0
0

نشانه های نیروی (رب) چیست و ما در کجا هستیم؟

2771 بازدید

«در این جهان نیروی (رب) خودش را در کالبد نشانه هایش جاری می سازد و در هر کالبدی این نشانه ها متفاوت هستند و شما با گرانش نیروی جذب خود این کالبد ها و نشانه ها را جذب میکنید»

 

 

 این پست مرتبط به سوره حمد میباشد و باید اول آن را بخوانید و بعد این پست را تا از این آگاهی درک خوبی داشته باشید.

دیشب به من الهامی شد که درک مرا از قرآن از فرقان از تمامی سوالات شما بسیار بالا برد و من هر روز تکامل خود را تا بی نهایت طی میکنم.
خدای من اگر تفسیر کردم برای خداوند شما این بود که به این درک برسانم شمارا و بگویم این ندای من بود برای شما بگویم این نوشته ها گواهی من و شما در روز جزاست که من شمارا اگاه کردم ولی بعد از خواندن این مطلب شما بااز و باز و باز درگیر میشوید با روزمرگی خود و فراموش میکنید تا جایی که به حقیقت میرسید که دیگر دیر شده است و شما در مرز هستین…..
اینجا میگویم پل صراط کجاست
در این پست میگویم شما در کجا هستین و به کجا میروین و از کجا آمده اید.
اگر درک کنید این متن را به جواب تمام انچه در ذهن دارید میرسید ولی عده بسیار قلیل شاید درک کنند…
امروز مینویسم از اینکه خدارا درک کنید و نشانه ها که در قبل گفتم چیستند.و اصلا خدا چیست و کیست…

?یا رب العالمین زبانم را برای همراهانم آسان کن تا پیامت را درک کنند?
من در بهترین حالت توصیح میدهم ولی اگر متوجه نشدین بپرسید جواب میدهم…
میخواهم صحبت کنم از نیرویی که شما به او میگیید خدا و دنبال او هستین.من میخواهم بگویم این نیرو جاری است در یک شهاب سنگ این نیرو جاری است در یک سلول این نیرو جاری است در یک ویروس این نیرو ۲ وجه دارد وجه زیبایی و نازیبایی …
نیرویی که در کمال ارامش غضب دارد .نیرویی که در کمال بخشندگی انتقام دارد.
نیرویی که فرمانروا آسمانها وزمین است.
بزارید باز کنم بحث را .
این نیرو نیرویی است که در نشانه هایش خودش را جاری کرده است و نشانه هایش تمام مخلوقات بی نهایت هستند که تازه میفهمم چرا میگفت نعمتهایم را اگر با آب دریا جوهر شود و درختان قلم و بنویسید تمام نمیشود چون بینهایت است.
برای اینکه دید شما را باز کنم باید بگویم مطالبی را که شنیدنش برای شما هم بشارت دهنده است هم بیم دهنده.
اول بپذیرید این نیروی در تمام جهان جاریست و سپس با من همراه باشید.
این نیرو خود خود خود یک عذاب در نشانه هایش است.
اگر شهاب سنگی به زمین برخورد کند اون شهاب سنگ خود یک خداست و نیروی خداوند آن را به حرکت درآورده است ولی این شهاب سنگ یک نشانه نازیباست برای ما در حالی که ذاتش زیباست برای جهان هستی. و هر مخلوقی در جهان بینهایت ۲ رو دارد تاریکی و نور یا بهتر است بگوییم زیبایی و نازیبایی.
ما همواره در حال جذب یک رو از آن هستیم یا زیبایی یا نازیبایی .مثل کره زمین که یک طرفش تاریکی است و یک طرفش روشنایی این در ذات یک زیبایی است هم تاریکی هم روشنایی ولی یک نششششششانه است از خداوند.اب دریا ها که شور وشیرین است یک نشانهههه است از ذات اب .هم شورش را داریم هم شیرینش هم تلخش را داریم هم خوشمزه اش.
خداوند همواااااره در نشانه هایش جلوه میکند.اگر به زیبایی ها داریم نگاه میکنیم به زیبایی های بیشتر میرویم .اگر به تاریکی ها و بدی ها دروغ غیبت و ووو نگاه کنیم به سمت اون تاریکی کشیده میشویم.
بازتر کنم مساله را.
آن دروغ و آن غیبت یک نشانه از بدی است که این میرو در آن در جریان دست و در این جهان نشانه هایش این است .و نماز وزکات نشانه های زیبایی است و این نیرو در صلات و زکات که نشانه هایش هستند جاری است.پس اگر در این بعد این زیبایی به نماز و زکات شکل پیدا کرده در هر مدار و مرحله بالا تر و پایین تر نشانه این زیبایی یا نا زیبایی بیشتر میشود و بدترررر و یا بهترررر.
عمیق تر شوم…نترسید خداوند غفور و رحیم است رئوف است..
اگر در این جهان که ما هستیم شما درحال انجام کار زیبایی هستین مثلا نماز خواندن در مرحله و بعد بالاتر چون توجه به زیبایی این امر کرده اید وارد یک نشانه دیگر و کالبد بعدی این نشانه میشوید ممکنه است شکل نماز شما متفاوت شود .اگر در اینجا از میوه های لذیذ سپاسگزاری میکنی و به زیبایی آن توجه میکنید در بعد بعدی شما وارد یک نشانه دیگه میشوید که اسمش بهشت است در آن بعد شما نعمت الان را که میبینید بارها و بارهاااا لذیذ تر دریافت میکنید .شما در حال ورود و خروج از دریچه های نیکی و زیبایی به هم هستین و یا برعکس و هردریچه به صورت لگاریتمی بدتر و بهتر.
بهشت نشاااااانه خداوند است .که خداوند و نیروی او در او جاری است.جهنم نشاااانه خداوند است.اگر در این دنیا نشانه نازیبایی در کالبد دروغ و غیبت است ویا زنا و یا ربا این ها همگیییییی نشانه ها هستند .و این نشانه ها کی به ما اصابت میکنند.وقتی به نازیبایی ها نگاه کنیم از دریچه نشانه دروغ وارد دریچه غیبت میشویم و بعد از آن بیشتر توجه میکنیم به نازیبایی هااا و وارد دریچه ربا زنا شرک خوردن مال یتیم ووووو هی و هی و هی وارد نشانه های دیگر این نیرو میشویممم.
و بعد از اینکه این دنیا را سپری کردیم اگرررر تماما در این گناهان ماده باشیم ما وارد بعد دیگر نشانه های خداوند میشویم یعنی جهنم در آن بعد کالبد و نشانه غیبت بزرگتر است به صورت گوشت مردار و خون و زقوم و اب تلخ.
خوب این یعنی واقعا جهنم وجود دارد و جهنم و بهشت کجاست اصلا پل صراط کجاست؟؟
باید بگویم وجود دارد و دقیقا اگر ادامه دهیم وارد این کالبد ها میشویم و این نشانه های این نیرو است…
هم نشانه های زیبا دارد و هم نازیبا و در هر نشانه جفتش وجود دارد هم زیبایش هم نازیبایش و ذآت اصل نشانه زیبا و پاک است.
باز عمیق تر میشوم…با من همراه شوید در کهکشان های آگاهی…
پل صراط کجاست پل صراطط دقیقااااااا اینجاست همین زمینی که ما هستیم .اینجا مرحله آخر ماست…یا زیبایی یا نازیبایی..
اگر بخواهید وارد زیبایی شوید به طور قطععع و یقین باید این دنیا برای شما بهشت شود و بعد از این مرحله شما وارد بعد نشانه های بیشتر وزیباتر میشوید که از درک شما خارج است.اینجا ما روی مرز شیرینی و شوری هستیم اینجا همانجاست که در سوره نور گفته خداوند مرز بین معرب و مشرق است اینجا همان مرز بین تاریکی و روشنایی است.اینجا همان مرز بین زیبایی و نیکی و نازیبایی است .اگر خداوند شب وروز را افرید و تاریکی و روشنایی را قرار داد تا بیندیشید تا ببینید که این شب و روز نشانه خداوند است و خداوند در آنها جاری و میخواهد به ما بگوید یا ازاین چاه تاریک به سمت زیبایی ها بروی یا برگردی به تاریکی این تاریکی و روشنایی نشانه خداوند است و میخواهد بگویید خداوند ۲ وجه دارد زیبایی و نازیبایی و در ذات هر ۲ زیبا هستند.اگر الان تاریکی نشانه نازیبایی است پس در بعد بعدی نشانه دیگری را ما مشاهده میکنیم از نازیبایی اگر الان آتش نشانه نازیبایی جهنم است در بعد بعدی این نیرو در کالبد نازیبایی که برای ما دردناکتر است خود را نشان میدهد.بخاطر همین است که به هرچیزی هر طور نگاه کنی ۲ وجه آن را میبینی زیبایی و نازیبایی .پول هم زیبایی دارد و هم نازیبایی تو به کدام طرفش نگاه میکنی .
بچه ها بزارید عمیق تر شوم…
بچه ها دوستان عزیزم. گوش کنید .این نیرو همه چی رو جذب میکند!!!!!حتی عذابووو بچه اگر فکر کنید این ویروسووو یک کشور ساخته و فرستاده این یک شرکه هاااا این ویروس شاید توسط یک کشور ساخته شده و در بین مردم منتشر شود ولی در کتاب خدا که در قرآن به اسم لوح سفید است ثبت شده و مخلوق خداوند است این ویروس و نیروی خداوند در او در جریان است اگر شما به وجه زیبایش نگاه کنید اگر در کنار بینی شما باشد شما را الوده نمیکند ولی اگر وجه نازیبا را ببینید حتما از هوا و زمین می اید.
میخواهید بدانید این ویروس جهانی کار کیست؟؟گسترش اون ویروس کار انرژی منفی مردم جهان بود که با توجه به بدی ها آن را توسط دست یک کشور خلق کردند آن کشور خود یک نیروی خداوند درونش جاری بود..و در قرآن امده که زمین راصالحاااان به ارث میبرند.

? سوره مبارکه اعراف آیه ۱۰۰.
اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون
✅آیا کسانی که وارث روی زمین بعد از صاحبان آن می‌شوند، عبرت نمی‌گیرند که اگر بخواهیم، آنها را نیز به گناهانشان هلاک می‌کنیم، و بر دلهایشان مهر می‌نهیم تا (صدای حق را) نشنوند؟!
? سوره مبارکه انبیا آیه ۱۰۵.
ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون
✅در «زبور» بعد از ذکر (تورات) نوشتیم: «بندگان شایسته‌ام وارث (حکومت) زمین خواهند شد!»

دوستان عزیزم ما در حال غربال شدن هستیم .و زمین جای کسانی است که به زیبایی ها توجه میکنند.حتی اگر آن ویروس که خود یک نیروی خداوند است به زیباییش توجه کنیم ما اصلا نزدیکش نمیشویممم امکان ندارد یقیناا این قانون خداست.خدا ۲ وجه است.
بچه ها اگر فکر کنید این ویروس حاصل فرکانس شما نیست شرک است.حتی کشیده شدن یک صیحه آسمانی از یک شهاب سنگ قیامت است اون هم ما خود جذب میکنیم.این قانوووون است.این جهااااان است.این خدا است.همه چی این نیرو است.حتی چرخش یک سیاه چاله .حتی گردش خون شمااا.نیروی یک باد یا چرخش چشم شما این نیرو تمام جهان است.
بچه ها امشب میخواهم بگویم از خداوند.از کسی که تمام دنیا برای کشفش میجنگند برای کشفش اختراع میکنند.امشب میگویم از یک الهام کهکشانی از یک الهام زیباااااا از یک الهام با وجود خودش.
از این که اگر ما دنبال اینیم که بدانیم خدا چیست نمیخواهیم درک کنیم که همه چیز خداست.اگر دنبال خداییم دنبال چیزی نباشید چون همه چیز خداست.چون همه چیز رب است.
تازه درک کردم که

✅آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم…..یعنی چه!!!

چون همه چیز اوست و فقط اوست. اگر یک شهاب سنگ را به سمت خود میکشیم اگر یک ویروس را به سمت خود میکشیم اینها همه نشانه های خدا هستند.وخداوند در آنها تجلی میکند و خود آنها هم خداوند هستند.این نیروی قدرت این را دارد که اگر مردم جهان بد شده باشند و به قول قران به خونریزی و قتل و غارت و شرک و نازیبایی ها ادامه دهند کم کم به واسطه فرکانس خودشان این شهاب سنگ که خود یک خداست را جذب میکنند یعنی اینقدر به نازیبایییی ها دقت و توجه میکنند که نشانه های نازیبا را پشت سر هم هی روییت میکنند از سیل در بیماری از بیماری در جنگ وووو و وجه نازیبا را فقط جذب میکنند.و وجه نازیبا را جذب میکنند که در کالبد یک شهاب سنگ به زمین برخورد میکند و نسل بشریت منقرض میشود .و روح شما که همان خداوند است و دارای ۲ وجه است دوباره پس از زنده شدن در نشانه ای دیگر حاضر میشود که این نشانه یا زیباست یا نازیبا که با توجه به زندگی قبل تو بوده است.و اون بعد خیلی خیلی متفاوت است از نشانه های الان که میبنید.

میگویند خدا شبیه چیست؟
ما همه خدا هستیم.چون اون سنگ در کره ماه خدا است چون اون هوا خدا است و چطور خداوند بگوید شبیه چیست؟؟؟
خداوند همه چیز است و سالها در قران فریاد میزد من همه چیزم ولی کسی نفهمید .کیست که با این سخننان گریه کند کیست که بداند چه میگویم کیست که بداند من تو آن نیروی حرکت قلب آن گردش خون آن نور خورشید آن انرژی باد آن کشفیات من کشفیات تو همگی نشانه های خداوند هستند .تمام دنیا جمع شده اند که به علمی رسند و کشف کنند علمها را بزارید بگویم: آن علم تماما نشانه خداست و خداوند بی انتهاست و علم جهان مشیت است علمیست که هر چقدر بخواهید دریافت میکنید .کیست که بداند همه چی نشانه های خداااست. به خداوندی خدا همه چیییز نشانه های خداست .حتی اون رای در دادگاه حتی اون نیروی یک بم هیدروژنی همه چی نشانه های خداوند است و خود خداوند پاک است و منزه از هر چسبندگی هر چیزی چون خداوند است خداوند همواااره پاک و منزه است.کیست که بگوید او نیست .کیست که به من بگوید آیا فریاد همسرم خداست میگویم آن هم نشانه خداست نه خدا بلکه نیروی به وجود آمدن آن فریاد خداست…
و ای سید عزیزم نیروی مرگ فرزندت هم یک نشانه خداست.در سیر نگاه ما از نازیبایی به زیبایی ها .ما همه خداییم .بزارید راحت بگوییممم:
تمام زیبایی های جهان و نازیبایی های جهان تمامشان نشانه های خداست و ما تنها فرصت خود را نباید از دست بدهیم و به سمت نشانی ها زیبا خداوند رویم تا در او غرق شویم تا دیگر نازیبایی نبینیم که نشانه اش تاریکی جهان باشد….فقط نور ببینیم و نور که نشانه ای است از او….
حتی نور و تاریکی شب و ستارگان هنگامی که زیبا هستند نشانه روشنایی خداوند هستند .نشان رفتن به سمت نشانه بهشت رفتن به سمت نعمت های زیبا تر و هرچه بالا رویم زیبا تر و زیبا تر میشود این نشانه ها و ما دائم با نشانه ها برخورد میکنیم.این (ما) که میگم روح شماست که همان خداست.اگر در زندگی پس از مرگ در یک زندگی زیبا بودیم برای این است که در این جهان به زیبایی ها دقت و توجه کردیم و حمد کردیم و درجهان بعدی در زیبایی های بیشتر میرویم و با بعد های دیگر نشانه های دیگر برخورد میکنیم.هرچی که فکرش را بکنید از زیبایی تا نازیبایی با درجه بهتر و بدتر . چون آن جهان نشانه های زیبایی اش متفاوت است ما دائما در حال ورود به دریچه های زیبا تر و زشت تر جهان هستیم همواررره این رفت و امد ادامه دارد.
بازهم ریز تر میشوم در او:
یک ساعت شنی در نظر بگیرید بالا بعد زیبایی ها و پایین را بعد نازیبایی ها مجسم کنید.

ما دقیقااااااااااا در وسط قرار داریم.هم نازیبایی داریم هم زیبایی هم نازیبایی ها شعله میکشند و هم نور زیبایی ها را میبنیم .نشانه هایش هم روشنایی سطح زمین و قسمت تاریکش است .که برای ما قابل درک است.و این نشانه در بعد بعدی یا کامل تاریک است یا روشن.
ما در جایی هستیم که اخرین مرحله از زندگی ما است و فرصت اخر از این بعد.اینجا شما در مرز هستید .اگر به زیبایی ها توجه کنید به زیبایی های بیشتری فرو میروید و کم کم در زیبایهای بیشتر ثروت نعمت همسر خوب سلامتی و و و غرق میشویم و در بعد بعدی ما که نششششششانه اشششش بهشت است به وجود میاییم و در نشانه های زیبا تر این وجه فرووو میرویم و اینقدر میرویم تا بینهایت چون بی نهایت زیباییی بیشتر را تجربه میکنیم و هی وهی میخواهیم بیشتر شود و چون دیگر تاریکی ونازیبایی پشت سر ما نیست و همه چیز زیبایی است فی خالدون در زیبایی ها غرق میشویم.ولی اگر در این نازیبایی فرو رویم و توجه کنیم به نشانه انها که در کالبد غیبت مال مردم خوردن دزدی و و و… تن دهیم زندگی بعدی در نشانه ای دیگر ظاهر میشویم و آن نشانه اگر در این جهان زشتیش و نازیبایی اش عذابش در دزدی از ماشین یا اتش گرفتن انبار اجناس شما است در دنیا بعدی شما در تاریکی مافوق تصور شما فرو میروید و نشانه های عذاب متفاوت است .اینجا اتش گرفتن اجسام شما بود آنجا ….. و شما دیگر روشنایی و زیباییی نمیبینی که یاد این بیفتی که روشنایی اصلا استو چون همش در غذاب هستین و غرق وجه نازیبا فقط نازیبایی میبینید و غرق میشوی در قسمت تاریک و فی خالدون میروی و میروی ومیروی در نشانه های نازیبا .مثلا در این دنیا آب شیرین نشانه زیبایی ها و آب تلخ و شور نشانه نازیبایی آب.ولی اگر به نازیبایی دقت کنید در بعد بعدی شما این آب شور نازیبا در کالبد یک آب و طعم بسیار بد است چون نشانه نازیبایی است آن آب تلخ …ما دائم در حال ورود به دریچه زیبایی ها و نازیبایی های بیشتر در جهان هستیم و هر بار با اشل بزرگترش و تکاملی ترش…ما هم اکنون در مرکز این ساعت شنی هستیم یا بالا یا پایین اتتخاب با شماست…
اگر نماز میخوانی این نماز نشانه زیبایی خداوند است اگر فارسی بخوانی و لذت و احساس زیبایی بیشتری بکنی از عربیش بهتر است و بهتر است نماز را فارسی بخوانی و حمد خدادند را بگویی اگر با فارسی خواندن اشک میریزی مهم زیبایی عملت است.نماز یک کالبد از نشانه زیبایی این دنیا است نشان از نور است برای همین خداوند نور را مثال میزند که خداوند به مثال نور است برای ۲ وجهی بودن نور این را گفته است این یک تحقیق علمی دارد از ۲ وجهی بودن نور.
اگر در نمازت زیبایی نمیبینی نمازت را عوض کن تا اشک بریزی از سپاسگزاری خداوند اصلا فارسی بخوان هر ساعت بخوان هر لحظه به زیبایی نگاه کن به صورت مادر و پدرت نگاه کن به شبنم روی گلها به اواز پرندگان به سخنان زیبا به نوشته های زیبا اینقدرر نگاه کن تا همان جنس برای تو ببیااارد.اگر نشانه نماز در این بعد یک نشانه از زیبایی خداوند است در بعد وکالبد بالاتر نشانه و شکل نماز متفاوت میشود درک کنید این را…
در نشانه های بعد نماز وارد شوی شاید دیگر نماز را به این شکل که الان بین ما رایج است نخوانی و نشانه خداوند بعد دیگری از نماز باشد که هر لحظه با خدای خودت صحبت میکنی و فقط با او زیبایی را تجربه میکنی .اصلا چرا راه دور میرویم بعد بالاتر خود را نگاه کنید.استاد را ببینید.ولی باییید به اون مرحله برسید باید لذت ببرید از لحظه به لحظه زندگی خود .واین لذت از توجه به کوچکترین زیبایی زندگی شما به وجود میاد. اگر میپرسید که نماز را چگونه بخوانیم بخاطر این است که تکامل شما هنوز مانده است تا درک خداوند و باید طی شود و کم کم میفهمید همه چی زیبایی و نازیبایی است.مثل مرز شب و روز کره زمین مثل مرز شوری و تلخی…
اینجاست که من فقط منادیم برای شما آنها که پیام من رو با گوش دل شنیده باشند بیدار شدند چه بیداررریه زیبایی…که الان هرچی بگویمممم کم است کم است کم است.
آن شبنم در جنگل آن نعره شیر آن انرژی تاریک آن گریه بچه همه همه نشانه های خداست و ما چطور میخواهیم بگوییم شبیه چیستیم؟؟؟همگی نشانه های خداوند هستند. کاشک اشک میگذاشت تا بتوانم باز هم بگویم و بنویسم اصلا بزارید بگویم.آن اشک هم یک نشانه خداست از وجودش در من که با زیبایی حس اشک برای خدا این نیرو را تجلی میدهد…‌
چه نیرویی در آبها کشتی ها را به حرکت در میاوررد چه نیرویی گیاه هان را میرویاند حتی آنها هم خداوند هستنددر نشانه و کالبد گل و گیاه.ما در سرای او هستیم همه جای جهان خداست بهشت و جهنم کجاست؟؟؟
بهشت و جهنم همین دنیاست تمام بهشت را خودت میسازی و جهنم را با دستان خودت.با نگاه به زیبایی اعمالت و یا ورود به اعمال زشت .تمام روزه و تقوا زکات و صلات تمام قرآن میخواهد فقط بگوید به زیبایی ها توجه کن به اعمال زیبا نترس وقتی برای لذت زیبایی وارد یک کار میشوی خداوند حافظ و نگهبان تو است و به تو نشانه های زیبا تر میدهد تو فقط در تمام زندگی ات به زیبایی های اتفاقاتت نگاه کن به زیبایی شکستن صفحه گوشی ات که شاید اگر‌نمیشکست اتفاق دیگری رخ میداد که برای من مضرر تر بود به زیبایی مرگ فرزندت هنگامی که بگویی شاید اگر اینجور ترک نمیکرد مارا به بدترین شکل ممکن ترک میکرد و با عذاب بیشتر.به زیبایی در اتش سوختن کارخانه ات و از نازیبایی هایش دست بکش.مثل ادیسون که وقتی کارگاهش در اتش سوخت به فرزندش گفت لذت ببر از این ترکیب رنگها در اتش به واسطه ترکیبات شیمیایی و این دید زیبا برای او در سال بعد بزرگتریت کارخانه را پدید اورد. سخت است ولی وقتی این مسیر را طی میکنی و به نشانه های بالاتر میرسی دیگر وارد وادی نور شده ای و فقط زیبایی ها جلوی تو میایند و بس .افقط باید همواااره در زندگیت اجرایشان کنی .اگر الان پسرت معتاد است اگر همسرت فریاد میزند اگر همه تورا ترک کرده اند به قسمت زیبایش نگاه کن این یعنی توبه یعنی نگاه به وجه زیبا این انرژی تا ببینی بیرون میاورد تورا از نازیبایی ها و مثل ابراهیم سرد میکند نشانه خودش را و آتش در آغوش میگیرد ابراهیم را…
اگر بدانی که تمام اینهایی گفتم در سوره حمد بود اگر بدانید من دارم دیوانه میشم از خدای خود اگر بدانید اون ملائکه و روح خدا هستند اگر بدانید اون شب قدر خداست اون مطلع الفجر خداوند است کیست که درک کند چه میگویم کیست؟؟؟
تمام آسمانها و زمین خداست اون نظریه های مختلف خداست برای کشف یک خدای دیگر همه چی خداست پس چطوری به رئیست التماس میکنی و مشرک میشوی داری توجه میکنی به وجه نازیبا خداوندت که در مرحله اول شایدنشانه اش یک کار ریا کارانه بوده و تو داخلش شده ای و توجه کرده ای و در بعد بعدی نشانه در کالبد رییست خود را نشان میدهد و حتما تورا اذییت میکند و رییست یک نشانه از خداوند است. خداوند پاک و منزه است و سالهااا دارد میگوید ولی ما فقط حفظ کرده بودیم و فکر نمیکردیم اصلا یعنی چه؟؟؟
یعنی وقتی امامی را ازش طلب میکنی شدی مشرک چون خدای او و نیرو و رب او به خدا پیوسته است و در بعد و جهان بعدی د نشانه های دیگرش است چه زیبا چه نازیبا.چرا از او میخواهی او پیوست به خدا از خود بخواه.از خود بخواه ای خود من میخواهم تورا وبهترین زیبایی هارو ازش بخواه واو خود خودرا میاورد برای تو…این است علم اسماآلحسنی یعنی به هرچی بخواهی میرسی فقط توجه کن به اون .تمام دنیا را اسما لحسنی تشکیل داده است ولی ۲ وجه دارد همه اسما. این است غفور این است رحیم این هست آن لطیف آن است رب العالمین آن است همه چی .
او این نیروی نوشتن من است .او خود این فکر است که من نوشتم، او….
او آن نیرویی که نبودش ، شروع نبود زیبایی ها و چرخش صورتت از نورش و زیبایی هایش به سمت تاریکی ها این یعنی نور همیشه است تو تاریکی را انتخاب کرده ای این تاریکی که میبینید خداوند است ولی تاریکی اصلی ندیدن خداوند است.ندیدن ززیبایی ها.این خداوند است .این شب و روز این ستارگان اسمان این سایه روی سیارات این نور روشن سیارات اینها همگی زیبایی خداوند هستند خداوند وجود ما. توجه ات به زیبایی هایش است یا نازیبایی هایش؟؟؟
.نازیبایی هایش تاریکی و زیبایی هایش نور و هرچی در این زیبایی ها غرق شوی بیشتر و بیشتر غرق میشوی تا جایی که فقط نوری . پس خداوند را به شباهت نور وقتی مثال میزند برای این است که بدانید نور سایه دارد و روشنایی اینها نشانه های من هستند من خود زیبایی هستم و تاریکی من همان ورود نازیبایی هاو همان جهنم شماست.اون نور هدایت اون عصای موسی اون اتش ابراهیم اون طنابهای ساحره ها همگی خداوند بودند.اگر این مثالهارا آورد برای اینکه او را ببینیییید نه غیر او را نه نازیبایی ها رو اگر زیبایی او را میخواهید زیبایی هایش را ببینید .از همینجا بروید بهشت و از بهشت اینجا به بهشت جای دیگر و اون بهشت ها هم نشانه های بزرگتر و زیبا تر خداهستند فقط تو بیشتر در آنها غرق میشوی اون جهنم نیز نشانه توجه به نازیبایی خداست . ولی اینها فقط نشانه بودند که بدانید اینها همه خدا هستند تو کدام سمتش را میخواهی بهشتش را یا جهنمش را .اگرنشانه بهشتش را پس خوب باش به نیکی ها به خوبی ها به زیبایی ها خیره شو بخداااا وندی خدا به عزت جلالش قسم به جایگاه عظیمش قسم که با نیکی به شما افزوده میشود با نگاه بر زیبایی ها بر شما افزوده میشود .به ستارگان قسم که به شما افزوده میشود .شما از امروز فقط زیبایی هارو ببین بگو بشنو ببخش بگذر و برو فقط نیکی کن ببین چگونه در خداوند غرق میشوی که بهشت میشود نشانه اش غرق میشوی در بینهایت زیبایی .اینقدر فرو میروی که هر لحظه لذتت آتشی تر که مانند پروانه خود را به آتش میکشی که خود را در او بسوزانی و در عمقش بروی.و قتی میگفتند خدایان مصر زیبا بودند درست است زیبا بودند ولی سنگهای خدایان که تراشیده بودندنشانه زیبایی خداوند بود اون نشانه زیبایی خداوند است ولی توجه آنها به نازیبایی آن سنگ بود یعنی شرک ولی آن سنگ زیبا بود و نشانه زیبایی خداوند. و از اون زیبایی به زیبایی های بیشتر میروی چون همه آن سنگ ها و زیبایی های دیگر خود خدا هستند.و خدا واحد است یکی است چطور تا الان مشرک میشدیم.چطور میگفتیم اون رئسس اون امام اون ویروس اون کشور اون رهبر اون نظام اون غذا اون موقعیت اون درجه اون مقام اون عزت اون برتری اونها همه نشانه های خداوند بودند اونها زیبایی های خداوند بودند اونها نشانه بودند که خداوندددددد را ببینی .و هرچه زیبایی های بیشتر ببینی صورتت از تاریک به روشنایی میرود و در زیبایی ها غرق میشوی آیا در رفت امد شب و روز نشانه هایی را نمیبینید؟؟اونها نشانه های خداوند است تا بگوید به زیبایی ها توجه کن تا بیشتر وبیشتر شود و هرچه زیبا تر ببینی به خداوند و نور او نزدیک شده ای تا بینهایت روشنایی ما تا ابد در بهشت و یا تا ابد درجهنم میمانیم اگر نشانه ها زیبا را خدا نبینیم .اون بهشت و جهنم هم نشانه های خداست. و آن تاریکی اش نشانه خدا است.ولی نشانه نازیبایی ها.آن آب مذاب نشانه نازیبایی خداوند است و در این کالبد نشانه نازیبایی اش آب مسموم و بد مزه و شور و یا تلخ است . و هرچی به خوبی ها توجه کنی خوبی ها بیشتر به سمتت میآئند و به بهشت ابد میروی چون دیگر پشت سرت تاریکی نیست و در نور غرقی و اصلا یادت میرود تاریکی بوده است.

بدانید و بدانید و بدانید و بدانید و بدانید و بدانید و بدانید:
که اینجایی که ما هستیم مرز نشانه جهنم ونشانه بهشت است.پس اگر به بدی ها نگاه کنی سقوط میکنی در تاریکی و دیگر نوری نمیبینی که نور رااصلا یادت بیاید چون همش نشانه های نازیبایی میبینی.و نشانه هایش را در آن تاریکی میبینی تمام نشانه های درد و مرض و نازیبایی هارا دیگر آب شیرین نیست نشانه نازیبایی نشانه اش ….
دوستان من اگر این متن را میخوانید آگاه باشید که شما در مرز هستین پس بکوشید و سعی کنید که به زیبایی ها نگاه کنیدتا کشیده شوید در بهشت و طبقات بی نهایت را طی کنید و در نور بیشتر غرق شوید و نشانه هایش را میبینی در این دینا دریا ها پرواز پرندگان زنان و مردان زیبا سیرت و زیبایی های این دنیا را با جذابیت و کیفیت ۱۰۰ برابر بیشتر در آن دنیا وفقط فرقش این است آن جهان نشانه اش این است در آنی حاضر میشود .بچه به خدا قسم انسان نسیان کار است عهد ببندید با خود که فقط به خوبیا نگاه کنید این ضربه ها از سمت خدای من به خداهای شماست .به گوش باشید .من ندا دادم شما را و شما خواندید این متن را و این متن گواه من و شما در رو جزا است.و خداوند شاهد این گواهیی.

? اگر کره زمین را ببینید یک سمتش شب است یک سمتش روز و یک خط که کم کم صبح میشود و کم کم شب پس این توجه کم کم شما را سوق میدهد پس صبور باشید.ولی تحمل نکنید.

.خداوند را درک کردم من امشب خداوند را درک کردم ..بپرسید که جواب میدهم و من با کمال میل جواب میدهم چون زیبا تر است اگاه کردن خداوندان دیگر که همه یکی هستیم ولی در نشانه هامتفاوت .من درک کردم تناسخ را .من درک کردم و دیدم بهشت و جهنم را من دیدم جواب تمام فرقه فرقه شدن هارا من درک کردم کلید اسرار را من دیدممممم.من دیدم این ویروس را که از اغاز جهان بود و او یک نشانه بود و نشانه ای بود از فرو رفتن در ظلمات…. و ظلمات خود نشانه خداوند است آن روی زیبایی ها یعنی نازیبایی ها .
چه سوالی دارید از سوالات افراد در مدار پایین مثل:

ایا صلوات ذکر است؟و چند بار بگوییم؟؟
ایا نمازی که میخوانیم این شکلی است یا نه؟
ایا کمک به یک مرد یا زن اگر حس خوبی بدهد حتی اگر برایمان بدنامی داشته باشد چطور است.؟
و از این قبیل سوالات تازه وارد ها…مثل خود من در اوایلم

جوابتان این است احساست چیست اعماق فکرت در چیست و چه چیز می اندیشدو موج فرکانس و نیروی تورا به چه صورت در میاورد. زیبایی در عمل یا نازیبایی در عمل !!!!!!
من تمااااام اینهارو درک کردم در یکجا بر قلبم گفته شد.

بپرسید و بپرسید و بپرسید که آگاه تر شوید تا برسید به مداری که من با خدای شما وارد بحث و گفتگوی زیبایی ها شویم.تا جایی که همکلام شویممم در بزم های شبانه و گفتگو های زیبا ولذت ببریم تا فجررر.و سلام باشد بین ما و بگوییم از مکاشفاتمان.و عشق بازی کنیم با خدای خودمان.

بپرسید که بر من گفته شد و تا خدای من منادی باشد برای خدای شما …
بپرسید از نشانه های خدا بپرسید از آتش ابراهیم …بپرسید از قرآن ….بپرسید از فرقان بپرسید از پدر ومادر بپرسید از آب شور وشیرین و مرز اینها..
بپرسید از رفت و امد ماه و ستارگان ….
بپرسید از جهان های دیگر بپرسید که ایا بهشت بی انتهاست یا جهنم؟؟
بپرسید چه کسانی به جهنم و بهشت میروند ؟؟
بپرسید که درک کردم لایه های اولیه قرآن را …..
بپرسید و بدانید که تمام زندگی شمااا فقط خود شما هستید و خدای شما و اگر وارد نشانه های نازیبا میشوید به خاطر نگاه شما به نشانه های نازیباست

من نشانه خدا بودم و نیرویش نوشتن من خود خود خدا بود در کالبد نشانه اش که انگشتان من بود. ….
من درک کردم خدا را با ذره ذره وجودمممم.
خداوند غفور و رحیم است مهربان است بخشنده است نورش بسیار است برگردید به سمت زیبایی ها از کمترین زیبایی شروع کنید تا بدست بیاورید نشانه های بیشترش را..خداوند ستار العیوب است خداوند پوشاننده است خداوند بخشنده است خداوند همواره وعده امرزش میدهد خداوند را اگر از الان زیبا ببینی تمام بدیهاست پوشانده میشود این قانون خودش است از همین لحظه برگرد به سمت نور و زیبایی بشکن بتهای درونت را برگرد به خوبی ها …
و بخوانید سوره واقعه را تا جاری شود اشکهای شما و تصدیق شود نوشته های من.تا تصدیق شود افرینش شما در نشانه ها و کالبد های دیگر در جهان دیگر

و بخوانید معجزه قران را آیت الکرسی را و ببینید گفته های خدای من را در بطن آیات.

? سوره مبارکه بقره آیه ۲۵۵.
الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم
هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده، که قائم به ذات خویش است، و موجودات دیگر، قائم به او هستند؛ هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرانمی‌گیرد؛ (و لحظه‌ای از تدبیر جهان هستی، غافل نمی‌ماند؛) آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن اوست؛ کیست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟! (بنابراین، شفاعت شفاعت‌کنندگان، برای آنها که شایسته شفاعتند، از مالکیت مطلقه او نمی‌کاهد.) آنچه را در پیش روی آنها [= بندگان‌] و پشت سرشان است می‌داند؛ (و گذشته و آینده، در پیشگاه علم او، یکسان است.) و کسی از علم او آگاه نمی‌گردد؛ جز به مقداری که او بخواهد. (اوست که به همه چیز آگاه است؛ و علم و دانش محدود دیگران، پرتوی از علم بی‌پایان و نامحدود اوست.) تخت (حکومت) او، آسمانها و زمین را دربرگرفته؛ و نگاهداری آن دو [= آسمان و زمین]، او را خسته نمیکند. بلندی مقام و عظمت، مخصوص اوست.
?سوره مبارکه بقره آیه ۲۵۶.
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم
در قبول دین، اکراهی نیست. (زیرا) راه درست از راه انحرافی، روشن شده است. بنابر این، کسی که به طاغوت [= بت و شیطان، و هر موجود طغیانگر] کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیره محکمی چنگ زده است، که گسستن برای آن نیست. و خداوند، شنوا و داناست.
? سوره مبارکه بقره آیه ۲۵۷.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاوهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون
خداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند؛ آنها را از ظلمتها، به سوی نور بیرون می‌برد. (اما) کسانی که کافر شدند، اولیای آنها طاغوتها هستند؛ که آنها را از نور، به سوی ظلمتها بیرون می‌برند؛ آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند.

?سوره مبارکه واقعه آیه ۶۰.
نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین
ما در میان شما مرگ را مقدّر ساختیم؛ و هرگز کسی بر ما پیشی نمی‌گیرد!
?سوره مبارکه واقعه آیه ۶۱.
علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون
تا گروهی را به جای گروه دیگری بیاوریم و شما را در جهانی که نمی‌دانید آفرینش تازه‌ای بخشیم!
?سوره مبارکه واقعه آیه ۶۲.
ولقد علمتم النشاه الاولی فلولا تذکرون
شما عالم نخستین را دانستید؛ چگونه متذکّر نمی‌شوید (که جهانی بعد از آن است)؟!
?سوره مبارکه واقعه آیه ۶۴.
اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون
آیا شما آن را می‌رویانید یا ما می‌رویانیم؟!

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://radiohast.com/?p=1363
محمد حسین
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوک

نظرات

6 نظر در مورد نشانه های نیروی (رب) چیست و ما در کجا هستیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

 1. سلام به شما دوست عزیز
  از دیروز مشغول مطالعه ی دوباره ی تفسیر سوره ی حمد بودم و توی این لحظه انقدر خوشحالم و انقدر حس خوبی دارم که لبخندم برای یک لحظه هم از روی لب هام کنار نمیره .
  راستش حرف خاصی برای گفتن ندارم . از چند هفته ی پیش تصمیم گرفتم یه دوره ی چهل روزه رو با خودم شروع کنم و اگاهی ها و خلوصم رو بالاتر ببرم و الان توی روز سی و چهارم انقدر از خوندن این اگاهی و مرور دوباره شون لذت بردم و رقیق شدم که خدا میدونه میخوام فریاد بزنم . بگذریم .
  میخواستم بابت همه ی این اگاهی هایی که به ما دادید توی این یکی دو سال ازتون سپاسگزاری کنم . کمک کردید و خیلی از ما بالا اومدیم . ممنونم .

  3

 2. سلام بر محمدحسين عزيز
  صميمانه به شما تبريك ميگم، سايت بسيار زيبايي زديد سرشار از آگاهي هاي ناب?
  هر چند آگاهي هاتون رو از سايت استاد پيگير ميشم اما دو روز پيش كنجكاو شدم سايت خودتون رو پيدا كنم بلافاصله با يه ايده ي الهامي از خداوندم، پيدا كردم. خدا را سپاس هر آنچه از او ميخواهي مي دهد…
  در پناه خداي يكتا و مهربان سايتي پرخير و بركت براي خودتان و همه ي استفاده كنندگان آن آرزو ميكنم?

  8

  1. ُسلام به شما دوست مهربانم چقدر جالب ما هنوز سایتو به صورت کامل راه اندازی نکردیم دوستان تشریف اوردن.در اینجا راحت تر میتونیم کارگاه های تمرنی باهم برقرار کنیم.سپاسگذارم منتظر خبر های خوب باشید

   8