص دشنام میدهید شما کلماتی را میگویید که هر کدام از انها شامل یک حامل و یک درخواست هستند بزارید باز تر کنم براتون.
وقتی شما دشنام میدهید با حرکات اهسته پیش برویم تا متوجه شوید .
شما احساس خشم دارید فرکانس حامل شما خشم است
این فرکانس خشم باعث خلق یک کلمه میشود که بار معنایی و فرکانسی این خشم را حمل کند سپس وارد بعد مادی میشود و کلمه به وجود میآد و بر زبان شما جاری میشود این کلمه در حال حاضر حاوی یک فرکانس حامل و یک فرکانس درخواست است.فرکانس حامل آن خشم و اضطراب است و فرکانس درخواست آن خشم بیشتر و بیشتر است.چرا؟؟ چون شما وقتی دشنام میدهید این حس در شخص مقابل که این فرکانس به اون برخورد میکند مدار و امواج انرژی اون رو به ارتعاش در میآورد و چون در او یک نیروی خداوند در جریان است مثل شما در اصل شما دارید به سیستم انرژی اون شخص تجاوز میکنید.چون سیستم دنیا درخواست و پاسخ همواره مثبت جهان است شخص مقابل فرکانس دشنام شما را که حاوی فرکانس حامل خشم است و فرکانس درخواست بیشتر و بیشتر خشم به اون سطح انرژی با توجه به فرکانس حامل که کم یا زیاد است ری اکشن نشان داده و با درگیری و دشنام بیشتر و خشم بیشتر به شما حمله ور میشود به صورت لفظی با فیزیکی .
در مثال دیگر که در۲ پست قبل گفتم که باید آن را بخوانید فرکانس صلات و زکات بود که صلات فرکانس حامل و زکات فرکانس درخواست ما بود .ولی فرکانس های ارسالی ما متفاوت است به قول قران سوره لیل می فرماید :

?سوره مبارکه لیل آیه ۴.
ان سعیکم لشتی
✅که سعی و تلاش شما مختلف است((توجه کنید به تفسیر کلمه سعی در پست های قبل که توصیح مفصلی راجبش دادم))

در مثال بالا اگر ما در روابط فردی خود به جای دشنام از کلمات محبت امیز و عاشقانه استفاده کنیم موضوع بر عکس میشود.
مثلا در صحبت با همسر خود اگر سطح فرکانسی شما به سمت احساس (( شعف و سپاسگذاری از خداوند خود)) سوق داده شود نه فرکانس ((وابستگی )) کلماتی از زبان شما جاری میشود که یک فرکانس حامل و یک فرکانس درخواست دارد.شاید در ظاهر به همسر خود بگویید دوستت دارم ولی این فرکانس مهم است فرکانس حامل اون عشق و سپاسگذاری از خداوند است یا فرکانس وابستگی …
اگر فرکانس حامل سپاسگذاری از خداوندبرای افرینش حس عشق باشد و بدانید که خدادند بی انتها است و هیچ کمبودی در عشق نیست و ترسی نباشد از چیزی کلمات شما دارای بار و حامل فرکانس سپاسگذاری عشق و درخواست عشق بیشتر است و به طور خیلی جالب و عجیبی همسر شما حتی اگر با شما بد بوده باشد بعد از این کلمات رفتارش تغییر میکند ولی اگر فرکانس حامل وابستگی باشد چون این فرکانس ریشه اش ترس از دست دادن و کمبود و… است واز منبع خودتون که خداوند است قطع شده اید ترس از بعد انرژی تبدیل به کلماتی میشود وکلمه جاری شده از زبانتان دارای فرکانس حامل ترس و کمبود است وفرکانس درخواست شما کمبود عشق بیشتر و بیشتر و جواب همسر شما ۱۰۰ درصد دوری و انزجار از شما و کم کم خیانت و…

✅این جمله یک الهام و یک دانشگاه بود برای اول و اخر تمام روانشناسی های دنیادر زمینه عشق و مودت. کلاس اموزشی بود برای روابط شما روی این جملات تامل و تفکر کنید.این جملات از من نیست از خدا من است….
خوب حالا که خیلی خوب معنی باور کلمات را متوجه شدین بپذیرید و قبول کنید که کلمات خلق شده اند از فرکانس های جاری در جهان و هر کلمه یک ((نشانه است–این بحث کلمه نشانه را در پست سوم همین بخش میگویم پس گوشه ذهنتان باشد))ارتعاش خود را دارد.و بپذیرید زبان فارسی با اینکه زبان زیبایی است و من بسیار لذت میبرم از خواندن شعر های با این زبان ولی نمیتواند بار معنایی چند کلمه را به دوش بکشد مثل کلمه ثم و سوف که در فارسی هر دو معنی ((بعدو سپس)) را میدهد ولی ثم سپس های طولانی و سوف زمان های نزدیک به هم مثل اب خوردم تشنگیم بر طرف شد را شامل میشود‌.
و کلییی کلمات دیگر .مثلا الرحیم و مهربان چنتااا کلمه در عربی معنای مهربان را در فارسی دارد ؟؟در صورتی که در فارسی باید یک جمله براش بگیم تا معنی اون رو متوجه بشیم.که در ادامه میبینید.

حالا وقتی میگویم مثلا رئوف یعنی مهربان الرحیم میگوییم مهربان و وو و ۱۰۰ تا کلمه دیگه هم میگوییم مهربان چطوری میخواهیم متوجه حس و بار فرکانسی کلمه بشیم ؟؟؟
وقتی قرآن نازل میشد پیامبر قرآن راااا شنیییییییید این جمله درکش برای مدارهای بالاتر بود.کم کم میرسین بهش.
خوب وقتی این قانون و علم رو متوجه بشین دیگه میدونییید

نوشتن شما بر روی کاغذ و مکتوب کردنش یک فرکانس حامل و درخواست دارد
✅هر کلمه که از زبانتان جاری میشود یک فرکانس حامل و درخواست دارد
✅وقتی عملی را با چشم و گوش و زبان و کل بدنتان انجام میدهید یک فرکانس حامل و درخواست داردددد .
برای همین در پست قبل صلات و زکات را باز کردم که برسیم به این موضوع هر عمل شما یک فرکانس حاملل و یک فرکانس درخواسسسست دارد.و جهان همواره پاسخش مثبت است بدون هیچ چون و چرایی.

۲ مثال میزنم یکی خوب یکی بد تا بدونید جهان همواره پاسخش مثبت است
به طور مثال اگر شما برای فروش یک کالا دروغ بگویید با صحنه های اهسته بررسی میکنیم.
در ذهن شما باور کمبود موج میزند و ترس از کمبود مشتری و فروخته نشدن جنس و بدبخت شدن شما و اضطراب و ترسسسس خوب این باور شروع میکند به جاری کردن و خلق کردن فرکانس و کانورت کردن اون از انرژی به صورت مادی بر روی زبان شما.فرکانس شما روی کلمات شما سوار میشود و کلمات شما به صورت مستمر دارای فرکانس حامل ترس و کمبود و فرکانس درخواست بیشتر از این کمبود در زندگی شما و سپس کم کم وارد میشود نگران نباشید ..!!!!!
حالاوقتی با دستان خود کار نیکی انجام میدهید مثلا کمکی میکنید به فقیر و نیازمندی فرکانس و انرژی شما در اون لحظه احساس شعف سپاسگذاری و باز شدن دریچه قلبتان است سپس این فرکانس باید از طریق بدن شما تبدیل شود به بعد مادی دست شما مبلغی یا غذایی یا کار خیر دیگیری را به اون میدهد .روی عمل که از طریق دستان شما انجام شد ۲ فرکانس سوار میشود فرکانس حامل که احساس سپاسگذاری و فراوانی است و ترس از دست ندادن پول یا….و فرکانس درخواست شما به جهان که یعنی بیشتر به من بده چون من ترسی ندارم از کمبود و ((همیشه همه چیز هست))و سپس بعد از این عمل منتظر رفتار عجیب و پاسخ زیبای جهان باشید.
یک جمله طلایی دارم من برا خود به شما هم میگویم
✅بدن و جسم ما کانورتور و مبدل و تبدیل کننده انرژی است به بعد مادی ✅

پس‌تمام جهان انرژی است جسم ما فقططط وسیله و ((نشانه ))است همین…

وقتی خداوند ازکلماتی استفاده میکند هر حرف از اون کلمه حاوی فرکانسی است که به ارتعاش در میاورد آن خصلت ذات اون کلمه را در جهان که البته و ۱۰۰ البته فرکانس حامل بسیاااار مهم است.چه فارسی چه عربی مهم نیست و مهم فرکانس حامل است.و من در اینجا یک گریزی بزنم به یک آگاهی ناب که در اینجا کمی از اون را میگویم تا کمی درک کنید و بعدها توصیح میدهم راجبش.این بحث کاملا علمی است با ایات قران ولی الان متوجه شدن و درکش سخت است و کاملا تکاملی است .
دوستان عزیزم شما وقتی میخواهید باوری را در ذهن خود پرورش دهید در مرحله اول باید حتما حتما حتما احساس خوبی به شما دست دهد و سپس با احساس خوب تکرار کنید حالا چه به وسیله نوشتن یا دیدن یا تخیل بعد از این مرحله ریشه این باور رشد میکند و این شجره پس از تمرین و تکرار به قسمتی برخورد میکنید به اسم ((تعصب )).تعصب یک سد بزرگ و بتنی است برای ادامه رشد این باور و اکثرا بعد از برخورد به این مانع قانون رو رها میکنند ولی ولی ولی اگر این مرحله رو ازش عبور کنید وارد مرحله رویا میشود.ونشانه اینکه شما دارید این باور رو رشد میدهید این است که در خواب شما با باورهاتون مشکلاتتون رو حل میکنید .احتمال غریب به یقین استاد چنین مرحله ای رو طی کرده یا حتما با اون مواجه شده است.این مراحل هر کدام توضیح مفصلی دارد و بعد از اون مراحل بعدی هستش که الان از حوصله این بحث خارج میشه…فقط گفتم بدونید و بعدها ادامه میدیم.البته شایددد…دلیلشم اخر این پست میگویم.
خوب حالا که این بحث رو درک کردین میریم سراغ تفسیر کلمات و آیه های سوره حمد…

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://radiohast.com/?p=1357
محمد حسین
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوک

نظرات

1 نظر در مورد تفسیر سوره حمد و اثبات قوانین وحدت جهانی

دیدگاهتان را بنویسید

  1. سلام استاد عزیزم. خدارو هزاران بار شاکرم که اینجا حضور دارم. استاد شما بی نظیر هستین.بسیار بسیار لذت میبرم از خوندن این آگاهی ها. وهربار که بعد از مدتی برمیگردم و دوباره میخونم با هردفعه خوندن فقط اشک میریزم. انشالا انتشار این آگاهی ها ادامه داره باشه انشالا ماهم تو زندگیمون عمل کنیم و به فرکانس بهشتمون وارد بشیم از همین دنیا.
    منتظر آگاهی های ناب الهی جدید هستیم

    7