0
0

آخرین ویدئوهای آموزشی رایگان

آخرین مقالات آموزشی

پادکست های صوتی

 

تضاد و تربیت الهی

اول استاد و معلم عالم خداست. خدایی که بیشتر از ما دوست دارد پیشرفت کنیم و رشد کنیم و تضادها درواقع همان امتحاناتی هستند که...